Plan lekcji ważny od 1.09.2021
Aktualizacja 29.10.2021
    Klasa 1a 1b 1c 1d 1M 2a 2b 2c 2d 2M 3as 3bs 3cs 3ds 3es 3ag 3bg 3cg 3dg 3eg
Wychowawca Joanna Olesińska-Zalas Katarzyna Zagórowska Agnieszka Mnich Marek Piliński Magdalena Klin Adrianna Chmiel Edyta Szala Alina Dłuska Magdalena Szymańska Magdalena Rewers Agnieszka Z.-Zboril Tomasz Pabisz Marek Pondel Sławomir Fugas Jadwiga Amano Sabina Andres Agnieszka Rzemińska Aleksandra Grzesik Sławomir Tomaka Barbara Król
Poniedziałek 1. 7.30-8.15     1N0 - 110 201 j.ang (I) 113 mat. (DJ) 108 mat. 101 inf. (II)     2 rel. SN1 - 106, SH5 - 206, SH4 - 114   wych.fiz   wych.fiz     109 wdż    
2. 8.20-9.05     1N0 - 110 201 j.ang (I) 113 mat. (DJ) 108 mat. 101 inf. (II) 200/214 chem./biol. 2 rel. SN1 - 106, SH5 - 206, SH4 - 114   wych.fiz   wych.fiz     109 mat.    
3. 9.15-10.00 2 rel. 113 mat. 105 wos 210 j. pol. 1M-106, 1M0-206, 1MK-114 110 j. pol. 4B/15 j. ang. 108 mat. 109 mat. 212/201 j. ang. 214 biol. 205 j. pol. 208 fiz. 5 p.p. 200/202 chem/fiz. 101 mat. 211 geogr. 104 mat.   w. fiz.   w.fiz.
4. 10.10-10.55 2 rel. 105 hist. 208 fiz. 210 j. pol. 1M-106, 1M0-206, 1MK-114 110 j. pol. 4B/15 j. ang. 108 mat. 109 mat. 212/201 j. ang. 214 chem 205 j. pol. 211 goegr. 5 g.wych. 202/200 fiz./chem. 101 mat. 4A/100 j.ang. 104 mat.   w. fiz.   w.fiz.
5. 11.05-11.50 205 hist. 208 g.wych. 4a/100 j. ang. 109 mat. 5 j.pol 15/114 j. ang. 106 j. pol. 110 biol. 211 goegr. 104 mat. 202/213 inf./fiz. 113 mat. 4B/206 j. ang./fiz. 210 j. pol. 2 rel. 200/201 chem./biol. 108 mat. 101 j. pol. 105 hist. 214 chem.
6. 12.00-12.45 205 hist. 202/114 inf./filoz. 4a/100 j. ang. 105 wos 2 spec. pr IB 214 chem. 211 goegr. 212/109 j. ang. 109 j. pol. 104 mat. 213/101 fiz./inf. 113 mat. w zast. 4B/206 j. ang./fiz. 210 j. pol. 110 j.pol. 200/201 chem./biol. 108 mat. 208 j. pol. 15   5 j. ang. 106 j. pol.
7. 12.55-13.40 113 mat. 202/114 filoz./inf. 104 mat. 201/4A j. ang. 2 rel. 214 chem. 211 goegr. 212/4B j. ang. 109 j. pol. 105 wos 100/200 j. ang. 213/101 fiz./inf.   w. fiz.     110 biol. 108 pod.ek./DJ 205 his 208 fiz. 15   5 j. ang. 106 j. pol.
8. 13.50-14.35 208 bio. med 105 wos (DJ) 210 j. pol. 201/4A j. ang. 104 mat. 211 goegr. 214 biol.   w. fiz. 205 wos 110 j. pol. 100/200 j. ang. 202/213 inf./fiz 113 mat.     5/101 j. ang. 106 j. pol.   212/4B j. ang.     2 rel.
9. 14.40-15.25 4A j.ang (DJ) 105 wos (DJ) 101/202 inf.     200 j.ang (II)           w. fiz. 100 sp z kult./DJ 110 j. pol. SH1 - 106, SH0 - 211         211 SH1         212/4B j. ang.        
10. 15.30-16.15                 200 j.ang (II)         202 inf. (I)                         211 SH1         101 inf.(I)        
11. 16.20-17.05                             202 inf. (I)                                     101 inf.(I)        
Wtorek 1. 7.30-8.15 101 mat. (DJ)     104 mat. 100 j.ang (DJ) 212 j.ang (I)   w. fiz. 2 chem. 108 mat.     214/208 fiz./biol. 110 j. pol.         5/114 j. ang. 109 wdż                         GN1 - 113, GN2 - 106, GH0 - 211,GH4 - 105, GF0 - 4B
2. 8.20-9.05 110 j. pol. 15 j. ang. (DJ) 104 mat. 100/4A j. ang  212 j. ang. (I)   w. fiz. 201/2 biol/chem 108 mat. 202 j. pol. 214/208 fiz./biol. 205 hist. 101 mat.     5/114 j. ang. 109 mat.                          GN1 - 113, GN2 - 106, GH0 - 206,GH4 - 105, GF0 - 4B
3. 9.15-10.00 4A/200 j. ang. 113 mat w zast 205 hist. 105 hist.   w. fiz. 4B/114 j. ang. 108 mat.  110 j. pol. 202 j. pol. 101 spec. pr. IB 208/213 chem/biol. 214 j. ang. 106 mat. 210 j. pol. 214/206 chem./biol. 100/212 j. ang. 211 geogr. 104 mat. 2 rel. 109 mat.
4. 10.10-10.55 4A/200 j.ang. 113 mat. 205 hist.   w. fiz. 105 biol. 4B/114 j. ang. 108 mat.  110 j. pol.   w. fiz. 101 j.ang 208/213 biol./chem. 214 j. ang. 106 mat. w zas. 210 j. pol. 206/214 biol./chem. 100/212 j. ang. 211 geogr. 104 mat. 2 j.pol. 109 mat.
5. 11.05-11.50 201/206 biol./edb. 2 rel. 4A/100 j. ang.   w. fiz. 110 hist. 208/213 biol./chem. 106/15 j. ang. 212/205 j. ang.   w. fiz. 104 mat. 113 mat. 211 goegr. 5 p.p. 101 rel. 200/114 j. ang. 214 chem. 108 mat. 105 his 210 j.pol. 109/4B j.ang.
6. 12.00-12.45 206/201 edb./biol. 211 wos  4A/100 j. ang. 105 hist. 104 mat. 213/208 chem./biol. 106/15 j. ang. 212/205 j. ang. 5 p.p. 210 j. pol. 113 g.wych. 101 rel. 110 j. pol. 108 hist. 200/114 j. ang. 214 chem. 2 rel.   w. fiz. 202 przyr. 109/4B j.ang.
7. 12.55-13.40 1N1 - 106, 1H1 -108 , 1H2 - 109, 1F0 - 206, 1FK- 15 104 hist. 113 mat. 101 rel. 211 wos 214 chem. 212/200 j. ang.   w. fiz. 110 j. pol. 4B/100 j. ang. 213/202 chem./biol. 5 p.p. 206 his 210 j. pol. 2 rel. 105 hist. 208 biol.
8. 13.50-14.35 1N1 - 106, 1H1 -108 , 1H2 - 109, 1F0 - 206, 1FK- 114 210 j.pol. 113 mat. 211 wos (DJ) 2 rel. 101 rel. 212/200 j. ang.   w. fiz. 5 p.p. 4B/100 j. ang. 202/213 biol./chem. 214 chemia 110 j. pol. 205 his     105 g.wych. 208 biol.
9 14.40-15.25                 101/202 inf. 104 rel.         211/4B wos/j.ang. 5 p.p.     105 hist. 2 rel.   w. fiz.     110 j.pol. 206 GH1     206 GH1    
10. 15.30-16.15                                             211 wos (DJ) 101/202 inf.             206 GH1     206 GH1    
11. 16.20-17.05                                                 101/202 inf.                            
Środa 1. 7.30-8.15 200/202 chem./biol. 104/201 fiz./biol.     214/210 chem./biol. 203 j.ang (II) 2H0 -213, 2H1- 205, 2N0 - 109, 2N2 - 106       100/206 j. ang./chem. 4A wos (DJ)     113 mat. 105 hist. 101 mat. 108 mat. 208 fiz. (II) 114 j.ang./DJ 110 j. pol.
2. 8.20-9.05 202/200 biol./chem. 201/104 biol./fiz.     210/214 biol./chem. 203 j.ang (II) 2H0 -213, 2H1- 205, 2N0 - 109, 2N2 - 106   211 goegr. 100/206 j. ang./chem. 4A wos (DJ) 5 hist. 113 mat. 105 hist. 101 mat. 108 mat. 208 fiz. (II) 114/15 j. ang. 2/4B j. ang.
3. 9.15-10.00 101 mat. 114/4A j. ang.   w. fiz. 212/106 edb/fiz. 104 j. pol. 110 biol. 214/201 chem./biol. 213/5 chem/biol 211 goegr. 2M - 109, 2M0 - 206, 2MK - 6 113 mat. 205 j. pol. 208/100 fiz./j. ang. 15/202 j. ang. 2 rel. 108/200 biol./chem. 210 j. pol. 203/4B j. ang. 105 hist. 13 g.wych.
4. 10.10-10.55 205 g.wych. 114/4B j. ang.   w. fiz. 106/212 fiz./edb 104 mat. 110 j. pol. 211 goegr. 5/213 biol/chem 110 biol. 2M - 109, 2M0 - 206, 2MK - 6 113 mat. 101 mat. 208/100 fiz./j. ang. 15/214 j. ang. 202/201 inf./biol. 108/200 biol./chem. 210 j. pol. 203/4B j.ang. 105 hist. 2 rel.
5. 11.05-11.50 208 goegr. 2 rel. 206/212 fiz./edb 109 rel. 106/205 fiz./chem. 213/101 biol./inf. 202 p.p. 211 goegr.   w. fiz.   w. fiz. 110 j. pol. 105 biol. 113 mat. 210 j. pol. 15/108 j. ang. 4b/203 j. ang. 4a/100 j. ang. 104 mat. 5 j. pol. 214/201 chem/biol
6. 12.00-12.45 108/101 filoz./inf. 211 goegr. 212/206 edb/fiz. 208 goegr. 205 chem. 202/213 inf./biol.   w. fiz. 105 hist. 200/4B j. ang.   w. fiz. 110 j. pol. 114/15 j. ang. 113 g. wych. 210 j. pol. 109 mat. 106/203 j. ang. 4a/100 j. ang. 104 mat. 5 j. pol. 214/201 chem/biol
7. 12.55-13.40 101/114 inf./filoz. 210 j. pol. 104 mat. 106/4A j. ang. 208 geogr. 105 hist. 201 rel. 5 p.p. 200/4B j. ang. 213/202 biol./chem. 214 chem.   w. fiz. 205 hist. 110 hist.   w. fiz. 2 rel. 108 wos (DJ) 113 fiz. 109 mat.    
8. 13.50-14.35   w. fiz. 210 j. pol. 208 goegr. 109 mat. 101 filoz. 105 wos 205 hist. 2 rel. 104 j.pol. 213/202 biol./chem. 5 p.p.   w. fiz. 113 fizyka 110 hist. 211 goegr.     4B pod.ek/DJ 106 wdż 108 pod.pr/DJ    
9. 14.40-15.25 4A j. ang. (DJ) 105 wdż 210 j. pol. 109 wdż 2 rel.     4B pod.ek.(DJ)         110 hist. 211 geogr.   101/202 inf.                            
10. 15.30-16.15         101/202 graf ko.IT                         110 hist.                                        
11. 16.20-17.05         101/202 inf.                                                                    
Czwartek 1. 7.30-8.15 214 chem.             104 hist. 4B j.ang/DJ 108 mat. 211 goegr. 202 inf. (I) 201 biol. (PR) SN2 - 106, SN3 - 105 , SH2 - 101, SH3 - 109, SF0 - 206                    
2. 8.20-9.05 214 chem. 211 goegr.     210 j. pol. 208 fiz. 113 mat. 108 mat.   w. fiz. 201/202 biol./inf. 104 hist. SN2 - 106, SN3 - 105 , SH2 - 101, SH3 - 109, SF0 - 206                    
3. 9.15-10.00 2 j.łac w med. 113 mat. 4A/100 j. ang. 210 j. pol. 104 mat. 110 j. pol. 5/213 j. ang. 108 mat. 205 hist. 211 goegr. 106/208 biol./ang. 109 mat.   w. fiz. 114/15 fiz./hist. 106/202 biol./inf.      GN3 - 105, GH3 - 212, GH2 - 101, GF1- 206
4. 10.10-10.55 109 mat. 200/203 j. ang. 4A/100 j. ang. 2 łacina 214/113 chem./biol. 114/213 fiz. 205 hist. 108 mat. 5/4B j. ang. 104 mat. 106/208 biol./ang. 211 goegr.   w. fiz. 15/202 hist./inf. 110 j. pol.      GN3 - 105, GH3 - 212, GH2 - 101, GF1- 206
5. 11.05-11.50 110 j. pol. 200/203 j. ang. 214/106 chem./biol. 2 rel. 108 wos 211 geogr. 5 j. pol. 208/212 fiz. dośw. 101/4B j. ang. 210/6 j.ang 113 mat.   w. fiz. 109 mat. 202/114 inf./fiz.   w. fiz. 205 his 4A/100 j.ang. 104 mat. 105/15 łac./j.ang. 206/213 biol./chem
6. 12.00-12.45 110 j. pol. 210 j. pol. 106/214 biol./chem. 105 hist. 205 edb 202 p.p. 5 j. pol. 212/208 fiz. dośw. 109 mat. 108 j. pol. 2 rel. 200/15 j. ang. 4B/100 j. ang. 113 rel.   w. fiz. 101/6 j. ang. 211 geogr. 104 mat. 4A/113 wos/łac. 206/213 biol./chem
7. 12.55-13.40 104/206 fiz.   w. fiz. 106 j. pol. 108 g.wych. 210 j.pol. 4B/114 j. ang. 205 wos 110 j.pol. 2 rel. 208 j. pol. 202 chem. Lab 20015 j. ang. 113/100 fiz./j. ang.   w. fiz. 109 mat. 101/4a j. ang. 211 geogr. 105 his 2 rel. 5 j. pol.
8. 13.50-14.35 105 wos   w. fiz. 109 rel. 108 wos (DJ) 210 g.wych. 2N1 - 106, 2HK - 211, 2H2 - 213, 2F0 - 113 4A/101 j. ang./inf 110 j.pol. 202 chem. 5 j. pol.   w. fiz. 15/114 j. ang. 214 chem. 2 rel. 104/101 fiz./inf. 208 j. pol. 201/4B j. ang.
9. 14.40-15.25             108 wos (DJ) 105 wdż 2N1 - 106, 2HK - 211, 2H2 - 213, 2F0 - 113 205 g. wych. 109 wdż     2 rel. 15 j. ang (DJ)       wych. fiz   w. fiz. 104/101 fiz./inf. 208 j. pol. 201/4B j.ang.
10. 15.30-16.15                                                             2 rel. 106 g.wych.       w. fiz.   w. fiz.
11. 16.20-17.05                                                                 106 wdż            
Piątek 1. 7.30-8.15     113 mat.       w. fiz. 100 j.ang (II) 105 hist. 108 g.wych. 208 fiz. 202 fiz. 214 chem. (PR)   w. fiz. 211 goegr. 200/201 chem./biol. 106 wos (DJ) 210 fiz. 104 mat.     101 inf. (II)     109 wdż
2. 8.20-9.05       w. fiz.   w. fiz. 15/101 filoz./inf. 100 j.ang (II) 113 mat. 202/206 inf./fiz. 203/2 j. ang. 205 j. pol. 214/212 chem./fiz. 208 biol. med 211 g.wych. 201/200 biol./chem. 106 wos (DJ) 5 biol. 104 mat. 108 mat. 210 j. pol. 109 mat. 105 his
3. 9.15-10.00   w. fiz. 213/200 edb/chem. 104 mat. 101/15 inf./filoz.   w. fiz. 208 biol. 206/202 fiz./inf. 203/2 j. ang. 109 mat. 214/212 chem./fiz. 113 mat. 108 mat. 4B/201 j. ang./fiz. 211 goegr. 110 j. pol. 5 j. pol. 4A/100 j. ang. 210 j. pol. 106 przyr. 105 his
4. 10.10-10.55   w. fiz. 200/213 chem./edb 101 filoz. 211 j. pol.   w. fiz. 208 g.wych. 5 j. pol. 105 hist. 210 g.wych. 104 mat. 2 fiz. 205 rel. 108 mat. 113 mat. 110 j. pol. 202 biol. 4A/100 j. ang. 212/4B j. ang. 106/15 wos/j.ang. 109 mat.
5. 11.05-11.50 4A/101 j. ang. 108/114 j. ang. 210 j. pol. 211 j. dyplom. 104 mat. 2 rel.   w. fiz. 110 j.pol. 213/214 j.ang/chem.   w. fiz. 100/200 j. ang. 105 hist. 5 j. pol. 208 fiz. 109 g.wych. 202 biol. 113 j. pol. 212/4B j. ang. 106/15 wos/j.ang. 205 chem.
6. 12.00-12.45 4A/101 j. ang. 105 hist. 2 rel. 109 mat. 202/208 biol./fiz. 213/104 j. ang.   w. fiz. 110 g.wych. 205 hist. 211/101 met.sam. i roz. /inf 100/200 j. ang. 201/15 j. ang. 5 j. pol. 210 j. pol. 214 chem. 106 wdż 108 wos (DJ)   w. fiz. 113 j.pol. 114/4B j. ang.
7. 12.55-13.40 110 j. pol. 210 j. pol. 113 g.wych. 114/4A j. ang. 211 j. pol.   w. fiz. 213 j. ang (DJ) 202 chem. 205 hist. 106 wdż 2 rel. 5 fiz. 109 wdż 15/100 j. ang.         108 wos (DJ)   w. fiz. 201 j. ang/DJ    
8. 13.50-14.35 1H0 - 104, 1HK - 110, 1N2- 106  200 j.ang (I)             213 j.ang. (DJ)     205 hist.                         2 rel. 201 j. ang/DJ    
9. 14.40-15.25 1H0 - 104, 1HK - 110, 1N2- 106  200 j. ang. (I)                                                 202 inf. (I)