Adopcja szkoły

Wszystkim zaangażowanym w akcję „Adopcja szkoły” dziękujemy za dar serca.