Tydzień Konstytucyjny

Co sprawia, że sądy działają i wydają sprawiedliwe wyroki? Dzięki jakim przywilejom i ustaleniom się to dzieje?
Akty prawne i kompetencje regulujące pracę sądu przybliżyła nam zaproszona do szkoły pani adwokat Anna Jonca, która zobrazowała tę problematykę na konkretnych przykładach.

Sąd musi być neutralny i niezawisły, nie poddawać się wpływom, nie mieć emocjonalnego związku ze sprawą. Jeśli jest inaczej – tłumaczyła pani adwokat – możemy wnosić o odwołanie sędziego. Musimy jednak posiadać na to niezbite dowody.

W życiu przydarza się wiele sytuacji, a wiedza na różne tematy może nieraz nam pomóc. Edukujmy się więc, aby w przyszłości nie zostać oszukanym.

Tym spotkaniem 10 listopada rozpoczęliśmy w szkole Tydzień Konstytucyjny.