Myślimy krytycznie

Kończący się tydzień dla niektórych klas minął pod hasłem „Myślenie Krytyczne”. Uczniowie i uczennice klas mieli szansę popracować na swoich lekcjach języka angielskiego rutynami stworzonymi przez Project Zero na Harvard University, a wprowadzanymi w mury naszej szkoły przez p. Magdę Rewers. Tradycyjny opis obrazka wsparliśmy rutyną „Widzę, myślę, zastanawiam się”, rozumienie innych perspektyw i wchodzenie w cudze oczekiwania wobec edukacji wyraziliśmy rutyną „Różne punkty widzenia”,  precyzowanie wypowiedzi i przedstawianie najważniejszych informacji zrobiliśmy w „Windzie”, zaś typową lekcję po objerzeniu filmu (The Iron Lady) podsumowaliśmy rutyną „Most 3-2-1”. Na godzinie wychowawczej klasa 2M poruszyła temat empatii zadając „12 kreatywnych pytań”, na które mamy nadzieję odpowiedzieć w najbliższym czasie. Po obejrzeniu fragmentu filmu „W głowie się nie mieści” próbowaliśmy odpowiedzieć sobie czym jest empatia pracując rutyną „Widzę, myślę, zastanawiam się”. Uczniowie i uczennice zaproponowali cechy postawy empatycznej oraz wskazali na to co empatię „zabija”. Była praca indywidulana, w parach i większych grupach. Było głośno i energetyzująco. A to dopiero początek ….

#TOCdlaEdukacji
#MyślenieKrytyczne
#RutynyMK