Plan lekcji ważny od 13.05.2024                                                        
Aktualizacja 13.05.2024                                                        
    Klasa 1a 1b 1c 1d 1M 2a 2b 2c 2d 2M 3a 3b 3c 3d 3IB
Wychowawca mgr Sławomir Fugas mgr Tomasz Pabisz mgr Marek Pondel mgr Jadwiga Amano mgr Katarzyna Piwoda mgr Katarzyna Jakubowska-Gugała mgr Monika Kujałowicz mgr Justyna Kocurek mgr Ewa Tańcula-Nawrot mgr Sabina Andres mgr Alina Dłuska mgr Katarzyna Zagórowska mgr Barbara Król mgr Marek Pilinski mgr Magdalena Klin
Poniedziałek 1. 7.30-8.15                 104 mat 211/4b biol I/j.ang II 202 --- /inf II 106/208 biol I/fizII 101 wos I 2 rel                 205/5 Psychologia HL / J.pol HL
2. 8.20-9.05 212 j.angII             105 hist 211 chemia 2 rel. 208/106 fiz I/biol. II 15/202 sp. z kult. I/ inf. II 200/101 biol gr.I/infII 113 mat I /--- 4a/104 j. ang I/fiz. II 4b j.ang I 210 j.pol 205/5 Psychologia HL / J.pol HL
3. 9.15-10.00 210 chemia 106 chemia 208 fizII 4a/15 j.ang. I/j.ang. II 105 hist 212/200 j.ang I/biol II 213/114 j.ang I/j.ang II 108 mat 211 pp 113 mat 101 mat. 2/202 wos I/inf. II 100/4b j.ang I/fiz II 110/205 j. ang I/ fiz II 214 Chem. HL
4. 10.10-10.55 106 fiz 205 fiz  108 mat 200/15 j.ang. I/j.ang. II 104 biz 212/4b j.ang I/j.ang II 213/114 j.ang I/j.ang II 101 mat 105 hist   wf 211 pp 113 mat 205/208 fizI/j.angII 109 mat 214/2 Chem. HL / CAS (gr. nie Chem. HL)
5. 11.05-11.50 105 hist 205 hit 213/114 j.ang I/j.ang II 2 rel 210 j.pol 101 mat 109 mat 211 geogr.    wych.fiz. 110/214 fiz I/chem II 212/208 fiz I/fiz II 113 mat 108 mat 100/4b j.ang I/j.ang II 106 Godz.wych.
6. 12.00-12.45 105 hist 113 mat 213/114 j.ang I/j.ang II 109 mat 210 j.pol   wych.fiz. 108/212 wos I/biol II 2 rel   wych.fiz. 214/110 chem I/fiz II 202 fiz 208 fiz 101 mat 100/4b j.ang I/j.ang II 5 Tech. krea. pis.
7. 12.55-13.40 200/212 j.ang I/j.ang II 213/4b j.ang I/j.ang II 101 mat. 106 hist 4a/206 j.ang I/j.ang II N2 - 113, F0 - 201, H2 - 2, H3 - 104 5 j.pol 110 j.pol   wych.fiz. 210 j.pol 105 geogr 202/208 Biol. SL+HL / Fizyka SL+HL
8. 13.50-14.35 212/200 j.ang I/j.ang II 213/4b j.ang I/j.ang II 105 hit 110 j.pol 4a/206 j.ang I/j.ang II N2 - 113, F0 - 201, H2 - 2, H3 - 104 5 j.pol   wych.fiz. 106 hist 205 hist   wych.fiz. 202/208 Biol. SL+HL / Fizyka SL+HL
9. 14.40-15.25   wych. fiz. 110 j.pol 205 edb 106 hist                         N0 - 113, H1 - 109, H2 - 210, F0 - 200 2 angI
10. 15.30-16.15       wych.fiz 101/202 inf I/inf II   wych.fiz.                         N0 - 113, H1 - 109, H2 - 210, F0 - 200 2 angI
11. 16.20-17.05       wych.fiz 101/202 inf I/inf II   wych.fiz. II                                         105 Ekon. SL
12. 17.10-17.55                                                         105 Ekon. SL
Wtorek 1. 7.30-8.15     H5 - 208           H2-105   H2-105 104 mat 101 mat 211 geogr     202 inf. I 5 j.pol 106 angI 213/212 j.ang I/j.ang II 210 j.pol 205 j.pol 2 religa
2. 8.20-9.05 110 j.pol H5 - 208           H2-105   H2-105 104 mat 201/212 j.ang I/j.ang II 109 mat     108 hit   wych.fiz. 106/214 j.ang I/chem. II 211 geogr 101 mat 205 j.pol 2 religa
3. 9.15-10.00 113 mat 110 j.polski 108 chemia 208 biologia   NM0-106, HM0-114, HMK-200 201/212 j.ang I/j.ang II 105 hit 101 mat 5 rel   wych.fiz. 202/4b inf/j.ang II 210 j.pol 211 pp 109 mat 2 J.pol SL+HL
4. 10.10-10.55 200 biol  113 mat 210 j.pol 110 j.pol   NM0-106, HM0-114, HMK-13   wych.fiz. 205 hist 5 j.pol 208 biol. 211 geogr 101/4b mat I/j.ang II 214 chem. 206/212 j.ang I/j.ang II 108 hist 2 J.pol SL+HL
5. 11.05-11.50 105 hit 202/101 inf I/inf II 101 mat. 109 godz. wychow. 2 fil   wych.fiz. 211 geogr. 100/4b j.ang I/j.ang II 114/212 j.ang I/j.ang II 113 mat 104 chem. 210 j. pol. 208 fiz 108 hist 4a/104 J.ang (gr. Mat. SL) / Mat. HL
6. 12.00-12.45 205 biz 211 geogr 2 fil 210 hist 205 spec. prog. IB 105 hit 5 j.pol 100/4b j.ang I/j.ang II 114/206 j.ang I/j.ang II 109 hist 214/202 chem I/inf. II 113 mat 201 fiz I/wych. fiz. II   wych.fiz. I/-- 4a/104 J.ang (gr. Mat. SL) / Mat. HL
7. 12.55-13.40 105 hit 108 biz   wych.fiz. 2 rel 210 godz. wych. 202 pp 5 j.pol. 211 geogr 206/213 biol I/chem II 4b/4a j.ang I/j.ang II 110 j.pol 208 fiz I 201 j.niem N2 100 j.ang I/--- 214/109 Chem. SL+HL / His. HL
8. 13.50-14.35 110 j. pol 205/15 edb I/filoz II   wych. fiz 108 biz 202/114 inf I/j.ang II 5 j.pol 2 wych. fiz. 105 hit 213/206 chem I/biol II 211 geogr 2 rel.     201 j.niem N2 100 j.ang I/--- 214/109 Chem. SL+HL / His. HL
9 14.40-15.25 H1 - 106, H4 - 113, N1 - 201 101/202 inf I/inf II 108 wos I/--- 105 hit. 205 hist 5 pp 105 j. pol.     214 godz.wych. 2 rel.               WF
10. 15.30-16.15 H1 - 106, H4 - 113, N1 - 201 5 biznes 108 wos I/---             202/101 inf I/inf II                           WF
11. 16.20-17.05                             202/101 inf I/inf II                         210 Psych. SL+HL
12. 17.10-17.55                                                         210 Psych. SL+HL
Środa 1. 7.30-8.15                 104 mat         211 podstawy przed. 5 j. pol.     N1 - 210, HK - 109, H0 - 105, FK - 200 110/208 Biol. HL / Fizyka HL
2. 8.20-9.05                 104 mat 205 hist 211 geogr 101 mat 5 j. pol. 113 mat N1 - 210, HK - 109, H0 - 105, FK - 200 110/208 Biol. HL / Fizyka HL
3. 9.15-10.00 N3 - 210, F1 - 200   wych.fiz. 5 j.pol 114/211 biol I/j. ang. II 208 chem. 105 geogr.   j. niem NM - 106/j.hiszp H0 - 109, HK - 202 205 hist 113 mat 101 mat 214 fiz. 201/104 J.ang (gr. Mat. SL) / Mat. HL
4. 10.10-10.55 N3 - 210, F1 - 200   wych.fiz. 101 mat 110 biol. 4a/212 j.ang I/j.ang II 105 geogr   j. niem NM - 106/j.hiszp H0 - 109, HK - 202   wych.fiz. 206/213 j.ang I/j.ang II 214 biol. 211 pp 201/104 J.ang (gr. Mat. SL) / Mat. HL
5. 11.05-11.50 110 edb 211 geogr. 101 godz. wychow. 105 geogr. 210 j.pol 214 biol 109 mat 108/200 j.ang I/j.ang II 5 j. pol. 106 j.pol   wych.fiz. 206/213 j.ang I/j.ang II 205 chem 208/202 fiz. I/inf II 104/4a Mat. SL / J.ang (gr. Mat. HL)
6. 12.00-12.45 205 religia 110 j.pol 214 biologia 206/15 j.ang. I/j.ang. II 210 j. pol. 105 geogr 212/200 j.ang I/j.ang II   wych.fiz 109 mat 2 hist 101 mat 211 geogr 100/213 j.ang I/j.ang II 114/4b wos I/j. ang II 104/4a Mat. SL / J.ang (gr. Mat. HL)
7. 12.55-13.40 105 geogr 110 j.pol 210 j.pol 201/15 j. ang. I/j. ang. II 2 rel. 113 biol 212/200 j.ang I/j.ang II   wych.fiz 109 mat. 202/101 inf I/j. ang II 104/4b j.ang I/j.ang II 211 geogr 208 fiz. 108 godz.wych. 4a/2 J.hiszp. SL / His. SL+HL
8. 13.50-14.35 201/15 j.ang I/fil II 211 godzina wych. 5 rel 110 j.polski 210 j.pol 106 geogr 101 godz.wych 2 rel 214 godz. wych. 109 j.pol 104 j.ang I 202 pp 208 wych.fiz. I/fiz II 108/4b wos I/j.ang II 4a/113 J.hiszp. SL / His. SL+HL
9. 14.40-15.25 201/202 j.ang I/inf 108 biz I 5 rel   wych.fiz. 109 geogr N0 - 106     114 j. niem. - N0 109 pol         208/104 fiz I/j.ang.II     15 Sztuka SL+HL
10. 15.30-16.15 202 inf I 108 biz I     201 j.ang I     N0 - 106     114 j. niem. - N0               wych. fiz. II     15 Sztuka SL+HL
11. 16.20-17.05             201 j.ang I                                         108 CAS (gr. Chem. HL)
12. 17.10-17.55                                                            
Czwartek 1. 7.30-8.15   wych.fiz     5/211 fiz. I/j.angII 205 edb1     101 mat. I 104 chem. 105 hist.     113 mat 214 chem  202 inf I/angII     210 j.pol 200/208 Biol. SL+HL / Fizyka SL+HL
2. 8.20-9.05   wych.fiz 15/205 fil I/edb II 5 fiz. 109 matematyka 208 chem 101 mat. I 202/104 inf I/chem II 105 hist. 203/213 j. ang. I/j.ang II 201/114 j.ang I/biol II 214 chem  113 mat.     210 j.pol 200/212 Biol. SL+HL / Fizyka SL+HL
3. 9.15-10.00 113 mat 105 hit 205 hist 202/15 inf I/j.ang II 201/114 chem I/biol II 108/206 fiz I/fiz II 208 fiz.   wych.fiz 203/213 j.ang I/j.ang II 4b/4a j.ang I/j.ang II 214 biol 5 biol. 101 mat 211 chem. 210 J.pol SL+HL
4. 10.10-10.55 104 godz. wych. 113 mat. 202 hist 105 hit 114/205 fizI/chem II 5 j.pol 2 rel 101 mat 208 fiz. 108/4a fiz I/j.ang II 206/214 biol I/chem II 106 godz. wych.   wych.fiz. 109 mat 210 J.pol SL+HL
5. 11.05-11.50 2 rel 113 mat. 106 mat 109 mat. 4a/104 j. ang I/j. ang. II 202/101 inf I/inf II 110 hist 206/114 fiz I/fiz II 5 j.pol 201/205 biol I/chem II 214/211 chem I/biol II 210 j.pol 208 hist. 105 hist 108 TOK
6. 12.00-12.45 15/206 filoz. I/j.ang II 203/4b j.ang I/j.ang II 110 hit 214 fizyka 4a/104 j. ang I/j. ang. II 2 rel 5 j.pol 212/114 fiz I/chem. II 109 mat 205/208 chem I/biol II 101 mat 105 hist. 201/211 j.ang I/j.ang II 202/- inf I/wych.fiz. II 108 TOK
7. 12.55-13.40 213 j.ang I/ --- 208 biol  100/206 j.ang I/j.ang II 15/101 fil I/ infII 4a/104 j.ang I/j.ang II 2 rel 109 mat 5 j.pol 105 hist 202 pp 205 hist   wych.fiz. 210 j.pol 108 rel 214 Chem. SL+HL
8. 13.50-14.35 213 j.ang I/ --- 205 historia 100 j.ang I 15 filII 4a/202 j.ang I/infII H0 - 110, N1 - 106, H1 - 113 105 hist 2 rel 205/4b j.ang I/j.ang II   wych.fiz. 210 j.pol 108 rel 214 Chem. SL+HL
9. 14.40-15.25     108 rel         105 hist H0 - 110, N1 - 106, H1 - 113 2 rel     100 j.ang I/--- 210 j.pol 101/202 inf I/inf II   wych.fiz. 214 Ekon. SL
10. 15.30-16.15                                                 101/202 inf I/inf II     214 Ekon. SL
11. 16.20-17.05                                                 101/202 inf I/inf II       Wf
12. 17.10-17.55                                                            
Piątek 1. 7.30-8.15 113 mat I             205 edb 214 chem I/ --- 5 j.ang I/--- 101 mat 213 j.ang I/ --- 208 j.angI/ fiz II     211 geogr 2 rel.  210 j.pol 108 Psych. SL+HL
2. 8.20-9.05 104 j.łac. 110 historia 101 mat 110 j.polski 105 hit. 200/214 biol I/chem II 5 j.ang I/--- 208 fiz. 213/206 j.ang I/j.ang II 113 mat 109 biol. 211 geogr 2 rel.  210 j.pol 108 Psych. SL+HL
3. 9.15-10.00 113 mat 5 rel 15/213 j.ang I/j.ang II 104 j. łac 210 biol 101 mat   wych.fiz 201/208 chem. I/fiz. II 214 chem 212/4a j.ang I/j.ang II 110 j.pol 200/211 j.ang I/j.ang II 105 geogr. 108 biol. 206/106 J.hiszp. SL / His. SL+HL
4. 10.10-10.55 201/214 biol I/chem II 113 mat 15/213 j.ang I/j.ang II 205 wych.fizI/edbII 4b/100 biol I/fiz II 104 j.łac   wych.fiz 208 godzina wych. 109 mat 203/4a j.ang I/j.ang II 110 j.pol 200/211 j.ang I/j.ang II 101 mat 5/114 j. ang. I/j. ang. II 206/106 J.hiszp. SL / His. SL+HL
5. 11.05-11.50 214/201 chem I/biol II 114/4b j.ang I/j.ang II   wych. fiz 110 j.pol   wych.fiz. 213/200 j.ang I/biol II 109 mat 5 j.pol 101 j.łac 106 hist 105 hit 2 rel 4a/206 j.ang I/j.ang II 210 hist 212/104 J.ang (gr. Mat. SL) / Mat. HL
6. 12.00-12.45 214 chem 144/4b j.ang I/j.ang II 105 geogr. 109 matematyka 208 fizyka 213/206 j.ang I/j.ang II 5 j.pol 4a/212 j.ang I/j.ang II   wych.fiz. 210 hit 110 godz.wych. 2 rel 101 godz.wych. 106 prawo 202/104 J.ang (gr. Mat. SL) / Mat. HL
7. 12.55-13.40 110 j. pol.   wych.fiz 210 j.pol 202 biologia 2 rel. 108 godz.wych 109 mat. 100/212 j.ang I/j.ang II 5 j.pol     113 j. ang. II 105 wos I/--- 208 wf I/ fiz. II     104/4a Mat. SL / J.ang (gr. Mat. HL)
8. 13.50-14.35 110 pol 114 j. ang I 210 j.pol 106 hit     113 chem 4b pee I/--- 202 biol. 5 j.pol         105 wos I/---         104/4a Mat. SL / J.ang (gr. Mat. HL)
9. 14.40-15.25         N2 - 106, H3 - 109     5 j.pol 201 chem I/----                             15 Sztuka SL+HL
10. 15.30-16.15         N2 - 106, H3 - 109                                         15 Sztuka SL+HL
  11. 16.20-17.05                                                       15 sztukaHL
  12. 17.10-17.55                                                         15 sztukaHL