Plan lekcji ważny od 10.05.2022
Aktualizacja 09.05.2022                                                            
    Klasa 1a 1b 1c 1d 1M 2a 2b 2c 2d 2M 3as 3bs 3cs 3ds 3es
Wychowawca Joanna Olesińska-Zalas Katarzyna Zagórowska Agnieszka Mnich Marek Piliński Magdalena Klin Adrianna Chmiel Edyta Szala Alina Dłuska Katarzyna Piwoda Magdalena Rewers Agnieszka Z.-Zboril Tomasz Pabisz Marek Pondel Sławomir Fugas Jadwiga Amano
Poniedziałek 1. 7.30-8.15     1N0 - 202 201 j.ang (II) 113 mat. (DJ) 108 mat. 101 inf. (II) 109 wdż 205 j.pol SN1 - 106, SH5 - 206, SH4 - 114
2. 8.20-9.05 110 j. pol. 1N0 - 202 201 j.ang (II) 113 mat. (DJ) 108 mat. 101 inf. (II) 214/104 biol. (OG)/j.ang 205 j.pol SN1 - 106, SH5 - 206, SH4 - 114
3. 9.15-10.00 2 rel. 113 mat. 105 wos 210 j. pol. 1M-106, 1M0-206, 1MK-114 110 j. pol. 101/15 j. ang. 108 mat. 109 mat. 212/201 j. ang. 214 biol. 205 j. pol. 208 fiz. 5 p.p. 200/202 chem/fiz.
4. 10.10-10.55 2 rel. 105 hist. 104 mat. 210 j. pol. 1M-106, 1M0-206, 1MK-114 110 j. pol. 101/15 j. ang. 108 mat. 109 mat. 212/201 j. ang. 214 chem 205 j. pol. 211 hist. 5 g.wych. 202/200 fiz./chem.
5. 11.05-11.50 205 hist. 208 g.wych. 4a/100 j. ang. 109 mat. 201 spec. pr IB 108/200 j. ang. 106 j. pol. 110 biol. 211 j.pol. 104 mat. 202/213 inf./fiz. 113 mat. 4B/206 j. ang./fiz. 210 j. pol. 2 rel.
6. 12.00-12.45 205 hist. 202/114 inf./filoz. 4a/100 j. ang. 105 wos 2 rel. 108/214 j.ang./chem. 211 geogr. 212/106 j. ang. 208 j. pol. 104 mat. 213/101 fiz./inf. 113 mat. w zast. 4B/206 j. ang./fiz. 210 j. pol. 109 mat.
7. 12.55-13.40 113 mat. 114/202 filoz./inf. 205 hist. 201/4A j. ang. 104 mat. 214 chem. 211 geogr. 212/106 j. ang. 108 godz.wych 105 wos 100/200 j. ang. 213/101 fiz./inf.   w. fiz. 15 j. ang (DJ) 2 biol.
8. 13.50-14.35     105 wos (DJ) 104 mat. 201/4A j. ang. 106 j.pol. 211 geogr. 210 biol.   w. fiz. 205 wos 212 metody samoksz. 100/200 j. ang. 202/213 inf./fiz 113 mat.     5/101 j. ang.
9. 14.40-15.25     105 wos (DJ) 101/202 inf. 210 biol 200 j.ang (I)     205 hist.   w. fiz. 104 spot. z kult. (DJ) 110 geogr. SH1 - 106, SH0 - 211         211 SH1
10. 15.30-16.15         4A j. ang 1     200 j.ang (I)         202 inf. (I)                         211 SH1
11. 16.20-17.05                             202 inf. (I)                            
Wtorek 1. 7.30-8.15 101 j.ang DJ     104 mat. 100 j.ang (DJ) 212 j.ang (I)   w. fiz. 2 chem. gr2 108 mat. 205 hist. 208/211 fiz./biol. 110 j. pol. 109 wdż.     5/114 j. ang. 214 chem
2. 8.20-9.05 110 j. pol. 15 j. ang. (DJ) 104 mat. 100/4A j. ang  212 j. ang. (I)   w. fiz. 201/2 biol2/chem1 108 mat. 214 chem 208/211 fiz./biol. 205 hist. 101 mat.     5/114 j. ang. 109 mat.
3. 9.15-10.00 4A/201 j. ang. 113 mat w zast 208 fiz 205 edb   w. fiz. 4B/114 j. ang. 108 mat.  110 j. pol. 109 mat. 200/202 j. ang./inf. 213/211 chem/biol. maj.15 j. ang. 101 mat. 210 j. pol. 214/206 chem./biol.
4. 10.10-10.55 4A/201 j.ang. 113 mat. 205 hist.   w. fiz. 105 biol. 4B/114 j. ang. 108 mat.  110 j. pol.   w. fiz. 104 mat. 213/106 chem./j. ang maj.15 j. ang. 101 mat. 210 j. pol. 206/214 biol./chem.
5. 11.05-11.50 106 biol. 211 wos 4A/100 j. ang.   w. fiz. 5 hist. 208/213 biol./chem. 202/15 inf./j. ang. 212/205 j. ang.   w. fiz. 104 mat. 113 mat. 210 pol 110 j. pol. 101 rel. 200/114 j. ang.
6. 12.00-12.45 110 j.polski 2 rel. 4A/100 j. ang. 211 godz. wychow. 104 mat. 213/208 chem./biol. 101 rel. 212/205 j. ang. 5 p.p. 106 hist. 113 g.wych.   wf 109 biol. 202 biol. 200/114 j. ang.
7. 12.55-13.40 1N1 - 15, 1H1 -108 , 1H2 - 109, 1F0 - 206, 1FK- 15 106 hist. 113 mat. 104 j. pol. 211 wos 208 biol 212/200 j. ang.   w. fiz. 101 rel. 4B/100 j. ang. 214 chem. 5 p.p.
8. 13.50-14.35 1N1 - 15, 1H1 -108 , 1H2 - 109, 1F0 - 206, 1FK- 114 104 j.pol. 113 mat. 211 wos (DJ) 2 rel. 101 rel. 212/200 j. ang.   w. fiz. 5 p.p. 4B/100 j. ang. 106 his    
9 14.40-15.25                 101/202 inf. 104 rel. 4b ekonomia (DJ) 106 wdż 211 wos 5 pp         2 rel.   w. fiz.    
10. 15.30-16.15                                                 101/202 inf.        
11. 16.20-17.05                                                 101/202 inf.        
Środa 1. 7.30-8.15 200/202 chem./biol. 104 biol.         203 j.ang (II) 2H0 -213, 2H1- 205, 2N0 - 109, 2N2 - 106    210 j.pol 100/206 j. ang./chem. 4A wos (DJ)     113 mat. 105 hist.
2. 8.20-9.05 202/200 biol./chem. 104 fiz.     4B/108 ang 203 j.ang (II) 2H0 -213, 2H1- 205, 2N0 - 109, 2N2 - 106   210 j.pol 100/206 biol./chem. 4A/201 wos (DJ) / biol. 208 fiz 113 mat. 105 hist.
3. 9.15-10.00 108 godz. wych 114/4A j. ang.   w. fiz. 106 fiz 104 j. pol. 205 biol. 210 chem. 213/212 chem/biol 211 goegr. 2M - 109, 2M0 - 206, 2MK - 6 113 mat. 105 hist. 208/100 fiz./j. ang. 15/201 j. ang. 214 chem.
4. 10.10-10.55 210 chem. 114/4A j. ang.   w. fiz. 105 hist. 214 chem 211 geogr. 5 hist. 212/213 biol/chem 205/202 biol/inf 2M - 214, 2M0 - 206, 2MK - 6 113 mat. 101 mat. 208/100 fiz./j. ang. 15/201 j. ang. 110 pol
5. 11.05-11.50 208 geogr. 2 rel. 205 edb 109 rel. 106/214 fiz./chem. 213/101 biol./inf. 202 p.p. 211 goegr.   w. fiz.   w. fiz. 110 j. pol. 105/114 biol./j.ang 113 mat. 210 j. pol. 15/108 j. ang.
6. 12.00-12.45 108/101 filoz./inf. 211 geogr. 5 rel. 208 goegr. 106 fiz 202/213 inf./biol.   w. fiz. 105 hist. 200/4B j. ang.   w. fiz. 110 j. pol. 15/114 j. ang. 113 g. wych. 210 j. pol. 2 rel.
7. 12.55-13.40 101/108 inf./filoz. 210 j. pol. 104 mat. 109 mat. 208 geogr. 105 hist. 211 geogr. 5 p.p. 200/4B j. ang. 213/202 biol./chem. 2 rel.   w. fiz. 110 j. pol. 205 hist.   w. fiz.
8. 13.50-14.35   w. fiz. 210 j. pol. 208 geogr. 109 mat. 104 mat. 105 wos 200 j.ang (DJ) 110 j. pol. 101 rel. 213/202 biol./chem. 5 p.p.   w. fiz. 2 rel. 205 hist. 211 geogr.
9. 14.40-15.25         210 j. pol.     2 rel. 109 wdż 200 j.ang (DJ)         205 hist. 211 geogr.   101/202 inf.        
10. 15.30-16.15         101/202 graf ko.IT                                                
11. 16.20-17.05         101/202 inf.                                                
Czwartek 1. 7.30-8.15 214 chem. (DJ)         202 inf1 104 hist.     108 mat. 211 geogr. 210 j.pol. 213 chem2 SN2 - 106, SN3 - 105 , SH2 - 101, SH3 - 109, SF0 - 206
2. 8.20-9.05 4A/214 j.ang/chem. 211 goegr. 100 j. ang. (II gr) 2 łacina 104 mat. 113 mat. 108 mat.   w. fiz. 210 j.pol. 5 hist. SN2 - 106, SN3 - 105 , SH2 - 101, SH3 - 109, SF0 - 206
3. 9.15-10.00 2 j.łac w med. 113 mat. 208/100 fiz./j. ang. 210 j. pol. 104 mat. 110 j. pol. 15/213 j. ang. 108 mat. 214/200 chem./fiz. 211 geogr. 205 biol. 109 mat.   w. fiz. 114/5 fiz./hist. 101/202 inf./inf.
4. 10.10-10.55 109 mat. 200/203 j. ang. 100/208 j.ang./fiz. 210 j.pol 214/113 chem./biol. 114/213 fiz. 205 wos 108 mat. 101/4B j. ang. 104 mat. 201/4A j. ang. 211 goegr.   w. fiz. 5/202 hist./inf. 110 j. pol.
5. 11.05-11.50 205 edb 200/203 j. ang. 214/106 chem./biol. 2 rel. 108 wos 105 hist. 5 j. pol. 208/212 fiz. dośw. 101/4B j. ang. 201/4A j.ang 113 mat. 211 geogr 109 mat. 202/114 inf./fiz.   w. fiz.
6. 12.00-12.45 110 j. pol. 210 j. pol. 106/214 biol./chem. 105 hist. 205/203 edb/j.ang 202 p.p. 5 j. pol. 212/208 fiz. dośw. 211 geo 104 godz wych 101 chem 200/15 j. ang. 114/100 fiz./j. ang. 113 rel.   w. fiz.
7. 12.55-13.40 212/206 fiz   w. fiz. 106 j. pol. 105 hist. 210 j.pol. 214/114 j. ang. 104 wdż 110 j.pol. 109 mat. 2 rel 101 chem. Lab 20015 j. ang. 4B/100 j. ang.   w. fiz. 208 fiz
8. 13.50-14.35 105 wos   w. fiz. 109 wdż 108 wos (DJ) 210 g.wych. 2N1 - 106, 2HK - 212, 2H2 - 213, 2F0 - 113 2 rel 110 j.pol. 101 chem. (DJ) 211 geogr.   w. fiz. 15/114 j. ang.
9. 14.40-15.25 109 wdż                 2N1 - 106, 2HK - 212, 2H2 - 213, 2F0 - 113         108 wos DJ 101 chem. 15 wdż    
10. 15.30-16.15                                                            
11. 16.20-17.05                                                            
Piątek 1. 7.30-8.15 104 mat. 113 mat.       w. fiz. 100 j.ang (I) 110 j.pol. 108 g.wych. 208 fiz. 205 fiz. (DJ) 214 biol   w. fiz. 211 goegr. 202 p.p. 213 wos (DJ) 5 biol
2. 8.20-9.05 104 mat.   w. fiz.   w. fiz. 15/101 filoz./inf. 100/114 j.ang/edb 113 mat. 205 fiz. 203/2 j. ang. 202/4b inf/j.ang 214/212 chem./fiz. 208 biol. med 211 g.wych. 110 j. pol. 213 wos (DJ) 5 biol.
3. 9.15-10.00   w. fiz. 205 edb 5 pol 213/15 wosDJ./filoz.   w. fiz. 208 biol. 114/202 biol2/inf. 203/2 j. ang. 108 j.pol. 214/212 chem./fiz. 113 mat. 104 mat. 4B/201 j. ang./fiz. 211 goegr. 110 j. pol.
4. 10.10-10.55   w. fiz. 5 chem. 101 filoz. 214 chem   w. fiz. 208 g.wych. 114/201 j.ang 105 hist. 108 j.pol. 210 j.pol 2 fiz. 210 pol 104 mat. 113 mat. 110 j. pol.
5. 11.05-11.50 4A/5 j. ang. 201/114 j. ang. 210 j. pol. 211 j. dyplom. 104 filozofia 2 rel.   w. fiz. 110 j.pol. 213/214 j.ang/chem.   w. fiz. 100/200 j. ang. 105 hist. 205 hist. 208 fiz. 109 mat.
6. 12.00-12.45 4A/5 j. ang. 105 hist. 106 rel. 211 j.pol 202/208 biol./fiz. 104/213 j. ang.   w. fiz. 2 rel. 205 hist. 101/212 inf./j. ang. 100/200 j. ang. 15/214 j. ang./chem. 110 j. pol. 210 j. pol. 109 godz.wych
7. 12.55-13.40 202 biol 210 j. pol. 113 g.wych. 114/4A j. ang. 211 j. pol.   w. fiz. 106 rel. 214 chem. 205 hist. 109 spec. pr IB 2 rel. 208 fiz.     15/100 j. ang.    
8. 13.50-14.35 1H0 - 104, 1HK - 110, 1N2- 106  200 j.ang (II) 214 chem (DJ)                 205 hist. 2 rel.            
9. 14.40-15.25 1H0 - 104, 1HK - 110, 1N2- 106