Plan nauczycieli ważny od 15.05.2023
Aktualizacja 12.05.2023
B. Olszewska A.Dłuska M. Klin W. Machowska A.Kluz A. Zagocka- Zboril M. Pondel J. Amano A.Grzesik E. Szala J. Kocurek M. Matuszkiewicz J. Pięciak J. Toś A. Chmiel D. Kudyba S. Andres M. Dziaduś- Kucel U. Kajda W. Raczek S. Feret S. Tomaka G. Wrona M. Piliński B. Malicka-Adamczyk T. Pabisz S. Fugas E. Chmiel K. Bartnik Z. Szostek M. Motyka- Malecka M. Tęcza A. Rzemińska R. Nowak K. Jakubowska-Gugała Sabina Kaplita - Kloc A.Bielak - Majkut M. Tryka J. Olesińska- Zalas A.Stachowicz E. Tańcula- Nawrot D. Basaj A. Mnich K. Zagórowska W. Myśliwiec M. Kujałowicz K. Piwoda M. Rewers J. Zboril I.Zamorska B.Szczypta A. Grześkiewicz M.Kowal A. Dec ks. K.Szot B. Król
PONIEDZIAŁEK 1.        1ib     2d             2ib             1a                                 1d         2ib             3ib                  
2.        1ib     2d   2b   1b     2ib 2c           1a                                 1d         2ib 1d           3ib                  
3.        2b 2a   3d   3b   2d 2c   2ib 3c           1d   1b           3a             1ib   1a 3c 1ib 1ib   3ib 1a     2ib       3ib                
4.        2b 2a   3d   3b   2d 2c   2ib 3c         3a     1d           1b             1ib   1a 3c 1ib 1ib   3ib 1a     2ib       3ib           1c    
5.            1b   3b 3a   1d 2ib     3c   2a   2c 1ib 2a 3ib 1a           3d                             2b     2b   1b   3c     2d   2d 1c    
6.            1b         3d 1ib     3c   2a   1d 2c 2a 3ib 1c   3a   2ib   3b                             2b     2b   1b   3c     2d   2d 1a    
7.          3a 2ib   1c     1b 3ib     3ib   2d             3d 3c   3b   2a 1d 1d                         2c   2c 3b       1ib     2b   2b 1a    
8.          3a 2ib   1a     2d 3ib 1c   3ib   2a             1ib 2b   1b     3b                           2c   2c               3c 3c   1d    
9.          3c                       3ib             1d 2b   1d         1c 1c                       3ib             2c 2c   3a 3a      
10.                           3ib               1c   2b         3c 3c                       3ib             2c 2c   3a 3a      
11.                                           2b             3c 3c                                                    
12.                                                                                                                
WTOREK 1.              3d         3ib             2b                                 1   1a 3c       1ib               3c 2a 2a            
2.              3d     1c   3ib   2b         2b 2ib                               1   1a 3c       1ib               3c 2a 2a         2c  
3.              2d 1b   2a   2ib 3c 2b         2b 3a     1d           3b               1a           3ib             3d 3ib 1c 1c       1ib 2c  
4.                1b   1a   2ib 3c           3b 3a     2d   1ib       2c               1d         2a 3ib   2a   2b     3a 3ib 1c 1c         3d  
5.          3c 1b   1a   1c   1ib             2c 2c 3d   2d 1b         2b 2ib 2ib                     2a     2a   3b     3b 3ib           1d 3a  
6.          3c 2ib       2a 2d               2c 2c 2a   1ib 3b 1d       1b 1a 1a               1c           3d 1c 3ib     3d             2b 3a  
7.          2a 3ib   3b     3d       2c   2d 3a   3ib 2d     1a 1ib       3c 1b 2b               1c         1d   1c 2b 1b                 2ib    
8.            3ib   1c     1d       3c   2d 1a   3ib 2d     1ib   2ib 3d   2b 3d                 1ib         2c   2c   3a   3a         3b 3b 1b    
9.                              3ib   3ib       2b     2c    2ib 3d         3c 3c     1     1ib 1 1         2d   3a   3a         3b 3b      
10.                       3ib   3ib             3b               2c 2c     1       1 1         2d                 3a 3a      
11.                                             3ib           2c 2c                                           2ib 2ib      
12.                                             3ib                                                         2ib 2ib      
ŚRODA 1.              3d   3a     3ib 3c         3a                   1c               2       2 2               1b     1d       1d      
2.              3d 1a 3a     3ib 3c   1b     2ib   2ib               1ib               2     1c 2 2         1c 3b   1b 3b   1d       1d      
3.          3c   2d 1a 2b     1ib   3d 2c 3d   2ib   2ib   3ib     3a     1d                     1c     2a       1c 3b     3b         1b 1b      
4.        2c 2a     1d 2b     2ib   3b 3c 3b   3a       3ib     1c     1a                     1ib     2d 1ib   3d 2d       3d         1b 1b      
5.        2c   3ib   3b           1c       1a   3a     1b 1d 3c         2b         2ib       1ib 2ib 2ib 2d 1ib   3d 2d   1d   3d             2a    
6.            3ib   1b     1d     1ib     3c           2c 3d 1c         3b 1ib       2ib     1a   2ib 2ib 2a   1a 2a     3a   3a             2b 2d  
7.        2b   3ib   1c           1ib         3c 3ib     2c 3d 1d       3b 1ib 2a             1a       2a   1a       3a   3a             1b 2d  
8.        2b   3ib               1ib         1c 3ib     2a 2c  1b       2d         3 3 3   1d   3 3     1d                 1a 1a          
9.                                        1ib     2a 2c  2d 3ib     2b     1c 1c 3 3 3   1d   3 3     1d       1b         1a 1a          
10.                                         1a   3ib           1c 1c 2   2                       1a         1ib 1ib          
11.                                         1a                   2   2                                 3ib 3ib          
12.                                                                                                   3ib 3ib          
CZWARTEK 1.          3a   3d 1d   2a 1b   3c 1c 3ib   3ib 1ib           1c     3b   2ib                                                            
2.          3a   2d 1d   2a 1b   3c 1c 3ib   3ib 1a 3b   1a   1ib 1c     2b     3d                                         2ib                
3.              2d 1b   1c   1ib   1d 2c 3d   3a 3b   2b   1a 2a         2ib 3b                         3ib               3ib     3c 3c        
4.            1b     2b 1a   2c   3a   3b   1ib   1ib 2d   1d 3d     1b   2ib 3a                         3ib         1c     3ib     3c 3c   2a    
5.            3ib     2b 2a   2c   3a 1b 1a   1ib 3b 1ib     1c 1b 2d   1d       3a               3c       2ib 1d     2ib 1a   3b 3c 3d     3d        
6.            3ib     3a     1ib   1a 2a 2a   3d 3b         1a 1b   2d                       3c       2ib 1d     2ib 1d   3b 3c 1c 1c 2b   2b      
7.        2c   2ib     3b     3ib                         2d   3ib             1   1     3c 1 1     2c   2c       3d   2a 2a 2b   2b      
8.        1ib   2ib     3b     3ib                       2a     2d             1   1       1 1     2b     2b     3d   2c 2c            
9.        1ib   2ib                                         3b             2   2       2 2           3b     3ib                  
10.                                                             2   2       2 2                 3ib                  
11.                                                                                   3ib                            
12.                                                                                   3ib                            
PIĄTEK 1.                    2a             1b 2ib 1c             3ib                   3   1d   3 3         2d             1ib 1ib          
2.                    1a 2d 2c         2a 2ib 1b 2ib           3ib                   3   1d 1c 3 3     2b   1c 2b           1ib 1ib          
3.                3b 3a 1c 1d 2c   3c 3c   2a                 2ib       1b 2d             1a 1ib       1ib 2b 2a 2d 2b   1b     3d 3ib 3ib 3d        
4.                1d 3b 1a 1b 2ib   1c 2c   2a 1a   3a 2b                 3c                 1ib     2a 1ib   2b 2c 3ib         3d   2d 3d 2d      
5.                1d 2b   3d 3ib   2d 2c     3a   3a 1a           3ib     2a                 1c     2d 1ib 2c 2a 1c 3b   1b 3b         2ib 2ib 3c    
6.            1b   1c 3b     3ib   2d       3a   3a     1ib 2a     2d     2b                         2ib 2c 3d 2c 2ib   1b 3d   1d 1a 1a   1d 3c    
7.        2c   3ib               3a           3ib 2a     1a     2b     3d                       2d 2ib   3d   2ib 2d             1b 1b 1ib 3b  
8.        1ib   3ib               2c           3ib 2a                 2d                       2d           3a   3a         3b 3b 2ib 3d  
9.                                                            3a                       2a           1ib                 3ib 3b  
10.                                                                                                           3ib