Plan nauczycieli ważny od 18.10.2021
Aktualizacja 29.10.2021
    B. Olszewska A.Dłuska M. Szymańska W. Machowska A.Kluz A. Zagocka- Zboril M. Pondel J. Amano A.Grzesik E. Szala J. Kocurek M. Matuszkiewicz J. Pięciak J. Toś A. Chmiel J. Jamróz M. Wojtaszek-Hudzik S. Andres M. Dziaduś-Kucel S. Feret S. Tomaka G. Wrona B. Adamczyk-Malicka T. Pabisz S. Fugas E. Chmiel K. Bartnik Z. Szostek M.Kozioł M. Motyka-Malecka M. Tęcza A. Rzemińska R. Nowak J. Ścibor M. Klin M. Piliński A.Bielak-Majkut M. Tryka J. Olesińska-Zalas A.Stachowicz E. Tańcula-Nawrot D. Basaj A. Mnich K. Zagórowska W. Myśliwiec M. Kujałowicz K. Piwoda M. Rewers J. Zboril I.Zamorska B.Szczypta A. Grześkiewicz M.Kowal A. Dec ks. K.Szot B. Król
PONIEDZIAŁEK 1.                  2A   3DG   2B                               2C         SN1 1N0         SH5 SH4   1M                 3ABG 3BG     3AG 2M    
2.                  2A   3DG   2B         2D     2D               2C         SN1 1N0         SH5 SH4   1M                 3ABG 3BG     3AG 2M    
3.          2A   1D 3BS 1B 3AG 2D 3CG 2C 3ES 3CS     3AS     3ES     1C     3BG 3DS           1M           1M0 1MK   2M       2B     2B 2M 3DEG 3DG     3EG 1A    
4.          2A   1D 3BS   3AG 2D 3CG 2C 3ES 1C           3ES 3AS   1B     3CS 3DS           1M           1M0 1MK 3BG 2M     3BG 2B     2B 2M 3DEG 3DG     3EG 1A    
5.        3DS     3CG 2B   3BS 1D 2M 3BG 3AS 3CS   3AG   2C   3AG 3EG 1A 3DG     2D 3AS                   1M       1C     3CS 1C 1B 2A   2A             3ES    
6.        3DS 3ES 2D 3CG 3EG   3BS   2M 3BG 3AS 3CS   3AG       3AG 2A 1A       2B 1B 3AS                 2C 1D     1C 1M   3CS 1C 3DG 1B 3DG   2C                
7.            2D   3EG   1A   1C   3BS 3CG             2A 3BG       2B 1B 3BS               3ES 2C 2M     1D 3AS 1D 3AG 3AS 3DG 1B 3DG   2C     3CS 3CS   1M    
8.        1C   2M   3AG   3CS   1M   3BS     2B           2D       2A 3BS                  2B   1B     1D 3AS 1D 3CG 3AS   3ES 3ES   3CG     2C 2C   3EG    
9.            2M                                               1C 1C               1B SH0 SH1 1A 1M   3CG     2D     3CG     2C 2C        
10.                                                     2C 3CG                 SH0 SH1   1M                                
11.                                                     2C 3CG                                                        
WTOREK 1.          3AS         1A 3ES 1C 2C   2M     2M   2B                         GF0 GN2 GN1         GHO GH4   1M 1D       3DS 3DS           2A 2A      
2.          1A 2D       3BS 3ES 1C 2C   2M     2M   2B     3as                   GF0 GN2 GN1   2B     GH0 GH4 1D 1M 1D     1B 3DS 3DS           2A 2A      
3.        3DS 2C 2D     1B 3CS 3EG 3CG 2B         3AS     3ES 3AS 1C 1D     3BG                   3ES 1A       1A 2M 3AG     3BS 2A 3BS 2A 3AG       1M 1M 3DG    
4.        3DS 2C 3DG     1B 3CS 3EG 3CG 2B       1M 3AS     3ES 3AS 1C       3BG 2M                 3ES 1A       1A 2M 3AG     3BS 2A 3BS 2A 3AG 2D   1D 2D 1D      
5.            3DG     3AS     2M 3BG       1A 2A     3AG 2A 1A 3CG 1M   3BS 3CS                   2C       1C   3EG 3EG 1C 2B 3ES 3ES 2B 2C 2D   1D 2D 1D 1B 3DS  
6.            2M   3CS 3AS     1M         1A 2A     3AG 2A 1A 1D 3DS     2D                 3DG 2C 1B     1C   3EG 3EG 1C 2B 3ES 3ES 2B 2C   3CG 3CG     3BG 3BS  
7.            3BG   3BS 2A               3EG       2D 3DS 3AG 3DG 1M     3ES       1FK 1F0   1N1   3DS   2C 1H1 1H2   2M   3CS 3CS         2M 3AS 3AS       3CG 2B  
8.                3AG 2A               3EG       3ES 3DS 3BG 3DG       3BS       1FK 1F0   1N1   3DS 1M 2B 1H1 1H2   2M   3CS 3CS         2M 3AS 3AS       2C 2D  
9.                3AG                               3BS       2M   1M 1M               2D GH1         2D             3DS 3DS       3CS 2A  
10.                                                     3CS 3CS               3BS GH1                                      
11.                                                     3CS 3CS                                                        
ŚRODA 1.                3EG 3DS 3AG     3BG 1B 3CG   1A   1B 1A 1D 3AS   3ES                   2N2 2N0   1D   3BS 2H0 2H1   1M     3AS 3DG                        
2.                  3DS 3AG     3BG 1B 3CG   1A   1B 1A 1D 3AS 3CS 3ES     2M             2N2 2N0   1D   3BS 2H0 2H1   1M 3EG 3EG 3AS 3DG   3BG                    
3.            3BG   3BS 3AS 1A       1D 3CS   3AG 2A 2C 2B 3AG 2C 1D 3DG     2D               2M   2B 1M   2M0 2MK     1B 3CG 3CS 1B 3DS 3DS   3CG 1C 1C       3ES   3EG
4.          2A 3BG     3AS 3BS   1M   1D 3CS   3AG 2D 2C   3AG 2C 1D 3DG     2B   3ES           2M   3ES     2M0 2MK 1A   1B 3CG 3CS 1B 3DS 3DS   3CG 1C 1C       3EG    
5.        3DS 3AS 3DG       3CS   3CG   1M 1C   3EG 2A 3BS   1M 3EG 1C     1A 2C 2B 2A                         3BG   3AG   3BG   3ES 3ES   3AG 2D 2M 2M 2D   1B 1D  
6.        3DS 3AS 3DG       3CS 3ES 3CG     1C   3EG 2A     1M 3EG 1C 2C   1D 1B 2A 1A                         3BG   3AG 2D 3BG 3BS 1A 3BS 2D 3AG   2M 2M 2B 2B      
7.        1B             3DG 1C     3CG     2M     2M 3AS 3CS  2A 3DS 1M   2C 1A                   3BG     1D   1D 2D     1A   2D   3ES   3ES 3BS 3BS 3AG 2B  
8.        1B   2D         1D       3CS     2M     2M   2B 2A 3DS 1C 3ES 3AS             3CG       3EG           3BG     1M       1A 1A   3BS 3BS 2C    
9.        1C             1D                         1B 2M   3AS     3CS 3CS                     1A     2B                       1M    
10.                                           2M         1C 1C                                                        
11.                                                     1C 1C                                                        
CZWARTEK 1.                          2B         2M   1A         1M   2C 2D         SF0 SN2 SN3         SH2 SH3                 2A                  
2.              1D   2A       2B 1M       2D   1A         2M   1B 2D         SF0 SN2 SN3         SH2 SH3                         2C 2C        
3.          2A   1D   1B 3BS   1M 2C 3DS       3AS         2D   3DS   2M 3ES         GF1   GN3 1A 3ES     GH3 GH2 1C 3AS     1C 2B     2B       3CS 3CS        
4.          3ES         1A   2M 2C 2A   2A 1M 3AS     1M   2B   3DS   3BS 3DS         GF1   GN3 1D       GH3 GH2 1C 3AS 1B 2D 1C 1B     2D       3CS 3CS        
5.          1A     2B 3AS 3CS   3CG   3DS 2C 2C 3EG 1C     1C 3EG 3AG       2A 3DS               3DG     1M     3BG 2M 1B 2D 3BG 1B   3DG 2D 2M 3ES   3ES 3BS 3BS   1D  
6.        1B 1A 2M   2B     2D 3CG     2C 2C 3EG 1C     1C 3EG 1M 1D     3BG 2A               3DG     3DG         3AG 3CS 3CS 3BS   3BS   3AG 3ES   3ES     3AS 3DS  
7.        1C 2C 2M   3EG     3ES     3CS 1A 1A           3AS 2B 3CG     3BG                     1M 1D         3AG   3CS 3BS 2A 3BS 2A 3AG 3DS 3DS 1B   1B 3DG 2D  
8.          3AS 3DG   3CS             3CG           3AG 3BS   1A         3CG       2F0   2N1     1M 1D 2HK 2H2     3EG 3EG     3ES 3ES   2M 3DS 3DS 1B   1B 3BG 1C  
9.            3DG         3AS       3CG                 1M         3CG       2F0   2N1       1D 2HK 2H2     3EG 3EG       3DS   2M 3ABG 3BG     3AG 3CS    
10.                                                               3BG                                 3DEG 3DG     3EG 3AG    
11.                                                               3BG                                                
PIĄTEK 1.                  1B 3AG 3EG   2B 3ES 2C 2D 3CS       2M 3CS   2A     3BS   3CG                   3DS       1M                 3AS 3AS 1D   1D      
2.            2D 3CG   2A 3AG 3DG   3BG   2M 2B 3CS 3AS     2M 3CS   3EG     3BS 2B 1D               3ES 2C 3DS       1M         1D     2C 1C 1C 1B   1B      
3.          3ES   3CG 3AG 3AS 3BS 2D 1C   3CS 2M 2B   2A     2M 1B 1B 3EG     3DS 2B 1D               3DG 2C       3BG     3CS 3BG   1D     2C 1A 1A   1M 1M      
4.          3ES 2D 1D 2B 3DS 3CS 3EG 2M   3AS     3AG 2A       1B 1B 2C                             3DG     3BG     3CG 3BG   1C 3DG   3CG 1A 1A   1M 1M   3BS  
5.        1C 2C   1D 3CS     3ES 1M   3DS     3AG       2D 3DG   3BS                           1A 3DG     1A 3AS 1D 3CG 3AS 1B   3DG 2D 3CG   2M 2M 2B 2B   2A  
6.        3DS 2C 3DG   3CS     1D     1M     1M       3ES   2D 1B         2M           3AG     1A 3BG     1A 3AS 3EG 3EG 3AS 3BS 2A 3BS 2A 2M   3CG 3CG 2B 2B   1C  
7.        1B 1A 2D         3CS     3BS               2C 2D                       2M     1M 3BG     1D   1D   1C 3DG 3DS 3DS 2B     3CG 3CG 2A 2A 3AS    
8.                                              3AS                       1N2         1H0 1HK   1M       3DG     2D             3CG    
9.                                                              3CG       1N2         1H0 1HK   1M                                
10.