Informatyka

SZYFR KOLUMNOWY

[Pobierz plik]

_________________________________________________________________________________

SZYFR CEZARA

[Pobierz plik]

_________________________________________________________________________________

OPERACJE NA ŁAŃCUCHACH TEKSTOWYCH W ARKUSZU

[Pobierz plik]

_________________________________________________________________________________

WYSZUKIWANIE WZORCA W TEKŚCIE

[Pobierz materiały do lekcji]

_________________________________________________________________________________

OBSŁUGA PLIKÓW W C++

Pliki do zadań:

_________________________________________________________________________________

POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI

[Pobierz materiały do lekcji]

_________________________________________________________________________________

GRAFICZNA INTERPRETACJA DANYCH

[Pobierz plik]

_________________________________________________________________________________

FORMULARZE W BAZIE DANYCH

[Plik do lekcji]

_________________________________________________________________________________

PLIK UNIWERSALNY Z TABELAMI BAZY DANYCH

[Pobierz]

_________________________________________________________________________________

REDAGOWANIE I FORMATOWANIE DOKUMENTU WIELOSTRONICOWEGO

Złóż gazetę szkolną, zgodnie ze wskazówkami

 1. Opracuj strefę tytułu zaproponuj graficznie (np. korzystając z WordArt) i umieść w niej tytuł, miejsce, częstotliwość  (np. miesięcznik).
 2. Pobierz plik Gazeta.zip z materiałami do gazety [tutaj], a następnie rozpakuj go na dysk (PPM–>Wyodrębnij wszystkie).
 3. Wstaw wszystkie artykuły i obrazy umieszczone w pobranym pliku.
 4. Zadbaj o opracowanie graficzne (brakujące obrazy, linie, kształty oddzielające artykuły).
 5. Dobierz czcionki, interlinie, style, pamiętając aby gazeta była czytelna i nie zawierała zbyt wiele pustych miejsc.
 6. Dokument powinien zawierać parzystą liczbę stron (najlepiej 4).
 7. Zastosuj układ kolumnowy.
 8. Krzyżówka jest tylko graficznym wzorem, należy narysować tabelę (to zadanie dla chętnych 🙂 w pozostałych przypadkach wystarczy wstawić grafikę i treść haseł).
 9. Ponumeruj strony.
 10. Wyjustuj tekst.
 11. Umieść stopkę redakcyjną (redaktor naczelny, fotograf i inne osoby, e-mail, www, itp.).
 12. Usuń „samotne literki” i popraw inne błędy edycji lub składu.

_________________________________________________________________________________

HTML i CSS

Pobierz pliki do ćwiczeń:

_________________________________________________________________________________

PRZEMIANY SPOŁECZNE A TECHNOLOGIE

[Pobierz plik]

_________________________________________________________________________________

Powrót do góry