Plan nauczycieli ważny od 13.05.2024
Aktualizacja 13.05.2024
  B. Olszewska A.Dłuska M. Klin W. Machowska A.Kluz A. Zagocka- Zboril M. Pondel J. Amano M. Nicpoń E. Szala J. Kocurek P. Ligęzka J. Pięciak J. Toś A. Chmiel D. Kudyba S. Andres M. Dziaduś- Kucel U. Kajda W. Raczek S. Feret S. Tomaka G. Wrona M. Piliński Adamczyk-Malicka T. Pabisz S. Fugas E. Chmiel K. Bartnik Z. Szostek M. Motyka- Malecka M. Tęcza A. Rzemińska R. Nowak K. Jakubowska-Gugała Sabina Kaplita - Kloc A.Bielak - Majkut M. Tryka M. Szymańska A. Stachowicz E. Tańcula- Nawrot D. Basaj A. Mnich K. Zagórowska W. Myśliwiec M. Kujałowicz K. Piwoda J. Zboril I. Zamorska B. Szczypta A. Grześkiewicz M. Kowal A. Dec ks. K.Szot B. Król
PONIEDZIAŁEK 1. 7.30-8.15     3IB           1M   2c       2a 2c     3IB         2d     2b                           2a                       2m    
2. 8.20-9.05     3IB 3d     3a       2c 3b     2m 2c   2a 3IB 1M             2d 2m             1a           3c     3b 2d               2b    
3. 9.15-10.00     2b     2M 3a     2c 3d 1c 3c   2a 1b 3IB 1a   1M       3b   2d   3b             2a           3c   3d 1d 1d 2b                  
4. 10.10-10.55     2b     3b 2c 3d   1c 1a 3c 1b       3IB     2d       3IB   3a 1M               2a           2a   3c 1d 1d 2b     2m 2m          
5. 11.05-11.50 1M   3IB     3b 2a 2b   3c 2M 3a 3a       2M     1a   1b       2c                 1c             3d 3d     1c   2d       2d 1d    
6. 12.00-12.45 1M   3IB     1b 3c 1d     2M 3b 3a 2b     2M     1a       2b                     1c             3d 3d     1c   2d 2a 2a   2d 2c    
7. 12.55-13.40 3c 3a 2M       1c       3IB     3IB           3d   1d                 2   2   1a   2 2   1M   1b   1a   1b 1M     3b   3b      
8. 13.50-14.35   1d 2M               3IB     3IB           1c 3c 3b                 2   2   1a   2 2   1M   1b   1a   1b 1M 3a 3a 3d   3d      
9. 14.40-15.25   1b                                   1c 1c 1d                 3   3       3 3   3IB               1a 1a            
10. 15.30-16.15                                                         1c 1c 3   3       3 3   3IB               1d 1d 1b 1b        
11. 16.20-17.05                                                         1c 1c                       3IB             1d 1b 1b        
12. 17.10-17.55                                                                                   3IB                          
WTOREK 1. 7.30-8.15 3c   2M 3d     2a   1M                                 2b   2d                 1 1     3b   3a 3b                 3IB    
2. 8.20-9.05   1a   3d     3c 2b 1M                 3a       2d       3b                 2a   1 1     2a   3a           2M 2M     3IB    
3. 9.15-10.00 3b 1b 3IB     1a 2c 3d             1d 1c           2b       3c 3a         1M     2a   1M 1M     2a 3a 3a           2M 2M     2d    
4. 10.10-10.55 1c 1d 3IB   2c 1b 3a               2d 1a   3b   2b   3d       2M           1M         1M 1M     3c 3a 3c           2a 2a          
5. 11.05-11.50 3b         2M 1c 1d 3IB     3c           3a   1a   3d       2b 1b 1b             2d 2c         2d   2c   1M   3IB   2a 2a          
6. 12.00-12.45         2b 3b     3IB     3c           3a   2a   1d 2M     1b 1a 3a             2d 2c       1M 2d   2c   1c   3IB   3c 3d          
7. 12.55-13.40   3a     2b             3b     2d   3IB 2d   1a     3IB 1b   2c 2a           3     2M       2M     3d       1M 1c   1c     1d    
8. 13.50-14.35   1a     2a                   2d   3IB 2d   2c 1b   3IB 1d   2M 1M           3                   3d   1b   1M 1c   1c 2b 2b 3a    
9. 14.40-15.25         2c                       2M       2a     1d     2b   1c 1c     1       1 1                         3IB 3IB 3a    
10. 15.30-16.15                                               1d     1c   2c 2c     1       1 1                         3IB 3IB      
11. 16.20-17.05                                     3IB                   2c 2c                                                  
12. 17.10-17.55                                     3IB                                                                        
ŚRODA 1. 7.30-8.15         2d       1M   3IB     3IB                       2c         3   3       3 3                                  
2. 8.20-9.05         2d 2M 2c   1M   3IB     3IB             2a         2b         3   3       3 3                                  
3. 9.15-10.00     2b   2a 3b 3c   3IB   3d     2b   2c         3a       2d           1 2M 1       2M 2M                 3IB       1M 1M      
4. 10.10-10.55             2a   3IB         2b   3c                 2d 3d         1 2M 1     2c 2M 2M     3b   2c 3b     3IB 3a 3a   1M 1M      
5. 11.05-11.50 1M   2M   2d   1c 2b 3IB   3d       2a 3c         1a       1d 1b   3d               2c       3IB 3b   2c 3b       3a 3a            
6. 12.00-12.45 1M 1b 2b       3a 2d 3IB           1c               2M 3d 2a 3b                           3IB 3c 3d 3c 1d 1d 2b   2c 2c       1a    
7. 12.55-13.40 1c 1b 2b         2d       3c     2a               3IB 3d 1a 3b 2M           4       3IB     2M   3a 3a 1d 1d 2b   2c 2c       1M    
8. 13.50-14.35 1M 1d 2M                 3c                     3IB 3d 2a 1b 3b           4       3IB       2d 3d 3a 1a 1a 2b   3c         2c 1c  
9. 14.40-15.25     2m                 3c                       1b 1M   1a           2                   3c 1a 3IB     1d 1d         1c  
10. 15.30-16.15                                               1b     1a           2                     1d 3IB       3c            
11. 16.20-17.05                                               3IB                                       1d                      
12. 17.10-17.55                                                                                                              
CZWARTEK 1. 7.30-8.15       3d   2M 2a       3IB 1c   3IB   2b   3a     1d 2c         3b               1c           3b             1a 1a            
2. 8.20-9.05       3d   3b 2a 1d     3IB 1c   3IB 2M 2b 1M 3a     1b 2c         2b               2d 2M         2d       1b     1a 1a            
3. 9.15-10.00     3IB     1a 3c       2a 2b 2a 3a 1M 3b 1M 3d     1c 1b         1d               2d 2M         2d       1d     2c 2c            
4. 10.10-10.55     3IB   2a 1b 2c 3d     2M 1M 2d 3a     1M 3a     1c 1d         1a                         2M       3b       3c 3c       2b    
5. 11.05-11.50 3b       2d 1b 1c 1d     2c   2c 3a 2M   2M 3a   2b 3c 3d         2a 2a                       2M       3IB     1M           1a    
6. 12.00-12.45         2b   3a 2d     2c   1d   2M 2c 2M         3b         3d               1a         1M 3c 1b 3c 3IB 1a 1b 1M         3d 2a    
7. 12.55-13.40 3c       2c     2b             1b   3IB     2d 3a           2M 1d             1c         1M       1a 1d 1c 1M     3b   3b 2a 3d  
8. 13.50-14.35 3c                               3IB     2d 1b           1M           2       2 2   1M   3a 3a 1a 1d 1c       3b   3b 2M 3d  
9. 14.40-15.25 3b                                     1M                 3c 3c     2       2 2   1M   3IB 3a             3d   3d 2d 1b  
10. 15.30-16.15                                                         3c 3c                       3IB                          
11. 16.20-17.05                                                         3c 3c                                         3IB 3IB      
12. 17.10-17.55                                                                                                              
PIĄTEK 1. 7.30-8.15       3d   1a 2c       2M             2a 3IB   1M   4IB                       2d 2m                   2b               3c  
2. 8.20-9.05   1d   3d   2M 1c       2c     3a 2a     2a 3IB 1M 1b   4IB     3b               1a 2d           2d         2b               3c  
3. 9.15-10.00   3a       1a 2a       2c     3d 1M 2c   2d   3c     3IB                     1d 1c 2M 3IB     2M 3b     3b   1c         2b 2b   1b  
4. 10.10-10.55   3a       1b 3c 2d     2c 1M     1M 1a   1a     1d   3IB                     2a 1c 2M 3IB     2M 3b 3d 3d 3b   1c   1d     2b 2b      
5. 11.05-11.50   1d     2c     2b 3IB           2a 1a   1a   3a   3d 2M                     2d 2a           3c 1b 3c     1b 3IB 1c   1c 1M 1M 3b    
6. 12.00-12.45   3a     2b     1d 3IB     1M           1a   1c   2m   3d                     2a 2c         2a 1b 2c     1b 3IB 2d       2d 3b   3c
7. 12.55-13.40 1c 1a     2d     2b 3IB     3c       1d               3b                     2a 2c       3IB   3a 2c         3c   1b 1b   1M    
8. 13.50-14.35 1c 1a     2d       3IB             2c   2a       1d   3b                               3IB   2b       1b                  
9. 14.40-15.25         2a                     2b                                 1         1             3IB                    
10. 15.30-16.15                                                                 1         1             3IB                    
11.                                                                                           3IB                    
12.                                                                                           3IB