Plan lekcji ważny od 16.10.2023                                                                            
Aktualizacja 13.10.2023                                                                            
    Klasa 1a 1b 1c 1d 1M 2a 2b 2c 2d 2M 3a 3b 3c 3d 3IB 4a 4b 4c 4d 4IB  
Wychowawca mgr Sławomir Fugas mgr Tomasz Pabisz mgr Marek Pondel mgr Jadwiga Amano mgr Katarzyna Piwoda mgr Katarzyna Jakubowska-Gugała mgr Monika Kujałowicz mgr Justyna Kocurek mgr Ewa Tańcula-Nawrot mgr Sabina Andres mgr Alina Dłuska mgr Katarzyna Zagórowska mgr Barbara Król mgr Marek Pilinski mgr Magdalena Klin mgr Adrianna Chmiel mgr Dorota Kudyba mgr Sabina Kaplita-Kloc mgr Magdalena Szymańska mgr Agata Stachowicz
Poniedziałek 1. 7.30-8.15                 104 mat 213/4b chem I/j.ang II 202 --- /inf II 106 hist. 101 inf I/ ---                     15 Sztuka SL+HL 108/201 mat I/chem II 113 mat.         200 ESS SL
2. 8.20-9.05                 105 hist 211/213 biol I/chem II   wych.fiz 208 biol 206/202 fiz I/inf II     104 mat I /--- 101 --/inf II /4b /j.ang II 210 j.pol 15 Sztuka SL+HL 108/214 mat I/chem II 113 mat.         200/2 ESS SL / CAS (gr. nie ESS)
3. 9.15-10.00 201/212 chem I/biol II     202 biz 4a/15 j.ang. I/j.ang. II 105 hist 212/200 j.ang I/biol II 213/114 j.ang I/j.ang II 108 mat 211 pp 113 mat 101 mat. 2/208 wos I/fiz II 100/4b fizI/j.ang II 205 hist 214 Chemia HL   wych. fiz. 5 j. pol.         104/206 Matematyka SL / Język angielski (gr. Mat. HL)
4. 10.10-10.55 201/210 biol I/chem II 205 fiz I 108 mat 200/15 j.ang. I/j.ang. II 202 biz 212/4b j.ang I/j.ang II 213/114 j.ang I/j.ang II 101 mat 105 hist 100/4a j.ang I/j.ang II 211 pp 113 mat 205/208 j.angI/fiz II 109 mat 214/2 Chemia HL / CAS (gr. nie Chemia HL)   wych. fiz. 5 j. pol.         104/206 Matematyka SL / Język angielski (gr. Mat. HL)
5. 11.05-11.50 105 hist 205 hit 213/114 j.ang I/j.ang II 2 rel 210 j.pol 101 mat 109 mat 5 j.pol   wych.fiz. 211/214 fiz I/chem II 212/208 fiz I/fiz II 113 mat 108 mat 100/4b j.ang I/j.ang II 106 Godzina wychowawcza 110 j. pol. 206/200 j. ang. I/ j. ang. II     202 wos I/--- 4a/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL
6. 12.00-12.45 105 hist 113 mat 213/114 j.ang I/j.ang II 109 mat 210 j.pol   wych.fiz. 108/212 wos I/biol II 2 rel   wych.fiz. 214/211 chem I/fiz II 202 fiz 208 fiz 101 mat 100/4b j.ang I/j.ang II 5 Techniki kreatywnego pisania 106 hist 206/200 j. ang. I/ j. ang. II   wych. fiz. 205 hist. 4a/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL
7. 12.55-13.40 200/212 j.ang I/j.ang II 213/4b j.ang I/j.ang II 101 mat. 106 hist 4a/206 j.ang I/j.ang II N2 - 113, F0 - 201, H2 - 2, H3 - 104 5 j.pol 110 j.pol   wych.fiz. 210 j.pol 105 geogr 202/208 Biologia SL+HL / Fizyka SL+HL 100 j. ang I/--- 108 wos I /---   wych. fiz. 205 hist. 214/211 Chemia HL / Język polski HL
8. 13.50-14.35 212/200 j.ang I/j.ang II 213/4b j.ang I/j.ang II 210 hit 110 j.pol 4a/206 j.ang I/j.ang II N2 - 113, F0 - 201, H2 - 2, H3 - 104 5 j.pol   wych.fiz. 106 hist 205 hist   wych.fiz. 202/208 Biologia SL+HL / Fizyka SL+HL 100 j. ang I/---     105 fiz. 109 mat. 214/211 Chemia HL / Język polski HL
9. 14.40-15.25   wych. fiz. 110 j.pol 208/205 fiz I/edb II 106 hist                         N0 - 113, H1 - 109, H2 - 210, F0 - 200 2 Religia         101/202 inf.   wych. fiz. 105 Ekonomia SL
10. 15.30-16.15       wych.fiz 205/208 edb I/fiz II   wych.fiz.                         N0 - 113, H1 - 109, H2 - 210, F0 - 200 2 Religia         101/202 inf.     105 Ekonomia SL
11. 16.20-17.05       wych.fiz 101/202 inf I/inf II   wych.fiz.                                         105 Ekonomia SL                 2 Religia
12. 17.10-17.55                                                         105 Ekonomia SL                 2 Religia
Wtorek 1. 7.30-8.15     H5 - 208     104 mat 101 mat 211 geogr     109 mat 5 j.pol     213/212 j.ang I/j.ang II 210 j.pol 205 j.pol 4a/15 Język angielski (gr. Mat. HL) / Sztuka HL 110 j. pol. 4b/113 podst. ed. ekon. I/mat. II 108 mat.     200 Język angielski (gr. Mat. HL)
2. 8.20-9.05 110 j.pol H5 - 208 213 j.ang. I/--- 104 mat 201/212 j.ang I/j.ang II 109 mat     5 j.pol   wych.fiz. 106/202 j.ang I/inf II 210 j.pol 101 mat 205 j.pol 4a/15 Język angielski (gr. Mat. HL) / Sztuka HL 113 mat. 211 geogr. 108 mat.     200 Język angielski (gr. Mat. HL)
3. 9.15-10.00 113 mat 205 hist 200/208 chem I/biol II 110 j.pol   NM0-106, HM0-114, HMK-100 201/212 j.ang I/j.ang II 105 hit 101 mat 5 j.pol   wych.fiz. 202/4b j.ang I/j.ang II 210 j.pol 211 pp 109 mat 2 Język polski SL+HL 214 chem. 203/213 j. ang. I/ j. ang. II 108/206 j. ang. I/j. ang. II 15 spot. z kult. I 4a/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL
4. 10.10-10.55 harcówka godz. wych. 113 mat 205 j.pol 110 j.pol   NM0-106, HM0-114, HMK-202   wych.fiz. 105 hist 5 j.pol 208 biol. 211 geogr 101/4b mat I/j.ang II 200/108 biol I/chem II 206/212 j.ang I/j.ang II 210 hist 2 Język polski SL+HL 214/15 chem. I/j. ang. II 201/213 j. ang. I/ j. ang. II 100/203 j. ang. I/j. ang. II 109 mat. 4a/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL
5. 11.05-11.50 105 hit 202/101 inf I/inf II 106 mat. 109 godz. wychow. 2 fil   wych.fiz. 211 chem 100/4b j.ang I/j.ang II 114/212 j.ang I/j.ang II 113 mat 200/213 biol I/chem II 108 godz.wych. 208 fiz 210 hist 4a/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL 201/206 chem. I/biol. II 5 j. pol. 110 j. pol. 205 hist. 214 Godzina wychowawcza
6. 12.00-12.45 202 biz 211 geogr 2 fil 210 hist 214 spec. prog. IB 105 hit 5 j.pol 100/4b j.ang I/j.ang II 114/206 j.ang I/j.ang II 109 hist 213/200 chem I/biol II 113 mat 208 fiz -/212 wych.fiz. I/fiz II 4a/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL 101 godzina wych. 108 wos I /--- 110 j. pol. 205 hist. 106 Techniki kreatywnego pisania
7. 12.55-13.40 105 hit 108 biz   his 2 rel 210 godz. wych. 202 pp 5 j.pol 211 geogr 206/213 biol I/chem II 4b/4a j.ang I/j.ang II 110 j.pol 208 fiz I/-- 201 j.niem N2 100 j.ang I/--- 214/109 Chemia SL+HL / Historia HL         104 hist. 106 j. pol. 200/212 Biologia HL / Fizyka HL
8. 13.50-14.35 110 j. pol 205 hist   wych. fiz 108 biz 202/114 inf I/j.ang II 5 j.pol 2 rel 105 hit 213/206 chem I/biol II 211 geogr         201 j.niem N2 100 j.ang I/--- 214/109 Chemia SL+HL / Historia HL         104 hist. 106 j. pol. 200/212 Biologia HL / Fizyka HL
9 14.40-15.25 H1 - 106, H4 - 113, N1 - 201 101/202 inf I/inf II 108 wos I/--- 2 rel 205 hist 5 pp 208 godz.wych     214 godz.wych.             200 biol I/--- 211 Psychologia SL+HL               wych. fiz. 109 Historia HL
10. 15.30-16.15 H1 - 106, H4 - 113, N1 - 201   wych.fiz. 108 wos I/--- 205 wdż I sem.         202/101 inf I/inf II                         211 Psychologia SL+HL               wych. fiz. I 109 Historia HL
11. 16.20-17.05                             202/101 inf I/inf II                           Wf                 108 CAS (gr. ESS)
12. 17.10-17.55                                                           Wf                    
Środa 1. 7.30-8.15                 104 mat         214 chemI         N1 - 210, HK - 109, H0 - 105, FK - 200 202/208 Biologia HL / Fizyka HL 113 matematyka 2 rel. 108 mat. 205 hist. 4a ESS SL
2. 8.20-9.05                 104 mat 205 hist 211/213 fiz I/chem II 101 mat 15 sp. z kult. I/ --- 113 mat N1 - 210, HK - 109, H0 - 105, FK - 200 202/208 Biologia HL / Fizyka HL 2 rel. 201/206 j. ang. I/ j. ang. II 108 mat. 214 j. pol. 4a ESS SL
3. 9.15-10.00 N3 - 210, F1 - 200   wych.fiz. 5 j.pol 114/208 biol I/fiz II 213/206 biol I/fiz II 105 geogr   j. niem NM - 106/j.hiszp H0 - 109, HK - 202 205 hist 113 mat 101 mat 211 pp 201/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL 4a/15 j. ang. 2 rel. 110 j. pol 214 j. pol. 108 Psychologia SL
4. 10.10-10.55 N3 - 210, F1 - 200   wych.fiz. 101 mat 211 geogr 4a/212 j.ang I/j.ang II 105 geogr   j. niem NM - 106/j.hiszp H0 - 109, HK - 202   wych.fiz. 206/213 j.ang I/j.ang II 214/208 biol I/fiz II 205 fiz 201/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL 114/15 biol I/j. ang. II 113 mat. 110 j.pol. 2 rel. 108 Psychologia SL
5. 11.05-11.50 110 j.pol 113 mat 101 godz. wychow. 105 geogr. 210 j.pol 214 biol 109 mat 108/203 j.ang I/j.ang II 5 j.pol 106 j.pol   wych.fiz. 206/213 j.ang I/j.ang II 2 rel 202/114 fiz I/biol II 104/4a Matematyka SL / Język angielski (gr. Mat. HL)   wych. fiz. 211 geogr. 212/208 j. ang I/fiz II 201/4b j. ang. I/j. ang. II 205 Język polski SL
6. 12.00-12.45 113/202 mat I/inf II 110 j.pol 210/214 biol I/chem II 206/15 j.ang. I/j.ang. II 105 hit 106 geogr 212/200 j.ang I/j.ang II   wych.fiz 109 mat 2 hist 101 mat 211 geogr 100/213 j.ang I/j.ang II 5 podst. prawa 104/4a Matematyka SL / Język angielski (gr. Mat. HL) 208 rel.   wych. fiz. 108 godz. wychow. 201/4b j. ang. I/j. ang. II 205 Język polski SL
7. 12.55-13.40 106 geogr 110 j.pol 210 j.pol 201/15 j. ang. I/j. ang. II 105 hit 113 biol 212/200 j.ang I/j.ang II   wych.fiz 208 godz.wych. 202/101 inf I/inf II 104/4b j.ang I/j.ang II 211 geogr 213/100 fiz I/biol II 108/109 wos I/chem II 4a/2 Język hiszpański SL / Historia SL+HL N1 - 114 5 rel. 214/205 Chemia HL / Język polski HL
8. 13.50-14.35 201/15 j.ang I/fil 211 geogr 5 rel 109 mat. 210 j.pol 106 geogr 101 godz.wych 2 rel 105 hit 110 j.pol 104/206 j.ang I/chem II 202 pp   wych.fiz. 108/4b wos I/j.ang II 4a/113 Język hiszpański SL / Historia SL+HL N1 - 114     214/205 Chemia HL / Język polski HL
9. 14.40-15.25 201/208 j.ang I/j.ang II 108 biz I 5 rel   wych.fiz. 106 geogr N0 - 109     114 j. niem. - N0 2 rel 202/4b inf I/j.ang II 210 j.pol 105 j.ang.I 206/101 chem I/inf II 211/200 Psychologia HL / Język polski HL                 113 Historia SL+HL
10. 15.30-16.15 2 rel 108 biz I     201/101 j.ang I/inf II     N0 - 114     114 j. niem. - N0                     211/200 Psychologia HL / Język polski HL                 113 Historia SL+HL
11. 16.20-17.05                                                         108 CAS (gr. Chemia HL)                   Wf
12. 17.10-17.55                                                                               Wf
Czwartek 1. 7.30-8.15   wych.fiz 15 wdż I semestr         15 wdż I sem. 101  mat. I 211 geogr 104 --/biol 109 wdż I sem. 113 mat 213 chem I/--- 202 inf I/---     210 j.pol 200/208 Biologia SL+HL / Fizyka SL+HL 110 j. pol.     108 mat.     205 Psychologia SL
2. 8.20-9.05   wych.fiz 206/15 fizII /fil I     110 j.pol 208 chem 101 mat. I 202/100 inf I/j.ang II 211 geogr 2/213 wos I/j.ang II 201/114 j.ang I/biol II 214 chem  105 hist     210 j.pol 200/212 Biologia SL+HL / Fizyka SL+HL 113 mat.     108 mat. 109 mat. 205 Psychologia SL
3. 9.15-10.00 113 mat 105 hit 205 hist 202/15 inf I/j.ang II 201/114 chem I/biol II 108/206 fiz I/fiz II 109 mat   wych.fiz 200/213 j.ang I/j.ang II 4b/4a j.ang I/j.ang II 214 biol 100/5 chem I/biol II 101 mat 2 godz.wych. 210 Język polski SL+HL 110 j. pol. 211 geogr. 208 fiz. 106 j. pol. 104/212 Matematyka SL / Język angielski (gr. Mat. HL)
4. 10.10-10.55 110 j.pol 211 godz. wychow. 208 fiz 105 hit 114/205 edb I/chem II 5 j.pol 2 rel 101 mat 200/202 j.ang I/fiz II 108/4a fiz I/j.ang II 206/100 biol I/chem II 4b/213 j.ang I/j.ang II   wych.fiz. 109 mat 210 Język polski SL+HL 201/15 j.ang. 113 mat. 214/212 j. ang. I/j. ang. II 106 j. pol. 104/203 Matematyka SL / Język angielski (gr. Mat. HL)
5. 11.05-11.50 2 rel 113 mat. 104 mat 109 mat. 212/114 fiz I /edb II 202/101 inf I/inf II 105 hist 206/213 fiz I/fiz II 5 j.pol 201/205 biol I/chem II 100/211 chem I/biol II 210 j.pol   rel 110 hist 108 TOK 6    15 j. ang. 214 godz. wychow. 203/208 j. ang. I/j. ang. II 200/4b j. ang. I/j. ang. II 4a/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL
6. 12.00-12.45 114/206 edb I/j.ang II 203/4b j.ang I/j.ang II 105 geogr 213/15 fiz I/fil II 210 j.pol 2 rel 5 j.pol 212/214 fiz I/chem II 109 mat 205/208 chem I/biol II 101 mat 113 mat 201/211 j.ang I/j.ang II 202/- inf I/wych.fiz. II 108 TOK N2 - 106, H1 - 110, F0 - 200, HK - 100 4a/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL
7. 12.55-13.40 213 j.ang I/ --- 208/211 biol I/chem II 100/206 j.ang I/j.ang II 15/114 fil II/ fiz I 4a/101 j.ang I/j.ang II 2 rel 109 mat 5 j.pol 105 hist 202 pp 205 hist   wych.fiz. 210 j.pol 108 rel 214 Chemia SL+HL N2 - 106, H1 - 110, F0 - 200, HK - 113 201/212 Biologia HL / Fizyka SL+HL
8. 13.50-14.35 213 j.ang I/ --- 211/200 chem I/biol II 100/206 j.ang I/j.ang II 109 wdż I sem. 4a/101 j.ang I/j.ang II H0 - 110, N1 - 106, H1 - 113 105 hist 2 rel 205/4b j.ang I/j.ang II   wych.fiz. 210 j.pol 108 rel 214 Chemia SL+HL                 201/208 Biologia HL / Fizyka SL+HL
9. 14.40-15.25     108 rel 101/202 inf I/inf II     105 hist H0 - 110, N1 - 106, H1 - 113 2 rel             205 hist   wych.fiz. 214 Ekonomia SL                 5 TOK
10. 15.30-16.15                                 2 rel             101/202 inf I/inf II 109 wdż I sem. 214 Ekonomia SL                 5 TOK
11. 16.20-17.05                                                 101/202 inf I/inf II       Wf                 214 Ekonomia SL
12. 17.10-17.55                                                                             214 Ekonomia SL
Piątek 1. 7.30-8.15 113 mat 110 j. pol.         4a/114 j.ang I/j.ang II 214 chem I/ --- 5 j.ang I/--- 104 mat 213 j.ang I/ --- 200/212 biolI/ fiz II 2 rel 211 geogr 101/202 inf I/inf II 210 j.pol 108 Psychologia SL+HL       wych. fiz.     4b j. ang. II 106 Historia SL+HL
2. 8.20-9.05 104 j.łac. 205 edb 101 mat 109 mat 4a/202 j.ang I/inf II 200/214 biol I/chem II 5 j.ang I/--- 208 fiz 213/206 j.ang I/j.ang II 113 mat 2 rel 211 geogr 212/201 fiz I/chem II 210 j.pol 108 Psychologia SL+HL       wych. fiz.     114/4b j. ang. I/j. ang. II 106 Historia SL+HL
3. 9.15-10.00 202/205 inf I/edb II 5 rel 15/213 j.ang I/j.ang II 104 j. łac 210 biol 101 mat   wych.fiz 211 pp 214 chem 212/4a j.ang I/j.ang II 110 j.pol 200/206 j.ang I/j.ang II 201/100 chem I/fiz II 114/4b j.ang I/j.ang II 208/106 Język hiszpański SL / Historia SL+HL     113 mat. 2 rel. 109 mat. 105 Język polski SL
4. 10.10-10.55 214/201 chem I/biol II 113 mat 15/213 j.ang I/j.ang II 205 edb 210/100 biol I/fiz II 104 j.łac   wych.fiz 202 fiz 109 mat 203/4a j.ang I/j.ang II 110 j.pol 200/206 j.ang I/j.ang II 101 mat 114/4b j.ang I/j.ang II 208/106 Język hiszpański SL / Historia SL+HL     5 j. pol. 2 rel. 212 j. ang./wych. fiz. II 105 Język polski SL
5. 11.05-11.50 201/214 biol I/chem II 114/4b j.ang I/j.ang II   wych. fiz 110 j.pol   wych.fiz. 213/200 j.ang I/biol II 109 mat 5 j.pol 101 j.łac 106 hist 105 hit 2 rel 4a/206 j.ang I/j.ang II     212/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL 113 mat. 205 hist. 208/202 fiz. I/j. ang. II 211 j. pol. 108/100 Biologia HL / Fizyka SL+HL
6. 12.00-12.45 214 chem 144/4b j.ang I/j.ang II 105 hit 200/201 biol I/chem II 208 fizyka 213/206 j.ang I/j.ang II 5 j.pol 4a/212 j.ang I/j.ang II   wych.fiz. 210 j.pol 110 godz.wych. 2 rel 109 godz.wych.     202/104 Język angielski (gr. Mat. SL) / Matematyka HL 113 hist. 205 hist.   wych. fiz. 211 j. pol. 108/100 Biologia HL / Fizyka SL+HL
7. 12.55-13.40 15/213 fil I/fiz II   wych.fiz 210 j.pol 201/200 chem I/biol II 2 rel. 208 godz.wych 205 biol 100/212 j.ang I/j.ang II 5 j.pol 106 hit 113 chem 110 wos I/---   wf     104/4a Matematyka SL / Język angielski (gr. Mat. HL) H0 - 101, H2 - 109, N0 - 206 214/211 Chemia HL / Język polski HL
8. 13.50-14.35 208 fiz I 114/15 j. ang I/filozII 210 j.pol 106 hit     113 chem 4b pee I/--- 202 chem  5 j.pol   wych.fiz. 100 j.ang I/--- 110 wos I/--- 105 geog     104/4a Matematyka SL / Język angielski (gr. Mat. HL) H0 - 101, H2 - 109, N0 - 206 214/211 Chemia HL / Język polski HL
9. 14.40-15.25         N2 - 212, H2 - 101, H3 - 109     5 j.pol 201 chem I/---- 106 hist.                         15 Sztuka SL+HL                   Wf
10. 15.30-16.15         N2 - 212, H2 - 101, H3 - 109                                         15 Sztuka SL+HL