Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu

11 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy pierwszej i drugiej o profilu dyplomatyczno-prawniczym wzięli udział w akcji „Żonkile” upamiętniającej rocznicę powstania w getcie warszawskim. Dzięki prelekcji Pana Arona Halberstama – absolwenta szkoły rabbinistycznej w Jerozolimie – młodzież mogła lepiej poznać historie i obyczaje Żydów. Swoją wiedzę o Żydach na terenie Podkarpacia uczniowie mogli uzupełnić oglądając wystawę prezentującą m. in. pamiątki Salomona Goldreicha, twórcy pamiętnika „A na niebie pojawiła się kometa….”.

Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom Archiwum Państwowego w Rzeszowie dziękujemy za umożliwienie naszej młodzieży ciekawej wyprawy do świata judaistycznej rodziny żydowskiej.