Salon Maturzystów Perspektywy 2023 za nami!

29 września tegoroczni maturzyści uczestniczyli w corocznych targach uczelni wyższych, które odbywały się na terenie kampusu Uniwersytetu Rzeszowskiego. W części targowej przedstawione zostały oferty najpopularniejszych polskich uczelni oraz szczegółowe wymogi rekrutacyjne na studia w roku akademickim 2024/2025. Nie zabrakło także poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań z przedstawicielami uczelni oraz studentami. W części warsztatowej chętni uczniowie wzięli udział w wykładach dotyczących egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów oraz uczestniczyli w prelekcjach ekspertów OKE. Uczestnicy Salonu odebrali także darmową publikację, która od ponad 30 lat pomaga kandydatom w wyborze kierunku studiów i uczelni, czyli „Informator dla Maturzystów 2024”- aktualny przewodnik na drodze do matury ku wymarzonym studiom.