Plan lekcji ważny od 17 maja 2021
Aktualizacja 14.05.2021
    Klasa Ia Ib Ic 1d 1M 2as 2bs 2cs 2ds 2es 2ag 2bg 2cg 2dg 2eg
Wychowawca Adrianna Chmiel Edyta Szala Sabina Kaplita Magdalena Szymańska Magdalena Rewers Małgorzata Dziaduś-Kucel Tomasz Pabisz Marek Pondel Sławomir Fugas Jadwiga Amano Sabina Andres Agnieszka Rzemińska Aleksandra Grzesik Sławomir Tomaka Joanna Toś
Poniedziałek 1. 7.30-8.15 200 mat.             211/212 j.ang. N1-106, H5-205, H4-101   wf   wf 104 mat 105 hist 210/205 biol/chem
2. 8.20-9.05 200 mat. 108 mat. 100 godz. wych.     211/212 j.ang. N1-106, H5-205, H4-101   wf   wf 104 mat 105 godz. wych. 210/205 biol/chem
3. 9.15-10.00 200 biol. 108 mat. 100 rel. 2 j.pol. 206-IMO,15-IM, IMK-211 113 pol. 212/2 j.ang 101/210 biol./chem. 5 mat. 109 his. 213/105 biol./chem 106/4a j. ang. 104/4b ang   wych.fiz   wych.fiz
4. 10.10-10.55 200 łacina 13/108 chem./biol. 100/203 j.ang. 2 j.pol. 206-IMO,15-IM, IMK-212 113 his. 212/210 j.ang 101 hist. 5 mat. 202/15 fiz. 213/105 biol./chem 106 rel 104/4b ang   wych.fiz   wych.fiz
5. 11.05-11.50   wych. fiz. 108 hist. 100 j.pol. 2 mat. 211/200 chem./biol. 113 wos 212 chem. 101 mat. 5 j. pol.  202/15 inf./biol. 213/104 j.łac/j.ang. 106 mat.   wych.fiz 105/206 j.ang. 210 rel
6. 12.00-12.45 200 chem. 108/203 edb/fiz. 100 j.pol. 101/2 inf./filozofia 211/15 fiz./chem. 113 mat. 212 mat.   wf 5 j. pol.  109 mat. 213/4a j.ang./j.łac 106 his. 104 rel 105/206 j.ang. 210 godz.wych
7. 12.55-13.40 200 j. pol 108 j.pol. 100 mat. 2/4b j.ang. 211 geogr. 113 fiz. 212 geografia   wf 5 fiz. (DJ) 109/206 j. ang. 213 mat. 106/15 ek . w prak. 104 j.pol 105 j.pol 210/202 j.ang. 
8. 13.50-14.35 200 j. pol 108/208 fiz./edb   wych. fiz. 2/100 j.ang. 101 inf.  (I) 113 rel. 212 j.pol 211 g. wych. 5 wos (DJ) 109/206 j. ang. 213 his. 106 geogr. 104 fiz.(I) 105 j.pol 210/202 j.ang 
9. 14.40-15.25     108/200 j.ang.   wych. fiz. 2 wos(DJ) 211 edb (I) H1-212 104 religia 5 j.ang. (DJ) H0-101         104 fiz (I) 105 s.z kult(DJ)    
10. 15.30-16.15             2 WOS (DJ)     H1-212         H0-101                    
Wtorek 1. 7.30-8.15   wych. fiz. 108 j.ang. (DJ) 100 mat. 2/202 filozofia/inf.     113 g.wych. 212 mat. 4b/101 j. ang 5 j.pol. 109 rel. N1-106, N2-104, H0-105, H4-213, F0-15
2. 8.20-9.05   wych. fiz. 108 j.ang. (DJ) 100 mat. 2 j.pol. 202 inf. (II) 113 chem. 212 mat. 4b/211 j. ang 5/4a j. ang. 109 rel. N1-106, N2-104, H0-105, H4-213, F0-15
3. 9.15-10.00 200 biol. 202/108 inf./filozofia 100 rel. 2/4b j.ang. 211 mat. 113/15 j. ang 212/4a j.ang 101 mat. 5 mat. 109 j. pol. 213/206 j. ang. 106 mat. 104 j.pol 105 j.pol 210/205 chem/biol
4. 10.10-10.55 200 hist. 108/202 filozofia/inf. 100 j.polski 2/4b j.ang. 211 j.pol. 113/15 j. ang 212/4a j.ang 101 mat. 5 j. pol.  109 chem. 213/206 j. ang. 106 mat. 104 mat 105 mat 210/205 chem/biol
5. 11.05-11.50 200/206 j.ang. 108 mat. 100 hist. 2 hist. 211/15 j.ang. 113 j. pol 212 biol. 101 j. pol.   wf 109 his. 213 chem. 106/113 j.ang. 104 mat. 105 mat 210 chem
6. 12.00-12.45 200 j. pol. 108 rel. 100 filozofia 2 wos 211 rel. 113 mat. 212 g.wych. 101 biol.   wf 109 mat. 213 mat. 106 j. pol. 104/202 j.ang. 105/15 j.ang. 210 j.pol
7. 12.55-13.40 N1-108, HK1-100, H2-205, F0-2 211 mat.   wf 212 geografia 101/200 fiz./biol. 5 his. 109 mat. 213 j. pol. 106/113 j. ang. 104/202 j. ang. 105 j.pol 210 rel.
8. 13.50-14.35 N1-108, HK1-100, H2-205, F0-2 211 hist.   wf 212 p. e. ekon. (DJ) 101 geografia 200 biol. 109 godz.wych. 213 s.z k. 106 wos (DJ) 104 fiz 105 rel    
9 14.40-15.25                 211 hist. 113 geografia         5 rel.             108 wdż 105 wos(DJ)    
10 15.30-16.15                                                            
Środa 1. 7.30-8.15                 211 mat. N2-109, N3-101, H2-113, H3-5, F0-108 213/100 j.ang/j.łac 106 mat. 104 pol 105 wos(DJ) 210 j.ang (I)
2. 8.20-9.05 200 mat.         2 j.pol. 211 mat. N2-109, N3-101, H2-113, H3-5, F0-108 100/213 j.łac/j.ang 106/4b j. ang 104 pol 105 wos(DJ) 210 chem
3. 9.15-10.00 200/206 chem./biol.     100 mat. 2 mat. 211 godz. wych. 113/109 j. ang 212 mat. 101 wos 5 j. pol.   wf 213 j. pol. 106/4b j. ang 104 his 105 j.pol 210/4a łac./j.ang.
4. 10.10-10.55 206/200 biol./chem. 108 mat. 100/4b j.ang. 2 goografia 211 j.pol. 113/109 j. ang 212 j. pol. 101 mat. 5 j. pol.   wf 213 biol. 106 g. wych. 104 mat 105 mat. 210/4a łac./j.ang.
5. 11.05-11.50 200 geografia 108/4b wos (DJ)/j.ang.   wych. fiz. 2 hist. 211/4a j.ang. 113/5 biol./chem. 212 geografia 101 j. pol.   wf 109/100 chem./biol. 213 mat.  106 mat. 104 mat 105/15 łac/j.ang. 210 biologia
6. 12.00-12.45 200/4b j. ang. 108 geografia 100 wos   wych. fiz.   wych. fiz. 113/5 chem./biol. 212 his. 101 j. pol. 5 mat. 211/109 biol./chem. 213 mat.  106 mat. 104/203 fiz 105/15 łac/j.ang. 210 his
7. 12.55-13.40 200/6 biol./edb 108 j.pol. 100 j.pol. 2/206 j.ang. 211 wos 113 mat.   wf 101 chem. 5/4b j. ang. 109/202 biol./inf. 213 chem. 106 geografia 104/203 fiz 105 hist. 210 mat
8. 13.50-14.35 105/200 edb/biol. 108 godz. wych. 100 geografia 2 j.ang (DJ)     113/ j. polski   wf 101/208 fiz doś. 5/113 j. ang. 109 geogr. 213 chem. 106 wos (DJ) 101 inf. (I)     210 mat
9. 14.40-15.25 200 j. ang. (DJ)   wych. fiz. 101 inf. (gr.II)         113 rel. 212 j.ang (DJ) 101 fiz. 5 wos (DJ)         106 s. z k. (DJ)            
10. 15.30-16.15       wych. fiz. 101 inf. (gr.II)                                                
Czwartek 1. 7.30-8.15 H0-200, N3-108, H1-2, N2-100   wych. fiz. 113 mat. 202 inf. (DJ)     5 his. 109 chem. 213 his.     104 mat 105/205 j.ang/łac 210 j.ang (II)
2. 8.20-9.05 H0-200, N3-108, H1-2, N2-100 211 chem. 113 his. 212/110 j. ang.     202/5 inf./his. 109 geogr. 213 mat. 106 mat. 104 mat 105/205 j.ang/łac 210 j.pol
3. 9.15-10.00 200 hist. 108/206 j.ang. 100 fiz. 2 j.pol. 211 mat. 113 geografia 212 mat.     5/202 his.(DJ)/inf. 109/15 j. ang. 213/205 chem./biol. 106 mat. 104 his. 105 przyroda 210/4a j.ang./łac.
4. 10.10-10.55 200 wos 108/206 j.ang. 100 mat. 2 j.pol. 211 hist. 113/110 biol./j.ang. 212 j. pol. 113 mat. 5 geografia 109/15 j. ang. 213/205 chem./biol. 106 his. 104 godz. wych. 105 przyroda 210/4a j.ang./łac.
5. 11.05-11.50 200/15 j.ang. 108 mat. 100/206 j.ang. 2 mat. 211 j.pol. 113/4a j. ang 212 his. 101 pp 5 chem. 109 biol.   wf   wf 202/104 inf/fiz 105 hist 210 biologia
6. 12.00-12.45 200/15 j.ang. 108/113 biol./chem. 100/206 j.ang. 2 rel 211 j.pol.   wf   wf 101 hist. 5 g. wych. 109 j. pol. 213 j. pol. 106 geografia 202/104 inf./fiz. 105 rel 210 mat
7. 12.55-13.40 200 rel. 108 j.pol. 100/15 fiz./edb   wych. fiz. 211 biol. 113 biol. 212 pp 4b/101 j. ang. 5/2 biol./chem. 109 mat. 213/206 j. ang. 106 geografia 104 rel 105 j.pol 210 his
8. 13.50-14.35 200 filozofia 108 j.pol. 15/100 edb/fiz.   wych. fiz.     202/113 inf./biol. 212 rel 4b/101 j. ang. 2/5 chem./biol.     213/206 j. ang. 106 j. pol. 101  inf (II) 105 mat    
9. 14.40-15.25 translatoryka: -208, F1-108, HK-200     113 p.p. 212 rel 101/202 inf.             106 wos (DJ)            
10. 15.30-16.15                             101/202 inf.                            
11. 16.20-17.05                                                            
Piątek 1. 7.30-8.15 202 mat. (DJ) 108 j.ang. (DJ)     2/200 chem./biol. 211 edb II 113 mat. 212 wos 101/208 chem./fiz. 5 p.p. 109 biol. N3-106, H3-105, H2-104, F1-213
2. 8.20-9.05 200/101 j.ang./inf.   wych. fiz. 100 chem. (I) 109/2 biol./chem. 211 j.pol. 113 mat. 212 j. pol. 4b/108 j. ang. 5 wos    wf N3-106, H3-105, H2-104, F1-213
3. 9.15-10.00 200 g.wych. 108 hist. 100 biol. 2 j.pol. 211 rel. 113 chem. 212/101 wos (DJ)/inf. 4b/203 j. ang. 5/15 j. ang. 109 his. 213 mat. 106/4a j. ang. 104 fiz.(I)   wych.fiz   wych.fiz
4. 10.10-10.55 200 rel. 108/101 wos (DJ)/j.ang. 100/6 j.ang. 13/2 fiz./edb 211 fiz. 113 biol. 212 mat.   wf 5/15 j. ang. 109 pp 213 j. pol. 106 rel. 104/4b j.ang. 105 j.pol 210 biologia
5. 11.05-11.50 200 j.polski 108 wos 100/211 j.ang. 2 rel.   wych. fiz. 113/101 j. ang(I)/inf.(II) 212 fiz. 211 mat. 5 mat. 109/15 j. ang. 213 biol. 106 geografia 104/4b j.ang. 105 j.pol 210 j.pol
6. 12.00-12.45 200/15 fiz. 108 geografia 100 hist. 2 hist. 211 filozofia 113 j. pol 212/104 chem./biol. 101 rel. 5 rel. 109 mat. 213 biol. 106 j. pol   wych. fiz. 105/206 j.ang 210 j.pol
7. 12.55-13.40     inf. (DJ) 108 rel. 100 fiz. 2/205 edb/fiz. 206/211 j.ang.     104/212 biol./chem. 101 j.pol. 5 geografia 109 j. pol. 213 rel. 106 j. pol.   wych. fiz. 105 hist 210 mat
8. 13.50-14.35         101/100 inf(I)/chem(II)     202/211 j.ang.     212 wdż 113 geografia 5 fiz. (og) 109 j.pol. 213 rel. 110 H1 101 inf (II) 110 H1    
9. 14.40-15.25         101 inf. (I)                                 110 H1 101 inf (II) 110 H1