Fizyka na UR

Uczniowie klasy 4c wraz z panem Pawłem Ligęzką uczestniczyli w wykładach na Uniwersytecie Rzeszowskim, prezentacji aparatury laboratoryjnej Instytutu Inżynierii Materiałowej oraz w pokazach fizycznych, których głównym elementem były właściwości ciekłego azotu i związane z nim zjawiska fizyczne.