Plan nauczycieli ważny od 30.01.2023
Aktualizacja 2.02.2023
B. Olszewska A.Dłuska M. Klin W. Machowska A.Kluz A. Zagocka- Zboril M. Pondel J. Amano A.Grzesik E. Szala J. Kocurek M. Matuszkiewicz J. Pięciak J. Toś A. Chmiel D. Kudyba S. Andres M. Dziaduś- Kucel U. Kajda W. Raczek S. Feret S. Tomaka G. Wrona M. Piliński B. Malicka-Adamczyk T. Pabisz S. Fugas E. Chmiel K. Bartnik Z. Szostek M. Motyka- Malecka M. Tęcza A. Rzemińska R. Nowak K. Jakubowska-Gugała   A.Bielak - Majkut M. Tryka J. Olesińska- Zalas A.Stachowicz E. Tańcula- Nawrot D. Basaj A. Mnich K. Zagórowska W. Myśliwiec M. Kujałowicz K. Piwoda M. Rewers J. Zboril I.Zamorska B.Szczypta A. Grześkiewicz M.Kowal A. Dec ks. K.Szot B. Król
PONIEDZIAŁEK 1.        1ib     3d   3b   2d     2ib                   1a     2b                 4       4 4 2a 2ib             3ib                  
2.        1ib     3d   2b   1b     2ib       1a     1a     2a     2d   3b             4       4 4 1d 2ib 1d           3ib                  
3.        2b 2a   2d   3a 4b 1b 2c   2ib 3c           1d     3d     4d   3b             1ib   1a   1ib 1ib 1c 3ib 1a     2ib 4d 3c   3ib 4e   4e     4c    
4.        2b 2a   2d   4a 4b 3d 2c   2ib 3c       1d 3a       3b     4d   1b             1ib   1a   1ib 1ib   3ib 1a     2ib 4d 3c   3ib 4e   4e     1c    
5.        4b   1b   3b 4d 2a 4e 2ib 1c 1d 3c       2c 1ib 2a 3ib 1a 4c         3d 3a               4a         4a 2b     2b   1b   3c     2d   2d      
6.        2c 3a 1b   3b   1a   1ib     3c   2a   4e 4e 2a 3ib 1c 4c     2ib   4b 4d               4a         4a 2b     2b   1b   3c 3d   2d 3d 2d 1d    
7.        4d 3a 2ib   1c   4c   3ib     3ib   2d   4e 4e     1b 2a 3c   3b   4b 1d 1d                         2c   2c         1ib 4a 4a 2b   2b 1a    
8.        4d 4e 2ib           3ib     3ib   2a     3a     1d 1ib 2b   1b   3c 3b                           2c   2c 4b   4b     4a 4a 4c 4c   1c    
9.          3c                       3ib               2b             1c 1c     4       4 4       3ib             2c 2c   3a 3a 2ib    
10.                           3ib               2b             3c 3c     4       4 4       3ib             2c 2c   3a 3a      
11.                                                         3c 3c                                                    
12.                                                                                                                
WTOREK 1.              3d     4c   3ib   2b         2b                                 1   1ib         1ib           3c   3c 2a 2a            
2.          4a   3d   4d 4c   3ib   2c         2b   1a                             1   1ib       2d 1ib         2d 3c   3c 2a 2a       2ib    
3.          4e   2d 1b 4a 2a   2ib 3c 2b 2c       2b   3d   1d   3a                       1a 4c         3ib   4c   3b 4d 4d   3ib 1c 1c       1ib    
4.          4c     1b 4a 4b 4e 2ib 3c   2c     3d 3b 3a     2d   1ib                       1d         2a 3ib   2a   2b 4d 4d 3a 3ib 1c 1c       1a    
5.          3c 1b   1a 2b 1c 3d 1ib     4c       2c 2c 4a   2d 1b 4b         2ib 2ib                     2a     2a   3b 4e 4e 3b 3ib 4d 4d       1d 3a  
6.          3c       3a 4b 2d 1ib     4c   2a 4a 2c 2c 2a     3b 1d       1b 1a 1a                     1c     3c 1c 3ib 4e 4e 3d 2ib 4d 4d       2b    
7.        4d   3ib   3b       2c         2d 3a   3ib 2d     1a 1ib 2ib     4b 1b 2b                     1c   1d   1c 2b 1b   3d       3c 3c   2a    
8.        4d   3ib   1c     1d       3c   2d 1a   3ib 2d     1ib   2ib 3d   2b 3d                           2c   2c 4b 3a 4b 3a         3b 3b 1b    
9.            2ib                 3ib   3ib             2c    4d 3d   2b     3c 3c     1       1 1         2d 4b 3a 4b 3a         3b 3b      
10.                       3ib   3ib                 4d     3a     2c 2c     1       1 1         2d                 2ib 2ib      
11.                                             3ib           2c 2c                                           3a 3a      
12.                                             3ib                                                                  
ŚRODA 1.              3d   3b     3ib 3c         3a                   1c           2   2       2 2               1b     1d       1d      
2.              3d   3a 1a   3ib 3c   1b     2ib   2ib               1ib           2   2       2 2 1c       1c 3b   1b 3b   1d       1d      
3.          3c   2d   2b 2a   1ib   3d 2c 3d   2ib   2ib   3ib     3a     1d           4   4   1a   4 4 1c       1c 3b     3b         1b 1b      
4.        2c 2a     1d 2b 1c   2ib   3b 3c 3b   3a       3ib           1a           4   4   1ib   4 4 2d 1ib   3d 2d       3d         1b 1b      
5.        2c 4a 3ib   3b 4d 4c       1c     1b 1a   3a     2a 1d 3c         2b         2ib     1ib   2ib 2ib 2d 1ib   3d 2d   1d   3d         4b 4b 4e    
6.          4c 3ib   1b 4a   1d     1ib     3c     4e 2d   2c 3d 1c         3b 1ib       2ib     1a   2ib 2ib 2a   1a 2a     3a   3a         4b 4b 2b 4d  
7.        4b 4c 3ib   1c 3b   4e     1ib         3c 3ib 4a   2c 3d 1d 4d     2b 1ib               1a       2a   1a 2a     3a   3a         2ib 2ib 1b 2d  
8.        4b   3ib               1ib         1c 3ib     2a 2c  1b 4d 2b   2d         3 3 3   4c   3 3 1d   1d 4c     4e         1a 1a 2ib 2ib      
9.        2b                               1 ib       2c  2d 3ib 1d   2a     1c 1c 3 3 3   4c   3 3     1d 4c     1b         1a 1a          
10.                                         1a 1c 3ib           4c 4c     2                                 1ib 1ib          
11.                                         1a               4c 4c     2                                 3ib 3ib          
12.                                                                                                   3ib 3ib          
CZWARTEK 1.              3d 1d   1a 2d 3ib 3c 1c       1ib 3b   4a     1a         2ib 1b                                               4c 4c     4b  
2.            2ib 2d 1d 3a 2a 1b 3ib 3c 1c 2c     1a 3b   1a   1ib 1c     3ib     3d               4a         4a           4d         4c 4c     4b  
3.            2ib 2d 1b 4a 1c 1d 1ib     4c 3d   3a     2b   1a 2a     3b   4b 3b               4c         3ib         4d 4d   3ib     3c 3c     2c  
4.          2a 1b   1a 4d 4b 4e 2c   3a 4c 3b   1ib   1ib 2b   1d 3d     4b   2ib 3a                         3ib         1c 1b   3ib     3c 3c   4a 2d  
5.        4d 4a 3ib     2b 4c 2d 2c   3a 1b 1a 2a 1ib 3b 1ib     1c 1b     4b       3a                     1d 2ib 1d     2ib 1a 3c 3b 3c 4e   4e       3d  
6.        4d 4a 3ib     3a   4e     1a 2a 2a     3b 2c     1ib   1b           2d                     1d 2ib 1d   2d 2ib 1a 3c 3b 3c 1c 1c 2b   2b   3d  
7.        1ib 3a 2ib     3b           3ib   3ib               2d                 1   1       1 1     2c 3d 2c   4e 4e 3d   2a 2a 2b   2b 4a 4d  
8.        1ib         3b           3ib   3ib               2d                 1   1       1 1     2b 3d   2b 4e 4e 3d   2c 2c       2a    
9.                                                                    2   2       2 2           3b     3ib                  
10.                                                             2   2       2 2                 3ib                  
11.                                                                                   3ib                            
12.                                                                                   3ib                            
PIĄTEK 1.                  2b 2a 1b                       4e     3ib     2ib     1c 1c     3   4a   3 3 1d 4a   4c               1ib 1ib          
2.                1a   2a 2d             2ib 1b 2ib     4e     3ib 1d   2c             3   4a   3 3 1c 4a 2b 4c 1c 2b           1ib 1ib          
3.          3a     1a 4a 1c 1d 2c   3c 3c   2a 2ib 4e 2ib     1b     4d 2d   3b   2a             1ib         1ib 2b 4b   2b         3d 3ib 3ib 3d   4c    
4.        4b 4c     1d 3b 1a 1b 2ib     2c   2a   1c 3a 2b   4a     4d       3c               1ib       2a 1ib   2b 2c 3ib   4d     3d   2d 3d 2d 4e    
5.        2b 4e     1d   4c 3d 3ib   2d 2c     3a   3a 1a   4a 1c   2ib 3ib     2a                       2d 1ib 2c 2a 1c 3b   1b 3b   4d 4d   4b 4b 3c    
6.        4d 4e 1b       4b   3ib   2d       3a   3a 4a   1ib   1c   2d     2b               4c       2a 2ib 2c   2c 2ib   1b 3d   1d 1a 1a   1d 3c 3b  
7.        2c 3c 3ib   1c           3a           3ib 2a     1d 4b   2b     3d               1a       2d 2ib     2d 2ib 1d 4e     4a 4a   1b 1b 1ib 3b  
8.        1ib   3ib               1c           3ib 2a           1b     2d               1a       1d         4b 3a 4b 3a         3b 3b   2c  
9.                                                                                              4b 1ib 4b               3ib 3a  
10.                                                                                                           3ib