Lekcja przesiębiorczości

Co to jest PKB i do czego służy? Jak za jego pomocą określić działalność firmy?
Na temat PKB i jego powiązań z funkcjonowaniem gospodarki nasi licealiści wiedzą już chyba wszystko. A to dzięki kolejnym warsztatom przeprowadzonym na lekcji podstaw przedsiębiorczości przez panią Katarzynę Żółty-Martens.