Kwesta

W dzień Wszystkich Świętych, po raz kolejny, 50 wolontariuszy SKC IX LO z opiekunem (A. Dec) kwestował na cmentarzu Pobitno. Środki pozyskane podczas kwesty przeznaczone będą na funkcjonowanie schronisk dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi, kuchni dla ubogich czy Centrum Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również na pomoc materialną dla potrzebujących rodzin oraz na wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji, spowodowanej kryzysem bezdomności, długotrwałym bezrobociem, ubóstwem itp.

Wszystkim zaangażowanym i darczyńcom z całego serca dziękujemy.

Więcej informacji i zdjęć na: