Plan lekcji ważny od 21.11.2022     aktualizacja 16.11.2022r.                                                                          
                                                                                     
    Klasa 1a 1b 1c 1d 1ib 2a 2b 2c 2d 2ib 3a 3b 3c 3d 3ib 4a 4b 4c 4d 4e  
Wychowawca Katarzyna J.-Gugała Monika Kujałowicz Justyna Kocurek Ewa T.-Nawrot Sabina Andres Joanna Olesińska-Zalas Katarzyna Zagórowska Małgorzata Matuszkiewicz Marek Piliński Magdalena Klin Adrianna Chmiel Dorota Kudyba Alina Dłuska Katarzyna Piwoda Magdalena Rewers Agnieszka Z.-Zboril Tomasz Pabisz Marek Pondel Sławomir Fugas Jadwiga Amano  
Poniedziałek 1. 7.30-8.15 106/201 chem./biol.             210 j. pol. 202 j. ang. (I gr.) 214 wos         4B/208 j. ang./fiz.     113 mat.     5 j. pol. 101 ESS SL SH5-206, SN1-4A, SH1-2  
2. 8.20-9.05 20/106 biol./chem. 109 mat.     202/214 j. ang. 210 j. pol. 205 hist. 113 mat. 110 godz. wych. 213 wos (I gr.) 4B/208 j. ang./fiz.     211 geo.     5 j. pol. 101 ESS SL SH5-206, SN1-4A, SH1-2  
3. 9.15-10.00 201/200 j. ang. 109 mat. w zast.     214/106 chem./biol. IM-4a , IM0-105 , IMK-202 110 j. pol. 210 j. pol. 104 mat. 5 j. pol. 208/100 fiz. / j. ang. 113 mat. (I gr.) 211 geo. 15/212 j.ang./fiz. 205 hist. 206/4B Język angielski HL 108 mat. (I gr.) 101 mat. 2 rel. 213/114 wos/j. ang.   wych. fiz.  
4. 10.10-10.55 201/200 j.ang. 211 geogr. 2 rel. 106/203 biol./chem. IM-4a , IM0-105 , IMK-202 110 j. pol. 210 j. pol. 104 mat. w zast. 5 j. pol. 208/100 fiz. / j. ang. 214 chem. 205 hist. 15/212 j.ang./fiz. 109 mat. 206/4B Język angielski HL 113 mat. 101 mat. 108 mat 213/114 wos/j. ang.   wych. fiz.  
5. 11.05-11.50 105 hit 15/4a j.ang. 108 mat. 114/208 filozofia/fiz. 214 chem. 101 mat. 100/200 j. ang. 2 biol.   wych. fiz. 104 mat. 202 PP 5 j. pol 212/203 fiz./j.ang. 211 geogr. 106 Psychologia SL 4b/201 j. ang. 210 j. pol. 205 hist. 113 mat. 109 mat.  
6. 12.00-12.45 101 mat. 15/4a j. ang. 105 hit 2 rel. 104 mat. 206/213 chem./biol. 100/200 j. ang. 210 j.pol.   wych. fiz. 109 wos 110 j. pol. 5 j. pol 212/203 fiz./j.ang.   wych. fiz. 106 Psychologia SL 4b/201 j. ang. 211 geogr. 205 hist. 202 godz. wychow. 214/108 chem./biol.  
7. 12.55-13.40 2 rel. 205 hist. 5 j. pol. 101/202 inf. 214 met. sam. i roz. 213/206 biol./chem.   wych. fiz. 201/200 j.ang. 109 mat. 106 j. pol. 110 j. pol. 100 wos (I gr.) 105 hist.     208/104 Fizyka HL/ Matematyka SL   wych. fiz. 211 godz. wychow. 113 mat. 210 j. pol. 108/212 biol./chem.  
8. 13.50-14.35     109 wdż 2 rel. 108 hist. 101 filozofia 205 wos 105 his 201/200 j. ang. 113 biol. 106 j. pol. 214 chem. lab. 202 inf. (I gr.) 211 geogr.     208/104 Fizyka HL/ Matematyka SL   wych. fiz. 15/100 j. ang.   wych. fiz. 210 j. pol. 110 j. pol.  
9. 14.40-15.25         101/202 inf. 108 hist. 205 edb 109 wdż 105 his   wych. fiz. 114 spot.z kult. (I gr.) 2 rel.   wych. fiz.     110 j.pol.     214 Biologia HL SN2-106, SH3-5, SH0-104  
10. 15.30-16.15             109 wdż               wych. fiz.           wych. fiz.     101/202 inf.     214 Biologia HL SN2-106, SH3-5, SH0-104  
11. 16.20-17.05                                                 101/202 inf.     4A Ekonomia SL                      
12. 17.10-17.55                                                         4A Ekonomia SL                      
Wtorek 1. 7.30-8.15     106 N2     106 N2 4b/108 j. ang.   wych. fiz. 105 biol gr.1                     15/213 j.ang. 109 wdż 104 Matematyka HL         101 mat.          
2. 8.20-9.05 206/201 chem./biol. 106 N2     106 N2 4b/108 j. ang.   wych. fiz. 105 biol 109 wdż     2 rel.         15/213 j.ang. 210 j. pol. 104 Matematyka HL 110 j. pol.     101 godz.wychow. 113 mat.      
3. 9.15-10.00 202 j. łaciński w med. 5 j. pol.   wych. fiz. 109 mat. w zast. 2 rel. 101 mat. 205 fiz. 208 fiz. 210 j. pol. 104 mat. 105 hist.     108 mat. 206/201 chem./biol. 213/4B Język angielski HL 113 mat.     4a/201 j. ang. 15/114 j. ang. 110 j. pol.  
4. 10.10-10.55 2 rel. 5 j.pol.   wych. fiz. 202 j. łaciński 210 fiz. 100/4a j. ang.  205 godz. wych. 208 met. mat. w fiz. 211 geogr. 104 mat. 106 rel. 214 g.wych. 108 mat. 201/206 biol./chem. 213/4B Język angielski HL 113 godz. wychow. 101 mat. 110 j. pol. 15/114 j. ang. 109 mat.  
5. 11.05-11.50 5 j. pol. 205 edb 108 mat. 2 rel. 104 mat. 100/4a j. ang.  113 mat. 4b/212 chem./biol. 211 geogr. 101/202 inf. 106 rel. 210/213 j.ang 110 j.pol. 109 mat. 214 Godzina wychowawcza 206/201 chem./biol. 105 hist. 208 fiz.   wych. fiz. 15/114 j. ang.  
6. 12.00-12.45 101/202 inf. 211 geogr. 4a/100 j. ang. 105 hit 104 mat. 214 biol. 2 rel. 212/4b biol./chem. 109 mat. 210 met. sam. i rozw. 113 mat.  205 hist. 110 j.pol. 106 rel. 5 TOK 206 chem. (II gr.) 108 mat.       wych. fiz. 15/114 j. ang.  
7. 12.55-13.40 205 hist. 114/202 filozofia/inf. 4a/100 j. ang. 110 godz. wych. 105 hit 2 rel. 201/101 j.ang/inf. 104 mat. 206/203 chem./biol. 113 hist. 109 biol. 5 j.pol.   wych. fiz. 106 godz. wych. 108/214 Język polski HL/ Chemia HL     211 geogr.     210 j. pol.      
8. 13.50-14.35 205 hist. 2 rel. 5 j. pol. 100/200 j. ang. 105 hit     211 geogr. 106 rel. 203/206 biol./chem. 113 hist. 4b/114 j. ang.   wf 208 fiz. 212/202 wos/inf. 108/214 Język polski HL/ Chemia HL     15/201 j. ang.     210 j. pol.      
9 14.40-15.25 H2 -5 , H3-2 , N0-106         211 geogr. 205 hist. 200/100 j. ang. 108 j. pol. 4b/114 j. ang.   wf 101/202 inf. 212 wos (I gr.) 208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL     15/201 j.ang.     113 hist.      
10. 15.30-16.15 H2 -5 , H3-2 , N0-106             101/202 inf. 200 j. ang. (I gr.)   wych. fiz. 211 geogr.         4b j. ang. (I gr.) 208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL     212 wos (I gr.)     113 hist.      
11. 16.20-17.05                             101/202 inf.           wych. fiz.             205 Historia HL                      
12. 17.10-17.55                                                         205 Historia HL                      
Środa 1. 7.30-8.15     5 j. ang. (I gr.) 211 geogr.   wych. fiz.     2N1-106 (kl.a,d), 2H1-2 , 2H2-105 , 2F0-100  205 godz. wych. 109 godz. wych. 113 mat. w zast. 108 mat.  210 j. pol. 104 Matematyka HL                      
2. 8.20-9.05 101 mat. 5/4b j. ang. 15/114 j. ang.   wych. fiz. 211 geogr. 2N1-106 (kl.a,d), 2H1-2 , 2H2-105 , 2F0-100  214/201 chem./biol. 113 mat. 200/202 j.ang. 108 mat.  210 j. pol. 104/206 Matematyka HL/WDŻ                      
3. 9.15-10.00 211 geogr.   wych. fiz. 15/114 j. ang. 5 j. pol. 104 mat. 101 mat. 113 mat. 208/4b fiz./j.ang. 210 j. pol. 201/214 biol./chem. 105 hist. 200/202 j.ang. 110 j.pol. 206/213 fiz. 109 Psychologia SL SN3-106, SF0-100, SH2-2, SH4-108  
4. 10.10-10.55 205 edb   wych. fiz. 101 mat. 211 geogr. 4b/114 j. ang. 110 j. pol. 113 mat. 210 j.pol. 105 hist. 104 mat. 214/201 chem./biol. 206/213 fiz. 208 fiz. 15/212 j. ang. 109 Psychologia SL SN3-106, SF0-100, SH2-2, SH4-108  
5. 11.05-11.50 104 biol. 109 mat. 208 fiz. 205 edb 4b/114 j. ang. 205 geogr. 202 PP 210 j. pol. 4A/100 j. ang. IIM-106, IIMO-206, IIMK-201 214 chem. 5 j.pol. 105 hist. 15/212 j. ang. 108 Język polski SL 110 j. pol.   wych. fiz. 101 mat. 113 mat. 2 rel.  
6. 12.00-12.45 200/15 j. ang. 5 j. pol. 105 hist. 109 mat.  104 biol. 100/4a j. ang.  2 rel. 211 geogr. 208 chem. IIM-106, IIMO-206, IIMK-201 213/114 j. ang. 202 pp 101/212 chem./biol. 205 hist. 108 Język polski SL 113 mat.   wych.fiz. 110 j. pol. 210 rel. 214 chem.  
7. 12.55-13.40 200/15 j. ang.  2 rel. 5 j. pol. 105 hit 208/202 fiz./inf. 100/4a j. ang.  211 geogr. 104 geogr. 106 rel.   wych. fiz. 213/114 j. ang. 113 mat. 212/101 biol./chem. 205 hist. 4B/214 Język polski HL/ Chemia HL 201/206 biol./chem. 210 j. pol 110 j. pol. 108 hist. 109 mat.  
8. 13.50-14.35   wych. fiz. 105 hit 5 j. pol. 100/201 j. ang. 101/208 inf./fiz. 104 geogr. 202 wos 113 hist. 211 PP   wych. fiz. 3H1-110, 3H0-109, 3N2-106, 3N0-108, 3F0-212 4B/214 Język polski HL/ Chemia HL 206 chem (I gr.) 210 j. pol. 15/200 j. ang 205 hist. region. 114 j. ang. (II gr.)  
9. 14.40-15.25   wych. fiz. 114 filozofia (II gr.) 101/202 inf. 213 wos (I gr.) 214 godz.wych. 211 PP 210 j. pol. 113 wos 201/100 j. ang.     3H1-110, 3H0-109, 3N2-106, 3N0-108, 3F0-212 205 Historia SL + HL         15/200 j. ang.          
10. 15.30-16.15 110 godz. wych.               wych. fiz. 106 2N0 (kl.b,c,d)                     205 Historia SL + HL         101/202 inf.          
11. 16.20-17.05                     106 2N0 (kl.b,c,d)                       Wf         101/202 inf.          
12. 17.10-17.55                                                           Wf                      
Czwartek 1. 7.30-8.15 101 mat.(Igr.) 202 inf. (I gr.) 110/208 biol./fiz. 5 j. pol.                     211 PP         108 mat.  210 j. pol. 104/100 Matematyka SL / CAS     2 rel.   wych. fiz.          
2. 8.20-9.05 201/206 biol./chem. 109 mat. 208/110 fiz/biol 5 j. pol. 105 hist. 101 mat.     200/212 j.ang./fiz.     106 j. pol. 113 mat (I gr.) 100 wos (gr.1) 108 mat. w zast. 210 j. pol. 104 Matematyka SL     2 rel.   wych. fiz. 15 j. ang. (I gr.)      
3. 9.15-10.00 105 hit 5 j. pol. 101 mat. 109 mat.  204 mat. 205 hist. 206 chem. 110 rel. 210 j. pol. 106 j. pol. 201/214 biol./chem. 100/202 wos/inf.   wych. fiz. 208 fiz. 213/AB Język angielski HL 113 mat. 211 podst. kart. 212/200 fiz./j. ang. 15/114 j. ang.      
4. 10.10-10.55 5 j. pol. 15/100 j. ang. 106 filozofia 105 hist. 214/201 chem./biol. 110 j. pol. 212/108 chem./biol. 104 mat. 210 rel. 211 geogr. 206/202 fiz./inf. 208 fiz.   wych. fiz. 205 hist. 213/4B Język angielski HL 2 rel. 100/101 wos/mat. 4a/200 j. ang. 113 mat. 109 mat.  
5. 11.05-11.50 213/114 fiz./filozofia 208 fizyka 105 hit 100/4a j. ang. 201/211 biol./chem. 214 biol. 113 mat. 104 mat. 109 mat. 4B/200 j. ang. 202/206 inf./fiz. 108 biol. 15/212 j.ang. 5 PP 106 Język polski SL 110 j.pol. 2 podst.edu. ekono 101 mat. 210 j. pol.   wych. fiz.  
6. 12.00-12.45 114/206 filozofia/fiz. 205 hit   wych. fiz. 100/4a j. ang. 105 hist. 208/213 fiz.   wych. fiz. 214 chem. 101/202 inf. 4B/200 j. ang. 113 mat. 108 chem. 15/212 j.ang. 2 rel. 106 Język polski SL 110 j.pol.         210 j. pol. 109 godz. wychow.  
7. 12.55-13.40 F0-100, N1-106 , H0-108 , H1-5  210 j. pol.   wych. fiz.   wych. fiz. 201/200 j. ang. 105 hist.     110 j. pol. 113 mat.     15/4A j. ang. 208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL 2 rel.         109 rel. 206/114 j. ang.  
8. 13.50-14.35 F0-100, N1-106 , H0-108 , H1-5  210 j. pol. 2 rel. 101/200 j. ang.   wych. fiz. 105 hist.         113 mat.     15/4A j. ang. 208/214 Fizyka SL+HL/ Biologia HL 4b/201 j.ang.             206/114 j. ang.   
9. 14.40-15.25                     2FK-100 , 2H0-5 , 2HK-108 , 2N2-106          101/15 j.ang.         4A Ekonomia SL   wych.fiz.                  
10. 15.30-16.15                     2FK-100 , 2H0-5 , 2HK-108 , 2N2-106          101/15 j.ang.         4A Ekonomia SL                      
11. 16.20-17.05                                                         15 ESS SL                      
12. 17.10-17.55                                                         15 ESS SL                      
Piątek 1. 7.30-8.15     108/110 biol./chem. 101/202 inf. 114 j. ang. (I gr.)   wych. fiz. 109 mat. (I gr.) 113 mat.     210 j. pol. 211 geogr. 3NO-106, 3H2-104, 3HK-2 205 Historia SL + HL 4b/200 j. ang.     4a/208 j. ang./fiz.     105 hist.  
2. 8.20-9.05 5 j. pol. 110/108 chem./biol. 4a/114 j. ang. 100 wos (I gr.)   wych. fiz. 101 mat. (I gr.) 202/210 j.ang. 211 PP 109 mat. 214/201 chem./biol. 3NO-106, 3H2-104, 3HK-2 205 Historia SL + HL 4b/200 j.ang.     208 met. mat. w fiz.     105 hist.  
3. 9.15-10.00 5 j. pol. 105 hist. 101 mat. 109 mat.  4b/200 j. ang. 114/4a j. ang.  202/210 j.ang. 104 mat. 108 wos 201/214 biol./chem. 110 j. pol. 211 geo. 206/208 fiz. dośw.   wych. fiz.   Wf 113 mat.     2 rel. 106 hist. (I gr.) 205 biol.  
4. 10.10-10.55 101 mat. 109 mat. 214/114 chem./j.ang. 5 j. pol. 4b/200 j. ang. 202/212 inf./biol. 4a/211 podst. eduk. ekon./chem. 206/208 fiz. dośw.   wych. fiz. 104 mat. 100/201 chem./biol. 113 mat. 106 PP   wych. fiz. 205 TOK 105 hist. 210 j. pol. 110 j. pol. 203/213 j. ang./hist. 2 rel.  
5. 11.05-11.50 211 chem. 113 godz. wych. 4a/214 j. ang./chem. 5 j. pol. 106 spec. prog. IB 212/202 biol./inf. 210 j. pol. 200/206 j. ang. 208 fiz. 205 hist. 201/100 biol./chem. 15/213 j.ang. 2 rel. 109 mat. 104/203 Matematyka HL/CAS 105 hist.   wych. fiz. 101 mat.   wych. fiz. 110 j. pol.  
6. 12.00-12.45   wych. fiz. 114/15 j. ang. 105 hist.   wych. fiz. 205 hist. 113 godz. wych. 202 inf. (I gr.) 200/206 j. ang. 109 godz. wych. 4B/212 j. ang. 208 fiz. 106 rel. 2 rel. 213/4A j. ang. 104 Matematyka HL  211rel. chem. 101 mat.     210 j. pol. 110 j. pol.  
7. 12.55-13.40 200 j. ang.(I gr.)   wych. fiz. 205 edb 208/114 fiz./filozofia 2 rel. 211 chem. 109 wos (I gr.) 210 j. pol. 100/201 j. ang. 4B/206 j. ang. 113 biol. med. 106 rel. 110 godz. wych. 202 inf. (I gr.) 15/214 Język polski HL/ Chemia HL     105 hist.         212 j. ang. (I gr.)  
8. 13.50-14.35 200 j. ang. (I gr.) 109 wos (I gr.) 208 godz. wych.     210 j. pol.   chem.         100/201 j. ang.     213/114 j.ang.   wf 105 wdż.     15/214 Język polski HL/ Chemia HL     212/206 j. ang.              
9. 14.40-15.25     109 wos (I gr.)                                 213 j. ang. (I gr.)             2 Religia     212/206 j. ang.              
10. 15.30-16.15                                                         2 Religia