Plan lekcji ważny od 15.05.2023                                                                            
Aktualizacja 12.05.2023                                                                            
    Klasa 1a 1b 1c 1d 1ib 2a 2b 2c 2d 2ib 3a 3b 3c 3d 3ib 4a 4b 4c 4d 4e  
Wychowawca Katarzyna J.-Gugała Monika Kujałowicz Justyna Kocurek Ewa T.-Nawrot Sabina Andres Joanna Olesińska-Zalas Katarzyna Zagórowska Małgorzata Matuszkiewicz Marek Piliński Magdalena Klin Adrianna Chmiel Dorota Kudyba Alina Dłuska Katarzyna Piwoda Magdalena Rewers Agnieszka Z.-Zboril Tomasz Pabisz Marek Pondel Sławomir Fugas Jadwiga Amano  
Poniedziałek 1. 7.30-8.15 106 chem. (I gr.)         201 j. ang. (I gr.) 210 j. pol.             5 j. pol. 4B/208 j. ang./fiz.                 101 ESS SL    
2. 8.20-9.05 106 chem. 109 mat.     201/200 j. ang. 210 j. pol.     113 mat. 212 fiz. dośw. (II gr.) 5 j. pol. 4B/208 j. ang./fiz.                 101 ESS SL    
3. 9.15-10.00 201/200 j. ang. 108 hist.     106 chem. IM-4a , IM0-105 , IMK-202 110 j. pol. 210 j. pol. 104 mat. 109 mat. 208/100 fiz. / j. ang. 211 geogr. 113 mat. 15/212 j.ang./fiz. 5 j. pol. 206/4B Język angielski HL                      
4. 10.10-10.55 201/200 j.ang. 211 geogr. 2 rel. 108 hist. IM-4a , IM0-105 , IMK-202 110 j. pol. 210 j. pol. 104 mat. w zast. 109 mat. 208/100 fiz. / j. ang. 214 chem. 113 mat. 15/212 j.ang./fiz. 5 j. pol. 206/4B Język angielski HL                      
5. 11.05-11.50 105 hit 15/4a j.ang. 2 rel. 109 mat. 214 chem. 213/206 biol./chem. 100/200 j. ang. 108 biol.   wych. fiz. 104 mat. 113 mat.  5 j. pol 212/203 fiz./j.ang. 211 geogr. 106 Psychologia SL                      
6. 12.00-12.45 2 rel. 15/4a j. ang. 105 hit 108 biol. 104 mat. 206/213 chem./biol. 100/200 j. ang. 214 chem.   wych. fiz. 113 wos 110 hist. 211 geogr. 212/203 fiz./j.ang. 109 mat. 106 Psychologia SL                      
7. 12.55-13.40 2 rel. 109 mat. w zast. 5 j. pol. 101/202 inf.1/inf.2 214 met. sam. i roz. 211 PP   wych. fiz. 201/200 j.ang. 113 biol. 106 j. pol. 110 j. pol. 100/108 wos/j. ang. 105 hist. 205 hist. 208/104 Fizyka HL/ Matematyka SL                      
8. 13.50-14.35 5 j. pol. 100 wos (I gr.) 108 mat. 2 rel. 205 edb gr2 113 biol. 105 hist. 201/200 j. ang. 109 wdż 106 j. pol. 110 j.pol. 202 inf. (I gr.)   wych. fiz.     208/104 Fizyka HL/ Matematyka SL                      
9. 14.40-15.25         101/202 inf. 100/205 wos/edb          105 hist.   wych. fiz.           wych. fiz.     110 j.pol.     214/4a Biologia HL/Ekonomia SL    
10. 15.30-16.15         105 wdż.             205 wos   wych. fiz.           wych. fiz.     101/202 inf.     214/4a Biologia HL/Ekonomia SL    
11. 16.20-17.05                         105 wdż                     101/202 inf.                              
12. 17.10-17.55                                                                                  
Wtorek 1. 7.30-8.15 201 j. ang. (I gr.) 106 N2     106 N2 4b j. ang. (I gr.)   wych. fiz. 105 biol.                     15/213 j.ang. 210 j.pol 104 Matematyka HL                      
2. 8.20-9.05 201 j. ang. (I gr.) 106 N2 101 mat. 106 N2 4b j. ang. (I gr.)   wych. fiz. 105/208 biol./fiz. 205 rel.     214 chem. (II gr.)         15/213 j.ang. 210 j. pol. 104 Matematyka HL                      
3. 9.15-10.00 202 j. łaciński w med. 5 j. pol.   wych. fiz. 109 hist. 2 rel. 101 mat. 208/105 fiz./biol. 205 rel. 210 j. pol. 104 mat. 106 chem. (I gr.) 211 geogr. 108 mat. 113 godz. wych. 213/4B Język angielski HL                      
4. 10.10-10.55 101 mat. 5 j.pol.   wych. fiz. 202 j. łaciński 105 hit 100/4a j. ang.  205 godz. wych. 211 geogr. 113 geogr. 104 mat. 201/106 j. ang./chem. 214 g.wych. 108 mat. 2 rel. 213/4B Język angielski HL                      
5. 11.05-11.50 5 j. pol. 205/200 edb./j.ang. 108 mat. 2 rel. 104 mat. 100/4a j. ang.  211 geogr. 4b/212 chem./biol. 113 geogr. 101/202 inf. 106 rel. 206/201 j.ang. 110 j.pol. 109 chem. 214 Godzina wychowawcza                      
6. 12.00-12.45 101/202 inf. 211 geogr. 4a/100 j. ang. 105 hit 104 hist. 108/206 mat./chem. 2 rel. 212/4b biol./chem. 109 mat. 210 j. pol. 106 rel. 205 hist. 110 j.pol. 201/200 j. ang. 5 TOK                      
7. 12.55-13.40 205 hist. 202/114 inf./filozofia 4a/100 j. ang. 104 godz. wych. 105 hit 110 j. pol. 201/101 j.ang/inf. 208 godz.wych 206/203 chem./biol. 2 rel. 210 biol. 5 j.pol. 211 geogr. 109 mat. 108/214 Język polski HL/ Chemia HL                      
8. 13.50-14.35 104 biol. 2 rel. 5 j. pol. 109 mat. w zast. 205/100 edb /j.ang.     211 geogr. 110/4a ang 203/206 biol./chem. 113 hist. 4b/114 j. ang.   wf 208 fiz. 212/202 wos/inf. 108/214 Język polski HL/ Chemia HL                      
9 14.40-15.25 H2 -5 , H3-2 , N0-106 100 j. ang. (II gr.)     206 chem. (I gr.) 205 hist. 200 j. ang. (gr.I) 113 hist. 4b/114 j. ang.   wf 101/202 inf. 212 wos (I gr.) 208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL                      
10. 15.30-16.15 H2 -5 , H3-2 , N0-106             101/202 inf. 200 j.ang (gr.I) 113     wych. fiz. 205 hist.         208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL                      
11. 16.20-17.05                             101/202 inf.                         205 Historia HL                      
12. 17.10-17.55                                                         205 Historia HL                      
Środa 1. 7.30-8.15     5 j. ang. (I gr.) 211 geogr.   wych. fiz.         2N0 (kl.b,c,d), 2H1-2 , 2H2-105 ,      113 mat. (I gr.) 113 mat. w zast. 108 mat.  210 j. pol. 104 Matematyka HL                      
2. 8.20-9.05 5 j.pol. 5/208 j. ang./fiz. 15/114 j. ang.   wych. fiz. 211 geogr.     2N0 (kl.b,c,d), 2H1-2 , 2H2-105 214/201 chem./biol. 113 mat. (I gr.) 200/202 j.ang. 108 mat.  210 j. pol. 104/206 Matematyka HL                      
3. 9.15-10.00 5 j. pol.   wych. fiz. 15/114 j. ang. 211 geogr. 104 mat. 101 godz. wych. 113 mat. 208 fiz. 210 j. pol. 201/214 biol./chem. 105 hist. 200/202 j.ang. 110 j.pol. 206/213 fiz. 109 Psychologia SL    
4. 10.10-10.55 211 geogr.   wych. fiz. 105 hist. 5 j.pol 4b/200 j. ang. 110 j. pol. 113 mat. 210 j.pol. 4a/100 j.ang. 104 mat. 214 biol  206/213 fiz. 208 fiz. 15/212 j. ang. 109 Psychologia SL    
5. 11.05-11.50 109 biol 104 hist. 208 fiz. 205/114 edb/filoz. 4b/200 j. ang. 2 rel. 202 PP 210 j. pol. 4a/100 j. ang. IIM-106, IIMO-206, IIMK-201 214 chem. 5 j.pol. 105 hist. 15/212 j. ang. 108 Język polski SL                      
6. 12.00-12.45 200/15 j. ang. 5 j. pol. 105 hist. 109 mat.  101/208 inf/fiz 100/4a j. ang.  2 rel. 104 geogr. 110 rel. IIM-106, IIMO-206, IIMK-201 213/114 j. ang. 202 pp 210 biol. 205 hist. 108 Język polski SL                      
7. 12.55-13.40 200/15 j. ang.  2 rel. 5 j. pol. 105 hit 208/202 fiz./inf. 100/101 j. ang. /inf. 210 j. pol. 104 geogr. 110 rel.   wych. fiz. 213/114 j. ang. 211 geogr. 106 chem. 205 hist. 4B/214 Język polski HL/ Chemia HL                      
8. 13.50-14.35   wych. fiz. 105 hit 5 biol. 200/201 j. ang. 208 fiz 104 geogr. 210 j. pol. 113 hist. 211 PP   wych. fiz. 3H1-110, 3H0-109, 3N2-106, 3N0-108, 3F0-212 4B/214 Język polski HL/ Chemia HL                      
9. 14.40-15.25   wych. fiz. 114 filozofia (I gr.) 101/202 inf. 200/201 j. ang. 214 godz.wych. 104 geogr. 211 geogr. 113 wos 105 hist.     3H1-110, 3H0-109, 3N2-106, 3N0-108, 3F0-212 205 Historia SL + HL                      
10. 15.30-16.15 113/114 edb/filozofia     101/202 inf.       wych. fiz. 2N1-106 (kl.a,d), 2F0-100                      205 Historia SL + HL                      
11. 16.20-17.05 113 wdż                 2N1-106 (kl.a,d) , 2F0-100                        Wf                      
12. 17.10-17.55                                                           Wf                      
Czwartek 1. 7.30-8.15     109 mat. 104/206 fiz./edb 5 j. pol. 205 biol. 101 mat (I gr.)             211 PP 110 j.pol. 113 wos (I gr.) 108 mat.  210 j. pol. 208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL                      
2. 8.20-9.05 201/206 biol./chem. 109 mat. 206/104 edb/fiz.  5 j. pol. 105 hist. 101 mat. 113 wos     210 j. pol. 106 met. sam. i rozw. 110 j. pol. 212 chem. (I gr.) 108 mat. w zast. 202 p.p 208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL                      
3. 9.15-10.00 105 hit 5 AS 101 mat. 113 fiz. 104 mat. 205 hist. 109 chem. 208 met. mat. w fiz. 210 j. pol. 211 geogr. 201 biol 212/202 biol./inf.   wych. fiz. 110 fiz. 213/4B Język angielski HL                      
4. 10.10-10.55 101 mat. 109/114 wos/j. ang. 106 filozofia 105 hist. 212/201 chem./biol. 2 rel. 113 mat. 104 mat. 210 chem. 211 geogr. 202/206 fiz./inf. 110 fiz.   wych. fiz. 205 hist. 213/4B Język angielski HL                      
5. 11.05-11.50 114/213 filozofia/fiz. 208/205 fizyka/edb 105 hit 109/4a wos/j. ang. 201/211 biol./chem. 101 mat. 113 mat. 104 mat. 110 hist. 4B/200 j. ang. 206/202 inf./fiz. 100/108 j.ang./biol. 15/212 j.ang.   wych. fiz. 106 Język polski SL                      
6. 12.00-12.45 206/205 fiz/edb 105 hit   wych. fiz. 114/4a filozofia/j. ang. 104 mat. 208/213 fiz.   wych. fiz. 210 j. pol. 110 wos 4B/200 j. ang. 113 mat 100/108 j.ang/chem. 15/212 j.ang. 214 biol. 106 Język polski SL                      
7. 12.55-13.40 F0-100, N1-106 , H0-108 , H1-5  210 j. pol.   wych. fiz.   wych. fiz. 208/200 j. ang. 105 hist. 109 j. pol. 205 godz.wych. 113 mat. 211 godz. wych. 15 j. ang.(I gr.) 104/214 Matematyka SL/CAS                      
8. 13.50-14.35 F0-100, N1-106 , H0-108 , H1-5  210 j. pol. 205 wos 101/200 j. ang.   wych. fiz. 110 godz. wychow. 109 j.pol     113 mat.     15 j. ang. (I gr.) 104 Matematyka SL                       
9. 14.40-15.25                     2FK-100 , 2H0-5 , 2HK-108 , 2N2-106  109 godz. wychow.     110/101 wos/j.ang.         15 ESS SL                      
10. 15.30-16.15                     2FK-100 , 2H0-5 , 2HK-108 , 2N2-106                      15 ESS SL                      
11. 16.20-17.05                                                         4a Ekonomia SL                      
12. 17.10-17.55                                                         4a Ekonomia SL                      
Piątek 1. 7.30-8.15 5   5 biol 108 biol. 200 j. ang. (I gr.)   wych. fiz. 101 mat.         4a j.ang (gr.I) 201 biol. (I gr.) 3NO-106, 3H2-113, 3HK-202 205 Historia SL + HL                      
2. 8.20-9.05 101 mat. 108 chem. 4a/114 j. ang. 200 j.ang. (I gr.)   wych. fiz. 5 biol. 105/210 j.ang. 104 mat.  109 mat. 214/201 chem./biol. 3NO-106, 3H2-113, 3HK-202 205 Historia SL + HL                      
3. 9.15-10.00 211 godz. wych. 200/202 j.ang./inf. 108 mat. 109 mat.  4b/100 j. ang. 212/4a biol./j. ang. 105/210 j.ang. 104 mat. 15/101 j. ang./inf. 205 hist. 113 mat.  5 j. pol. 206/208 fiz. dośw.   wych. fiz.   Wf                      
4. 10.10-10.55 101/201 mat./biol. 109 mat 108 godz. wychow. 5 j. pol. 4b/100 j. ang. 114/212 j.ang./biol. 4a/211 podst. eduk. ekon./chem. 206/208 j.ang/fiz.   wych. fiz. 104 mat. 214 chem. lab. 113 mat. 202 PP   wych. fiz. 205 TOK                      
5. 11.05-11.50 211 chem. 101 godz. wych. 212/4a j. ang. 5 j. pol. 106 spec. prog. IB 202/4b inf./ang. 113 mat. 208/206 fiz/j. ang 200/114 fiz./j.ang.   wych. fiz. 214/201 chem./biol. 110/213 j.ang. 2 rel. 109 mat. 104/203 Matematyka HL/CAS                      
6. 12.00-12.45   wych. fiz. 101/15 j. ang. 5 j. pol.   wych. fiz. 105 hist. 205 hist. 202 inf. (I gr.) 4b/206 j. ang. 109/208 wos/fiz 4B/200 j. ang. 201/214 biol / chem 113 mat. 2 rel. 110/100 j. ang.  104 Matematyka HL                       
7. 12.55-13.40 205 hist.   wych. fiz.         2 rel. 211 chem. 109 wos (I gr.) 210 j. pol. 114/113 sp. z kult./j. ang. 4B/200 j. ang. 208 fiz. 106 rel.     202/100 inf. / j. ang. 15/214 Język polski HL/ Chemia HL                      
8. 13.50-14.35                 210 j. pol. 211 chem. (I gr.)     208 fiz. dośw. (I gr.) 202/113 inf./j. ang.  2 rel. 213/114 j.ang.   wf     106 rel. 15/214 Język polski HL/ Chemia HL                      
9. 14.40-15.25                 105 filoz. 113 j. ang (I gr.)                 202 PP 106 rel.         2 Religia                      
10. 15.30-16.15                                                         2 Religia