Plan nauczycieli ważny od 21.11.2022
Aktualizacja 16.11.2022
B. Olszewska A. Dłuska M. Klin W. Machowska A.Kluz A. Zagocka- Zboril M. Pondel J. Amano A.Grzesik E. Szala J. Kocurek M. Matuszkiewicz J. Pięciak J. Toś A. Chmiel D. Kudyba S. Andres M. Dziaduś- Kucel U. Kajda W. Raczek S. Feret S. Tomaka G. Wrona M. Piliński B. Malicka-Adamczyk T. Pabisz S. Fugas E. Chmiel K. Bartnik Z. Szostek M. Motyka- Malecka M. Tęcza A. Rzemińska R. Nowak K. Jakubowska-Gugała   A.Bielak - Majkut M. Tryka J. Olesińska- Zalas A.Stachowicz E. Tańcula- Nawrot D. Basaj   K. Zagórowska W. Myśliwiec M. Kujałowicz K. Piwoda M. Rewers J. Zboril I.Zamorska B.Szczypta A. Grześkiewicz M.Kowal A. Dec ks. K.Szot B. Król
PONIEDZIAŁEK 1.        1ib     3d   3b         2ib       1a     1a           2b                 4       4 4 2a 2ib             3ib                  
2.        1ib     3d   2b   1b     2ib 2c     1a     1a     2a     2d   3b             4       4 4 1d 2ib 1d           3ib                  
3.        2b 2a   2d   3a 4b 1b 2c   2ib 3c       1d   1d     3d     4d   3b             1ib   1a   1ib 1ib   3ib 1a     2ib 4d 3c   3ib 4e   4e     4c    
4.        2b 2a   2d   4a 4b 3d 2c   2ib 3c       1d 3a 1d     3b     4d   1b             1ib   1a   1ib 1ib   3ib 1a     2ib 4d 3c   3ib 4e   4e     1c    
5.        4b   1b   3b 4d 2a 4e 2ib 1c 1d 3c       2c 1ib   3ib 1a 4c         3d 3a               4a         4a 2b     2b 1d 1b   3c     2d   2d      
6.        2c 3a 1b   3b   1a   1ib     3c   2a   4e 4e 2a 3ib 1c 4c     2ib   4b 4d               4a         4a 2b     2b   1b   3c 3d   2d 3d 2d 1d    
7.        4d 3a 2ib   1c   4c 2d 3ib     3ib   2a   4e 4e 2a   1b   3c   3b   4b 1d 1d             2c           2c             1ib 4a 4a 2b   2b 1a    
8.        4d 4e 2ib         1b 3ib     3ib   2d     3a     1d 2a 2b       3c 3b               2c           2c     4b 1ib 4b     4a 4a 4c 4c   1c    
9.          3c           2a           3ib           1d 1ib 2b             1c 1c     4       4 4             2d       2c 2c   3a 3a 2ib    
10.               1d           3ib                             3c 3c     4       4 4                     2c 2c   3a 3a      
11.                                                         3c 3c                       3ib                            
12.                                                                                   3ib                            
WTOREK 1.                    4c 3d 3ib             2b                                 1   1ib         1ib           3c   3c 2a 2a            
2.          4a   3d   4d 4c 2c 3ib           1a 2b   1a                             1   1ib         1ib           3c   3c 2a 2a       2ib    
3.          4e   2d 1b 4a 2a 1d 2ib 3c 2b 2c     3d     3d       3a                       1a 4c         3ib   4c     4d 4d   3ib 1c 1c       1ib    
4.          4c     1b 4a 4b 4e 2ib 3c 1ib 2c     3d 3b   3d   2d                           1d         2a 3ib   2a   2b 4d 4d   3ib 1c 1c       1a 3a  
5.          3c     1a 2b 1c 3d 1ib     4c     4a 2c 2c 4a   2d 1b 4b         2ib 2ib                     2a     2a   3b 4e 4e 3b 3ib 4d 4d       1d 3a  
6.          3c       3a 4b 2d 1ib         2a   2c 2c 4a     3b 1d       1b 1a 1a                     1c     1c   3ib 4e 4e   2ib 4d 4d       2b 3d  
7.        4d   3ib   3b       2c         2d 3a   3ib 2d     1a 1ib 2ib     4b 1b 2b                     1c   1d 1c   2b 1b   3d       3c 3c   2a    
8.        4d   3ib   1c             3c   2d     3ib 2d     1a 1ib 2ib 3d   2b 3d                       1d   1d     4b 3a 4b 3a         3b 3b 1b 2c  
9.            2ib                 3ib   3ib             2c  1ib 4d 3d   2b     3c 3c     1       1 1 2d   2d     4b 3a 4b 3a         3b 3b      
10.                       3ib   3ib                 4d 4b   3a     2c 2c     1       1 1     2d           3d         2ib 2ib      
11.                                             3ib           2c 2c                                           3a 3a      
12.                                             3ib                                                                  
ŚRODA 1.            2ib 3d   3b     3ib 3c         3a                   1c           2   2       2 2               1b     1d       1d      
2.            1b 3d   3a 1a   3ib 3c         2ib   2ib               1ib           2   2       2 2 1c     1c   3b   1b 3b   1d       1d      
3.          3c   2d 1d 2b 2a   1ib   3d 2c 3d   2ib   2ib   3ib     3a     1a           4   4       4 4 1c   2c 1c   3b     3b         1b 1b      
4.        2c 2a       2b 1c   2ib   3b 3c 3b   3a   3a   3ib   1a 2d     1d           4   4   1ib   4 4   1ib   3d         3d         1b 1b      
5.        2c 4a 3ib   3b 4d 4c 1b     1c       1a   3a     2a 1d 3c         2b         2ib     1ib   2ib 2ib 2d 1ib 2d 3d         3d         4b 4b 4e    
6.          4c 3ib   1b 4a   1d           3c 1ib 3c 4e 2d   2c 3d 1c         3b         2ib     1a   2ib 2ib 2a   1a 2a     3a   3a         4b 4b 2b 4d  
7.        4b 4c 3ib   1c 3b   4e     1ib     3c 4a 3c 3ib 4a   2c 3d 1d 4d     2b 1ib               1a       2a   1a 2a     3a   3a         2ib 2ib 1b 2d  
8.        4b   3ib   1c           1ib           3ib 4a   2a 2b 1b 4d 2b   2d   1ib     3 3 3   4c   3 3 1d   1d 4c     4e         1a 1a 2ib 2ib      
9.        2b                               1 ib       2b   3ib 1d   2a     1c 1c 3 3 3   4c   3 3 2d   2d 4c     1b         1a 1a          
10.                                             3ib           4c 4c     2   1a                             1ib 1ib          
11.                                                         4c 4c     2                                 3ib 3ib          
12.                                                                                                   3ib 3ib          
CZWARTEK 1.              3d 1d   1a   3ib 3c 1c         1c               3ib   2ib 1b                                               4c 4c     4b  
2.            2ib 3d 1d 3a 2a 1b 3ib 3c 1c 2c     1a 1c   1a   1ib       3b                     2c                     4d         4c 4c     4b  
3.            2ib 2d 1b 4a 1c 1d 1ib     4c 3d   3a   3a 2b   1a 2a     3b   4b 3b               4c         3ib         4d 4d   3ib     3c 3c     2c  
4.          2a 1b   1a 4d 4b 4e 2c   3a   3b   1ib 2b 1ib 2b   1d 3d     4b   2ib 3a               4c         3ib   4c     1c 1b   3ib     3c 3c   4a 2d  
5.        4d 4a 3ib     2b 4c 2d 2c   3a 1b 1a 2a 1ib 3b 1ib     1c             3d 3a                     1d 2ib 1d 4b   2ib 1a 3c   3c 4e   4e          
6.        4d 4a 3ib     3a   4e     1a 2a 2a     3b 2c     1ib   1b         2d 2d                     1d 2ib 1d     2ib 1a 3c   3c 1c 1c 2b   2b   3d  
7.        1ib 3a       3b           3ib   3ib               2d                 1   1   2c   1 1     2c 3d     4e 4e 3d   2a 2a 2b   2b 4a 4d  
8.        1ib         3b           3ib   3ib               2d                 1   1   4a   1 1   4a 2b 3d   2b 4e 4e 3d   2c 2c       2a    
9.                                                                    2   2       2 2       3ib   3b     3b   4a 4a            
10.                                                             2   2       2 2       3ib   3b     3b                  
11.                                                                                             3ib                  
12.                                                                                             3ib                  
PIĄTEK 1.              2d   2b 2a         4c   1b   1b       4e     3ib     2ib     1c 1c     3   4a   3 3 1d 4a   4c               1ib 1ib          
2.                1a   2a 2d       4c   1b 2ib 1b 2ib     4e     3ib 1d   2c             3   4a   3 3 1c 4a 2b 1c   2b           1ib 1ib          
3.          3a     1a 4a 1c 1d 2c   3c 3c     2ib 4e 2ib     1b     4d 2d   3b                 1ib       2a 1ib 2b 2a   2b         3d 3ib 3ib 3d   4c    
4.        4b 4c     1d 3b 1a 1b 2ib   2c 2c   2a 3a 1c 3a 2b   4a     4d       3c 2a             1ib       1c 1ib   2b   3ib   4d     3d   2d 3d 2d 4e    
5.        2b 4e     1d   4c 3d 3ib   2d       3a 1c 3a 1a   4a     2ib 3ib     2a               2c         1ib 2c 1c   3b   1b 3b   4d 4d   4b 4b 3c    
6.        4d 4e 1b       4b   3ib   3a             4a   1ib   1c   2d     2b               2c       2a 2ib 2c 3d   2ib   1b 3d   1d 1a 1a   1d 3c 3b  
7.        2c 3c 3ib               1d       3a   3ib 2a     1c 4b   2b     3d               1a       2d 2ib 2d     2ib 1d 4e           1b 1b 1ib 3b  
8.        1ib   3ib               1c           3ib 2a       3c   1b                     1a       2d   2d     4b 3a 4b 3a         3b 3b      
9.                                                      1b                                       4b   4b 3a             3ib    
10.                                                                                                           3ib