Plan lekcji ważny od 30.01.2023     aktualizacja 2.02.2023                                                                          
                                                                                     
    Klasa 1a 1b 1c 1d 1ib 2a 2b 2c 2d 2ib 3a 3b 3c 3d 3ib 4a 4b 4c 4d 4e  
Wychowawca Katarzyna J.-Gugała Monika Kujałowicz Justyna Kocurek Ewa T.-Nawrot Sabina Andres Joanna Olesińska-Zalas Katarzyna Zagórowska Małgorzata Matuszkiewicz Marek Piliński Magdalena Klin Adrianna Chmiel Dorota Kudyba Alina Dłuska Katarzyna Piwoda Magdalena Rewers Agnieszka Z.-Zboril Tomasz Pabisz Marek Pondel Sławomir Fugas Jadwiga Amano  
Poniedziałek 1. 7.30-8.15 205 edb gr.1             210 j. pol. 202 j. ang. (I gr.) 214 wos     109 mat. 4B/208 j. ang./fiz.     113 mat.     5 j. pol. 101 ESS SL SH5-206, SN1-104, SH1-2  
2. 8.20-9.05 106/201 chem./biol. 109 mat.     202/214 j. ang. 210 j. pol. 205 hist. 113 mat. 110   110 godz.wych 4B/208 j. ang./fiz.     211 geo.     5 j. pol. 101 ESS SL SH5-206, SN1-104, SH1-2  
3. 9.15-10.00 201/200 j. ang. 109 mat. w zast. 203 ang. 2 gr 106 chem. IM-4a , IM0-105 , IMK-202 110 j. pol. 210 j. pol. 104 mat. 5 j. pol. 208/100 fiz. / j. ang. 113 mat. (I gr.) 211 geo. 15/212 j.ang./fiz. 205 hist. 206/4B Język angielski HL 108 mat.  101 mat. 2 rel. 213/114 wos/j. ang.   wych. fiz.  
4. 10.10-10.55 201/200 j.ang. 211 geogr. 2 rel. 106 biol. IM-4a , IM0-105 , IMK-202 110 j. pol. 210 j. pol. 104 mat. w zast. 5 j. pol. 208/100 fiz. / j. ang. 214 chem 1 gr. 205 hist. 15/212 j.ang./fiz. 109 mat. 206/4B Język angielski HL 113 mat. 101 mat. 108 mat 213/114 wos/j. ang.   wych. fiz.  
5. 11.05-11.50 105 hit 15/4a j.ang. 108 mat. 208 fiz. 214 chem. 101/206 mat./chem 100/200 j. ang. 2 biol.   wych. fiz. 104 mat. 202 PP 5 j. pol 212/203 fiz./j.ang. 211 geogr. 106 Psychologia SL 4b/201 j. ang. 210 j. pol. 205 hist. 113 mat. 109 mat.  
6. 12.00-12.45 101 mat. 15/4a j. ang. 105 hit 2 rel. 104 mat. 206/213 chem./biol. 100/200 j. ang. 210 j.pol.   wych. fiz. 109 wos 110 j. pol. 5 j. pol 212/203 fiz./j.ang.   wych. fiz. 106 Psychologia SL 4b/201 j. ang. 211 geogr. 205 hist. 202 godz. wychow. 214/114 chem./biol.  
7. 12.55-13.40 2 rel. 108 hist. 5 j. pol. 101/202 inf.1/inf.2 214 met. sam. i roz. 205 wos   wych. fiz. 201/200 j.ang. 109 biol. 106 j. pol. 110 j. pol. 100 wos (I gr.) 105 hist.     208/104 Fizyka HL/ Matematyka SL   wych. fiz. 211 godz. wychow. 113 mat. 210 j. pol. 114/212 biol./chem.  
8. 13.50-14.35     101 wos (I gr.) 2 rel. 108 hist. 205 edb gr1 113 biol. 105 his 201/200 j. ang.     106 j. pol. 214 chem. lab. 202 inf. (I gr.) 211 geogr.     208/104 Fizyka HL/ Matematyka SL   wych. fiz. 15/100 j. ang.   wych. fiz. 210 j. pol. 110 j. pol.  
9. 14.40-15.25         101/202 inf.             105 his   wych. fiz.     2 rel.   wych. fiz.     110 j.pol.     214/4a Biologia HL/Ekonomia SL SN2-106, SH3-5, SH0-104  
10. 15.30-16.15                         105 wdż   wych. fiz.           wych. fiz.     101/202 inf.     214/4a Biologia HL/Ekonomia SL SN2-106, SH3-5, SH0-104  
11. 16.20-17.05                                                 101/202 inf.                              
12. 17.10-17.55                                                                                  
Wtorek 1. 7.30-8.15     106 N2     106 N2 4b/108 j. ang.   wych. fiz. 105/205 biol./fiz                     15/213 j.ang. 210 j.pol 104 Matematyka HL         101 mat.          
2. 8.20-9.05 214 chem 106 N2     106 N2 4b/108 j. ang.   wych. fiz. 105 biol 205 fiz gr.1 114/100 spot.z kult./j.ang  2 rel.         15/213 j.ang. 210 j. pol. 104 Matematyka HL 110 j. pol.     101 godz.wychow. 113 mat.      
3. 9.15-10.00 202 j. łaciński w med. 5 j. pol.   wych. fiz. 109 hist. 2 rel. 101 mat. 205/106 fiz./biol. 208 fiz. 210 j. pol. 104 mat. 105 hist. kwi.00 ang gr.II 108 mat. 214 chem. 213/4B Język angielski HL 113 mat.     4a/201 j. ang. 15/114 j. ang. 110 j. pol.  
4. 10.10-10.55 2 rel. 5 j.pol.   wych. fiz. 202 j. łaciński 105 hit 100/4a j. ang.  205 godz. wych. 208 met. mat. w fiz. 211 geogr. 104 mat. 201/106 ang1/chem2 214 g.wych. 108 mat. 210 biol. 213/4B Język angielski HL 113 godz. wychow. 101 mat. 110 j. pol. 15/114 j. ang. 109 mat.  
5. 11.05-11.50 5 j. pol. 206/200 edb./j.ang. 108 mat. 2 rel. 104 mat. 100/4a j. ang.  113 mat. 4b/212 chem./biol. 211 geogr. 101/202 inf. 106 rel. 210/213 j.ang 110 j.pol. 109 mat. 214 Godzina wychowawcza 205 chem.  105 hist. 208 fiz.   wych. fiz. 15/114 j. ang.  
6. 12.00-12.45 101/202 inf. 211 geogr. 4a/100 j. ang. 105 hit 104 mat. 214/206 biol./chem. 2 rel. 212/4b biol./chem. 109 mat. 210 met. sam. i rozw. 113 mat.  205 hist. 110 j.pol. 201/200 j.ang. 5 TOK 106 biol. 108 mat. 208 fiz (II gr.)   wych. fiz. 15/114 j. ang.  
7. 12.55-13.40 205 hist. 114/202 filozofia/inf. 4a/100 j. ang. 110 godz. wych. 105 hit 2 rel. 201/101 j.ang/inf. 104 mat. 206/203 chem./biol. 113 hist. 109 biol. 5 j.pol.   wych. fiz. 106 godz. wych. 108/214 Język polski HL/ Chemia HL     211 geogr.     210 j. pol.      
8. 13.50-14.35 104 biol. 2 rel. 5 j. pol. 109 mat. w zast. 205 edbgr2     211 geogr. 110/4a ang 203/206 biol./chem. 113 hist. 4b/114 j. ang.   wf 208 fiz. 212/202 wos/inf. 108/214 Język polski HL/ Chemia HL     15/201 j. ang.     210 j. pol.      
9 14.40-15.25 H2 -5 , H3-2 , N0-106         211 geogr. 205 hist. 200 j. ang. (gr.I) 108 j. pol. 4b/114 j. ang.   wf 101/202 inf. 212 wos (I gr.) 208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL     15/201 j.ang.     113 hist.      
10. 15.30-16.15 H2 -5 , H3-2 , N0-106             101/202 inf. 200 j.ang (gr.I)   wych. fiz. 211 geogr.             208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL             113 hist.      
11. 16.20-17.05                             101/202 inf.           wych. fiz.             205 Historia HL                      
12. 17.10-17.55                                                         205 Historia HL                      
Środa 1. 7.30-8.15     5 j. ang. (I gr.) 211 geogr.   wych. fiz.     2N1-106 (kl.a,d), 2H1-2 , 2H2-105 , 2F0-100      109 godz. wych. 113 mat. w zast. 108 mat.  210 j. pol. 104 Matematyka HL                      
2. 8.20-9.05 101 mat. 5/208 j. ang./fiz. 15/114 j. ang.   wych. fiz. 211 geogr. 2N1-106 (kl.a,d), 2H1-2 , 2H2-105 , 2F0-100  214/201 chem./biol. 113 mat. 200/202 j.ang. 108 mat.  210 j. pol. 104/206 Matematyka HL                      
3. 9.15-10.00 5 g. wych.   wych. fiz. 15/114 j. ang. 211 geogr. 104 mat. 101 mat. 113 mat. 208 godz.wych 210 j. pol. 201/214 biol./chem. 105 hist. 200/202 j.ang. 110 j.pol. 206/213 fiz. 109 Psychologia SL SN3-106, SF0-100, SH2-2, SH4-108  
4. 10.10-10.55 211 geo.   wych. fiz. 101 mat. 5 j.pol 4b/200 j. ang. 110 j. pol. 113 mat. 210 j.pol. 202/4a j.ang/j,ang 104 mat. 214 biol  206/213 fiz. 208 fiz. 15/212 j. ang. 109 Psychologia SL SN3-106, SF0-100, SH2-2, SH4-108  
5. 11.05-11.50 104 biol. 109 biol. 208 fiz. 205/114 edb/filoz. 4b/200 j. ang. 211 geogr. 202 PP 210 j. pol. 4a/100 j. ang/j.ang. IIM-106, IIMO-206, IIMK-201 214 chem. 5 j.pol. 105 hist. 15/212 j. ang. 108 Język polski SL 110 j. pol.   wych. fiz. 101 mat. 113 mat. 2 rel.  
6. 12.00-12.45 200/15 j. ang. 5 j. pol. 105 hist. 109 mat.  101/212 inf/fiz 100/4a j. ang.  2 rel. 211 geogr. 208 chem. IIM-106, IIMO-206, IIMK-201 213/114 j. ang. 202 pp 104 biol. 205 hist. 108 Język polski SL 113 mat.   wych.fiz. 110 j. pol. 210 rel. 214 chem.  
7. 12.55-13.40 200/15 j. ang.  2 rel. 5 j. pol. 105 hit 208/202 fiz./inf. 100/4a j. ang.  211 geogr. 211 geogr. 106 rel.   wych. fiz. 213/114 j. ang. 113 mat. 101 chem. 205 hist. 4B/214 Język polski HL/ Chemia HL 206 chem. (I gr.) 210 j. pol 110 j. pol. 108 hist. 109 mat.  
8. 13.50-14.35   wych. fiz. 105 hit 5 biol. 100/201 j. ang. 208 fiz 104 geogr. 202 wos 113 hist. 211 PP   wych. fiz. 3H1-110, 3H0-109, 3N2-106, 3N0-108, 3F0-212 4B/214 Język polski HL/ Chemia HL     210 j. pol. 15/200 j. ang 205 hist. region. 114 j. ang. (II gr.)  
9. 14.40-15.25   wych. fiz. 114 filozofia (II gr.) 101/202 inf. 213201 wos (I gr.)/ang,grII 214 godz.wych. 211 PP 210 j. pol. 113 wos 105 hist.     3H1-110, 3H0-109, 3N2-106, 3N0-108, 3F0-212 205 Historia SL + HL         15/200 j. ang.          
10. 15.30-16.15 113 hist.     105 wdż       wych. fiz. 106 2N0 (kl.b,c,d)                     205 Historia SL + HL         101/202 inf.          
11. 16.20-17.05 113 wdż                 106 2N0 (kl.b,c,d)                       Wf         101/202 inf.          
12. 17.10-17.55                                                           Wf                      
Czwartek 1. 7.30-8.15 205/211 mat./edb 202 inf. (I gr.) 208 fiz. gr1 5 j. pol. 205 biol.             109 wdż 211 PP     110 biol 1 gr 108 mat.  210 j. pol. 104 Matematyka SL  214 chem (II gr.) 2 rel.   wych. fiz.          
2. 8.20-9.05 201/206 biol./chem. 109 mat. 206/208 edb/fiz. gr.2 5 j. pol. 105 hist. 101 mat.     212 fiz gr.2 210 j.pol 106 j. pol. 113 mat (I gr.) 100/110 chem1 108 mat. w zast. 202 p.p 104/100 Matematyka SL/CAS 4b/200 j. ang. 2 rel.   wych. fiz. 15 j. ang. (I gr.)      
3. 9.15-10.00 105 hit 5 j. pol. 101 mat. 109 mat.  104 mat. 205 hist. 206 chem.gr.1 2 rel. 210 j. pol. 106 j. pol. 214 biol. 100/202 wos/inf.   wych. fiz. 208 fiz. 213/4B Język angielski HL 113 mat. 211 podst. kart. 212/200 fiz./j. ang. 15/114 j. ang.      
4. 10.10-10.55 5 j. pol. 15/114 j. ang. 106 filozofia 105 hist. 212/201 chem./biol. 110 j. pol. 108 chem. 104 mat. 210 rel. 211 geogr. 206/202 fiz./inf. 208 fiz.   wych. fiz. 205 hist. 213/4B Język angielski HL 2 rel. 100/101 wos/mat. 214 met. mat. w fiz. 113 mat. 109 mat.  
5. 11.05-11.50 213/114 fiz./filozofia 208/205 fizyka/edb 105 hit 100/4a j. ang. 201/211 biol./chem. 214 biol. 113 mat. 104 mat. 109 mat. 4B/200 j. ang. 202/206 inf./fiz. 108/203 biol2/j.ang. 15/212 j.ang. 5 rel. 106 Język polski SL 110 j.pol. 2 wos (I gr.) 101 mat. 210 j. pol.   wych. fiz.  
6. 12.00-12.45 114/206 filozofia/fiz. 205 hit   wych. fiz. 100/4a j. ang. 105 hist. 208/213 fiz.   wych. fiz. 214 chem. 201/101 j,ang/inf. 4B/200 j. ang. 113 mat. 108/203 chem2/j.ang 15/212 j.ang. 2 rel. 106 Język polski SL 110 j.pol.         210 j. pol. 109 godz. wychow.  
7. 12.55-13.40 F0-100, N1-106 , H0-108 , H1-5  210 j. pol.   wych. fiz.   wych. fiz. 201/200 j. ang. 105 hist. 205 godz.wych. 110 j. pol. 113 mat.     15/4A j. ang. 208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL 2 rel.         109 rel. 206/114 j. ang.  
8. 13.50-14.35 F0-100, N1-106 , H0-108 , H1-5  210 j. pol. 2 rel. 101/200 j. ang.   wych. fiz. 105 hist.         113 mat.     15/4A j. ang. 208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL                 206/114 j. ang.   
9. 14.40-15.25                     2FK-100 , 2H0-5 , 2HK-108 , 2N2-106          101 j.ang.2         15 ESS SL                      
10. 15.30-16.15                     2FK-100 , 2H0-5 , 2HK-108 , 2N2-106                      15 ESS SL                      
11. 16.20-17.05                                                         4a Ekonomia SL                      
12. 17.10-17.55                                                         4a Ekonomia SL                      
Piątek 1. 7.30-8.15     109 mat. w zast. 101/202 inf. 114 j. ang. (I gr.)   wych. fiz. 108 mat. (I gr.) 113 mat.         211 geogr. 3NO-106, 3H2-104, 3HK-2 205 Historia SL + HL 4b/200 j. ang.     4a j. ang (I gr.)     105 hist.  
2. 8.20-9.05 5 j. pol. 108 chem 4a/114 j. ang. 100 wos (I gr.)   wych. fiz. 101 mat.  202/210 j.ang. 211 PP 109 mat. 214/201 chem./biol. 3NO-106, 3H2-104, 3HK-2 205 Historia SL + HL 4b/200 j.ang.     4a j. ang (I gr.)     105 hist.  
3. 9.15-10.00 5 j. pol. 105 hist. 101 mat. 109 mat.  4b/200 j. ang. 212/202 biol./inf. 213/210 j.ang. 104 mat. 108 wos 201/214 biol./chem. 110 j. pol. 211 geo. 206/208 fiz. dośw.   wych. fiz.   Wf 113 mat. 4a podst ekon ( I gr.) 2 rel. 106 hist. (I gr.) 205 biol.  
4. 10.10-10.55 101 mat. 109 mat 108 chem. 5 j. pol. 4b/200 j. ang. 114/212 j.ang./biol. 4a/211 podst. eduk. ekon./chem. 206/208 j.ang/fiz.   wych. fiz. 104 mat. 214 chem. 113 mat. 106 PP   wych. fiz. 205 TOK 105 hist. 210 j. pol. 110 j. pol. 203/213 j. ang./hist. 2 rel.  
5. 11.05-11.50 211 chem. 113 godz. wych. 214/4a j. ang./edb 5 j. pol. 106 spec. prog. IB 202/4b inf./ang. 210 j. pol. 200/206 fiz/j. ang 208/114 fiz/j.ang. 205 hist. 201/100 chem / biol 15/213 j.ang. 2 rel. 109 mat. 104/203 Matematyka HL/CAS 105 hist.   wych. fiz. 101 mat.   wych. fiz. 110 j. pol.  
6. 12.00-12.45   wych. fiz. 114/15 j. ang. 105 hist.   wych. fiz. 205 hist. 113 godz. wych. 202 inf. (I gr.) 4b/206 j. ang. 109/208 wos/fiz 4B/212 j. ang. 100/201 biol / chem 106 rel. 2 rel. 5 j. ang. (I gr.) 104 Matematyka HL  211 chem. 101 mat. 200 j. ang (II gr.) 210 j. pol. 110 j. pol.  
7. 12.55-13.40 200 j. ang.(I gr.)   wych. fiz. 5 j. polski 114/205 filozofia/edb 2 rel. 211 chem. 109 wos (I gr.) 210 j. pol. 113/4a j. ang. 4B/206 j. ang. 208 fiz. 106 rel. 110 godz. wych. 202 inf. (I gr.) 15/214 Język polski HL/ Chemia HL   wych. fiz. 105 hist.         212 j. ang. (I gr.)  
8. 13.50-14.35 200 j. ang. (I gr.) 109 wos (I gr.) 208 godz.wych. 113 j. ang. (I gr.) 210 j. pol. 211 chem. gr.1     106 rel. 202 inf 1gr.     213/114 j.ang.   wf         15/214 Język polski HL/ Chemia HL     212/206 j. ang.              
9. 14.40-15.25                 114 filoz.                     106 rel. 109 wosI         2 Religia     212/206 j. ang.              
10. 15.30-16.15                                                         2 Religia