TOK exhibition

Uczniowie klasy 3 IB zaprezentowali wystawę będącą niezbędnym elementem zaliczenia kursu Teorii Wiedzy w ramach programu Matury Międzynarodowej. Główne motto wystawy to temat wiedzy i manifestacji wiedzy w otaczającym nas świecie – przedmiotach użytku codziennego, dziełach literackich, dziełach sztuki, pamiętnikach, itp.