Plan nauczycieli ważny od 10.05.2022
Aktualizacja 09.05.2022
B. Olszewska A.Dłuska   W. Machowska A.Kluz A. Zagocka- Zboril M. Pondel J. Amano A.Grzesik E. Szala J. Kocurek M. Matuszkiewicz J. Pięciak J. Toś A. Chmiel J. Jamróz M. Wojtaszek- Hudzik S. Andres M. Dziaduś- Kucel S. Feret S. Tomaka G. Wrona B. Adamczyk- Malicka T. Pabisz S. Fugas E. Chmiel K. Bartnik Z. Szostek M.Kozioł M. Motyka- Malecka M. Tęcza A. Rzemińska R. Nowak J. Ścibor M. Klin M. Piliński A.Bielak - Majkut M. Tryka J. Olesińska- Zalas A.Stachowicz E. Tańcula- Nawrot D. Basaj A. Mnich K. Zagórowska W. Myśliwiec M. Kujałowicz K. Piwoda M. Rewers J. Zboril I.Zamorska B.Szczypta A. Grześkiewicz M.Kowal A. Dec ks. K.Szot B. Król
PONIEDZIAŁEK 1.                  2A   2D   2B                               2C         SN1 1N0     2M   SH5 SH4   1M                                
2.          1A       2A       2B         2D                     2C         SN1 1N0     2M   SH5 SH4   1M             2D                  
3.        3BS 2A   1D   1B   2D   2C 3ES 3CS     3AS     3ES     1C       3DS           1M           1M0 1MK   2M       2B     2B 2M           1A    
4.        3BS 2A   1D       2D 1C 2C 3ES             3ES 3AS 3CS 1B       3DS           1M           1M0 1MK   2M       2B     2B 2M           1A    
5.        3DS     2D     3BS 1D 2M   3AS 3CS       2C       1A         3AS                   2B       1C 1M   3CS 1C 1B 2A   2A             3ES    
6.        3DS     2D     3BS 3ES 2M   3AS 3CS             2A 1A       2B 1B 3AS                 2C 1D     1C     3CS 1C   1B   2A 2C           1M    
7.                    1A   1M   3BS               2A 1C       2B 1B 3BS               3ES 2C 2M     1D 3AS 1D   3AS   1B 3DS 2D 2C     3CS 3CS        
8.                    3CS   1C   3BS                 2D       2A 3BS                  2B 1M 1B     1D 3AS 1D   3AS   3ES 3ES   2M     2C 2C        
9.                                              2B       2M     1C 1C           1D   1B SH0 SH1 1A 1M         2D           2C 2C        
10.                                                     2C 3CG                 SH0 SH1   1M                                
11.                                                     2C 3CG                                                        
WTOREK 1.          3AS           3BS 1C 2C   2M     2M   2B 3ES   2D                                     1A 1M 1D       3DS 3DS           2A 2A      
2.          1A         3BS 3ES 1C 2C   2M     2M   2B 2D   3AS                           2B         1D 1M 1D     1B 3DS 3DS           2A 2A      
3.        3DS 2C       1B 3CS 2D   2B   1C     3AS     3ES 3AS 1D         2M                 3ES 1A       1A 2M       3BS 2A 3BS 2A         1M 1M      
4.        3DS 2C       1B 3CS   2M 2B       1M       3ES 3AS 1C                           3ES 1A       1A 3AS       3BS 2A 3BS 2A   2D   1D 2D 1D      
5.        3BS 3CS       3AS     2M         1A 2A       2A     1M     2B                   2C 1B     1C       1C 2B 3ES 3ES   2C 2D   1D 2D 1D   3DS  
6.          1A       3AS     1M         3CS 2A       2A     2M     2D                 3DS 2C 1D     1C       1C   3ES 3ES   2C       3BS 3BS 1B 2B  
7.                  2A                 2D             1M     3ES       1FK 1F0   1N1     2B 2C 1H1 1H2   2M   3CS 3CS         2M 3AS 3AS         3BS  
8.                  2A                         3DS     3DS     3BS       1FK 1F0   1N1     1M 2B 1H1 1H2   2M   3CS 3CS         2M 3AS 3AS       2C 2D  
9.                                                        2M   1M 1M       2C       2D           2B             3DS 3DS       3CS 2A  
10.                                                     3CS 3CS                                                        
11.                                                     3CS 3CS                                                        
ŚRODA 1.                  3DS               1A   1B 1A   3AS   3ES                   2N2 2N0     2M 3BS 2H0 2H1   1M     3AS                          
2.                  3DS         1B 3CS   1A 3AS 3BS 1A   3AS   3ES                   2N2 2N0     2M 3BS 2H0 2H1 1D 1M 1D                              
3.                  3AS         1D 3CS     2A 2C 2B 3ES 2C   3BS     2D               2M     1M   2M0 2MK 1A   1B   3CS 1B 3DS 3DS     1C 1C            
4.          3ES       3AS 3BS         3CS     2D 2C 1A 1M 2C 2B 1D     2A 2D             2M         2M0 2MK     1B   3CS 1B 3DS 3DS     1C 1C            
5.        3DS 3AS         3CS       1M       2A 3BS   1M   1C     1A 2C 2B 2A                                   3BS 3ES 3ES     2D 2M 2M 2D   1B 1D  
6.        3DS 3AS         3CS       1M       2A           2C   1D 1B 2A 1A                               2D   3BS 1A 3BS 2D     2M 2M 2B 2B 3ES 1C  
7.        1B 3CS           1D 1C           2M     2M      2A 3DS 1M 2B 2C 1A                               2D     1A   2D   3ES   3ES 3BS 3BS 3AS    
8.        1B 2C           1D 1M           2M     2M     2A 3DS 1C 3ES 3AS                                           2B   1A 1A   3BS 3BS 3CS 2D  
9.        1C             2A                           2M   3AS     3CS 3CS                                     2B             1M    
10.                                                     1C 1C                                                        
11.                                                     1C 1C                                                        
CZWARTEK 1.              2D           2B             1A 2M       1M   2C   1D       SF0 SN2 SN3         SH2 SH3                                    
2.              2D   2A     1M 2B             1A         2M   1B           SF0 SN2 SN3 1D       SH2 SH3 1A       1C               2C 2C        
3.          2A   1D   1B 3BS   1M 2C 3DS 1C 2D   3AS     2D       3DS   2M 3ES 3ES             1A                   1C 2B     2B       3CS 3CS        
4.          3ES   1D     1A   2M 2C 2A 1C 2A 1M       1M   2B   3DS   3BS 3DS                           1C 3AS 1B 2D 3AS 1B     2D       3CS 3CS        
5.                  3AS 3CS       3DS 2C 2C   1C     1C   1A 2A     3BS 3DS                   2B 1M       2M 1B 2D   1B     2D 2M 3ES   3ES       1D  
6.        1BS 1A                 3CS 2C 2C   1C     1C 3AS 1M 1D     2D 2A                   2B         1M     3CS 3BS   3BS   2M 3ES   3ES       3DS  
7.        1C 2C           2D     3ES 1A 1A           3AS   1D                     2B     1M             3CS 3CS 3BS 2A 3BS 2A   3DS 3DS 1B   1B 2M    
8.          3AS           1C                     3BS   1A     3CS           2F0   2N1     1M 1D 2HK 2H2             3ES 3ES     3DS 3DS 1B   1B 2M    
9.                      1A                     3CS   3DS                 2F0   2N1       3BS 2HK 2H2                                    
10.                                                               3BG                                                
11.                                                                                                                
PIĄTEK 1.          2A       1B 1A     2B   2C 2D   2M                 3BS 3CS                 3ES   3DS       1M                 3AS 3AS 1D   1D      
2.          3CS       2A 1A         2M 2B   3AS     2M   1M       3BS 2D 1D               3ES 2C 3DS       1M   2D     1D     2C 1C 1C 1B   1B      
3.        1CS 3ES   2D   3AS 3BS       3CS 2M     2A     2M   1B       3DS 2B                 2B 2C 1D           3CS     1D     2C 1A 1A   1M 1M      
4.        3BS 3ES   2D   3DS 3CS       3AS       2A     1D 1B   2C                           2M                 2B 1C   2B   1A 1A   1M 1M      
5.        1C 2C   1D       3ES     3DS             2D   3CS 3BS                           1A       1A 3AS 1B   3AS 1B 1M   2D     2M 2M 2B 2B   2A  
6.        3DS 3CS   1D       3ES     1M     1M         3BS 2D 1B         2M                 1A       1A 3AS     3AS   2A 3BS 2A 2M       2B 2B 2C 1C  
7.        1B                 3BS     1A         2C 2D                             1M       1D 2M 1D   1C   3DS 3DS           2A 2A 3AS 2B  
8.                                            2A 3AS                       1N2         1H0 1HK   1M                             3BS  
9.                                                              3CG       1N2         1H0 1HK                                    
10.