Biologia w laboratorium UR

Nasze liceum od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim (Wydział Biotechnologii). W ramach tej współpracy chętni uczniowie profilu biologiczno-chemicznego należą do tzw. klasy akademickiej i uczestniczą w warsztatach naukowych, podczas których wykonują doświadczenia pod opieką pracowników naukowych UR. Projekt daje szansę rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy wykraczającej ponad liceum. Uczniowie uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym, mają możliwość wykonywania ciekawych doświadczeń i posługiwania się nowoczesną aparaturą. Dzięki temu, dostając się na studia, mają podstawową wiedzę poruszania się w laboratorium i posługiwania znajdującym się tam sprzętem. Zyskują też dostęp do naukowych źródeł informacji, jakie zapewniają im pracownicy naukowi. Kontakt z pracownikami naukowymi UR oraz poszerzanie wiedzy z zakresu nauk biologicznych ułatwi uczniom podjęcie odpowiedniej decyzji co do wyboru dalszej drogi kształcenia.

W ramach tej współpracy nasi uczniowie uczestniczyli właśnie w zajęciach laboratoryjnych z biologii.