Pomagamy uchodźcom

Na bieżąco naszą pomoc kierujemy ku konkretnym uchodźcom z Ukrainy, którzy aktualnie przebywają w Ośrodku Parafialnym w Porębach Dymarskich (46 osób). To mała miejscowość, więc przydaje się każdy wyraz dobra. Czynimy to z wielką radością, bo lubimy pomagać, a wspólne działania sprzyjają dodatkowo naszej integracji.

Ośrodek w Porębach Dymarskich – Strona główna | Facebook