XIV Tydzień Biblijny i VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego

W dniach 1-7 maja 2022 przeżywamy Tydzień Biblijny, który ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo św. Poprzez intronizację Biblii, konferencje, celebracje oraz spotkania kręgów biblijnych chcemy ukazać fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina . Tematem Tygodnia Biblijnego jest: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Łukasza, aby w jej świetle lepiej odkryć wielkość darów (pokój, posłannictwo, świadectwo), ich rolę w życiu Kościoła i w dziejach zbawienia świata.

Nasi uczniowie też włączyli się w czytanie Pisma Świętego. Dodawali też swoje ulubione fragmenty Pisma Świętego (w j. polskim i angielskim) na grupach klasowych.