Łączymy się w bólu…

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza. Jest to bolesna strata nie tylko dla jego Rodziny, przyjaciół i mieszkańców Gdańska, lecz także dla całego kraju. Żegnając Pana Prezydenta Adamowicza łączymy się w bólu ze wszystkimi, którym był bliski.

Delegacja Samorządu Uczniowskiego IX Liceum wpisała się dziś w imieniu całej społeczności naszej szkoły do księgi kondolencyjnej w rzeszowskim ratuszu.

Mateusz Domarski