Erazmus – spotkanie z uczestnikami programu

W piątek 10 grudnia odbyło się spotkanie z uczestnikami programu Erazmus+. Głównym tematem spotkania była fraza „Fruits of The Earth” tłumacząc „Owoce Ziemi”. Podczas rozmowy uczniowie naszej szkoły przedstawiali efekt dotychczasowych działań w formie prezentacji oraz filmiku. W późniejszym etapie zebrania odbyła się dyskusja na temat zawartości paczek przygotowanych przez zagranicznych współuczestników. W przesyłkach dotyczących wcześniejszego zadania były ważne informacje ukryte w łupinach owoców lub orzechów. Uczniowie poznali dobra naturalne i nauczyli się o nie dbać. W taki sposób zakończyła się kolejna idea programu.

On Friday, December 10, a meeting with the participants of the Erasmus + program took place.  The main topic of the meeting was the phrase „Fruits of The Earth. During the conversation, the students of our school presented the effects of their activities in the form of a presentation and a video.  At a later stage of the meeting, there was a discussion about the contents of the packages prepared by foreign participants.  In the shipments related to the previous assignment, there was important information hidden in the shells of fruits or nuts.  The students got to know the natural goods and learned how to care for them.  This is how another idea of ​​the program ended.