Plan lekcji (ważny od 1.02.2021)
Aktualizacja 2.02.2021
    Klasa Ia   Ib  Ic   1d   1M   2as   2bs  2cs   2ds             2es  2ag  2bg   2cg   2dg  2eg  3a  3b  3c  3d 
Wychowawca Adrianna Chmiel Edyta Szala Sabina Kaplita Magdalena Szymańska Magdalena Rewers Małgorzata Dziaduś-Kucel Tomasz Pabisz Marek Pondel Sławomir Fugas Jadwiga Amano Sabina Andres Agnieszka Rzemińska Aleksandra Grzesik Sławomir Tomaka Barbara Król Andrzej Kluz Marek Piliński Stanisław Feret Alina Dłuska
Poniedziałek 1. 7.30-8.15 200 mat.             211/212 j.ang. N1-106, H5-205, H4-101   wf   wf 104 mat 105 hist 210/205 biol/chem 202 biol.         110 przyroda(DJ)
2. 8.20-9.05 200 mat. 108 mat. 100 godz. wych.     211/212 j.ang. N1-106, H5-205, H4-101   wf   wf 104 mat 105 mat 210/205 biol/chem 202 biol.     208/203 fiz/j.ang 110/113 przyr/his
3. 9.15-10.00 200 biol. 108 mat. 100 rel. 2 j.pol. 206-IMO,15-  IM, IMK-211 113 pol. 212/2 j.ang 101/210 biol./chem. 5 pp 109 his. 213/105 biol./chem 106/4a j. ang. 104/4b ang   wych.fiz   wych.fiz 202 mat. 205 mat 208/203 fiz/j.ang 110 mat
4. 10.10-10.55 200 łacina 13/108 chem./biol. 100/203 j.ang. 2 j.pol. 206-IMO,15-  IM, IMK-212 113 his. 212/210 j.ang 101 hist. 5 mat. 202/15 fiz. 213/105 biol./chem 106 rel 104/4b ang   wych.fiz   wych.fiz 202 mat. 205 mat 4a/208 j.ang/fiz 110 godz.wych
5. 11.05-11.50   wych. fiz. 108 hist. 100 j.pol. 2 mat. 211/200 chem./biol. 113 wos 212 chem. 101 mat. 5 j. pol.  202/15 inf./biol. 213/104 j.łac/j.ang. 106 mat.   wych.fiz 105/206 j.ang. 210 rel 109 j.pol. 205 j.pol 4a/208 j.ang/fiz 110/4b j.ang
6. 12.00-12.45 200 chem. 108/203 edb/fiz. 100 j.pol. 101/2 inf./filozofia 211/15 fiz./chem. 113 mat. 212 mat.   wf 5 j. pol.  109 mat. 213/4a j.ang./j.łac 106 his. 104 rel 105/206 j.ang. 210 godz.wych 202 j.pol. 205 j.pol 208 mat 110/4b j.ang
7. 12.55-13.40 200 j. pol 108 j.pol. 100 mat. 2/4b j.ang. 211 mat. 113 fiz. 212 geografia   wf 5 fiz. (DJ) 109/206 j. ang. 213 mat. 106 ek w prak. 104 j.pol 105 j.pol 15/210 j.ang 202 his 205 rel 208 his 4/a110 łac/chem
8. 13.50-14.35 200 j. pol 108/208 fiz./edb   wych. fiz. 2/100 j.ang. 211 mat. 113 rel. 212 j.pol 211 g. wych. 5 wos (DJ) 109/206 j. ang. 213 his. 106 mat. 104 fiz. 105 j.pol 15/210 j.ang      205 geogr     110 chem - gr.II
9. 14.40-15.25     108/200 j.ang.   wych. fiz. 2 wos(DJ) 211 edb (I) H1-212 104 religia 5 j.ang. (DJ) H0-     101             105 s.z kult(DJ)         205 geogr        
10. 15.30-16.15                     H1-212         H0-     101                                    
Wtorek 1. 7.30-8.15   wych. fiz. 108 j.ang. (DJ) 100 mat. 2/202 filozofia/inf.     113 g.wych. 212 mat. 4b/101 j. ang 5 j.pol. 109 rel. N1-106, N2-104, H0-105, H4-213, F0-15 208/200 chem./biol. 205/206 j.ang     110 j.pol
2. 8.20-9.05   wych. fiz. 108 j.ang. (DJ) 100 mat. 2 j.pol. 101/202 inf. 113 chem. 212 mat. 4b/211 j. ang 5/4a j. ang. 109 rel. N1-106, N2-104, H0-105, H4-213, F0-15 208/200 chem./biol. 205/206 j.ang     110 j.pol
3. 9.15-10.00 200 biol. 202/108 inf./filozofia 100 rel. 2/4b j.ang. 211 mat. 113/15 j. ang 212/4a j.ang 101 mat. 5 mat. 109 j. pol. 213/206 j. ang. 106 mat. 104 j.pol 105 j.pol 210/205 chem/biol wych. Fiz /  HO-110, H1- 203,N1-208, FK-6
4. 10.10-10.55 200 hist. 108/202 filozofia/inf. 100 geografia 2/4b j.ang. 211 j.pol. 113/15 j. ang 212/4a j.ang 101 mat. 5 j. pol.  109 chem. 213/206 j. ang. 106 mat. 104 mat 105 mat 210/205 chem/biol  N2-110, N3-208, H2- 203, F0-6  / wych. Fiz
5. 11.05-11.50 200/206 j.ang. 108 mat. 100 hist. 2 hist. 211/15 j.ang. 113 j. pol 212 biol. 101 j. pol.   wf 109 his. 213 chem. 106 j. pol. 104/202 fiz/inf 105 mat 210 chem 5/4a j.ang. 205 mat 208 mat 110/4b j.ang
6. 12.00-12.45 200 j. pol. 108 rel. 100 filozofia 2 wos 211 rel. 113 mat. 212 g.wych. 101 biol.   wf 109 mat. 213 mat. 106 j. pol. 104/202 fiz/inf 105/15 j.ang. 210 j.pol 5/4a j.ang. 110 wos(DJ) 208 mat 110 wos(DJ)
7. 12.55-13.40 N1-108, HK1-100, H2-205, F0-2 211 mat.   wf 212 geografia 101/200 fiz./biol. 5 his. 109 mat. 213 j. pol. 106/113 j. ang. 104 his 105 j.pol     202 rel. 110 wos(DJ) 208 rel 110 wos(DJ)
8. 13.50-14.35 N1-108, HK1-100, H2-205, F0-2 211 hist.   wf 212 wos  101 geografia 200 biol. 109 godz.wych. 213 s.z k. 106 wos (DJ) 104 fiz 105 rel     202 mat.     208 rel    
9 14.40-15.25                 211 hist. 113 geografia         5 rel.             108 wdż 105 wos(DJ)             101/202 inf    
10 15.30-16.15                                                                     101/202 inf    
Środa 1. 7.30-8.15 200 mat. (DJ)             211 edb (II) N2-109, N3-101, H2-113, H3-5, F0-108 213/100 j.ang/j.łac 106 geografia 104 pol 105 wos(DJ) 210 j.ang (I) 202 j.pol. 205 mat     110 his-II gr.
2. 8.20-9.05 200 j. pol.         2 j.pol. 211 geogr. N2-109, N3-101, H2-113, H3-5, F0-108 100/213 j.łac/j.ang 106/4b j. ang 104 pol 105 wos(DJ) 210 chem 202 j.pol. 205 geogr 208 mat 110/212 hist/biol
3. 9.15-10.00 200/206 chem./biol.     100 mat. 2 hist. 211 godz. wych. 113/109 j. ang 212 mat. 101 wos 5 j. pol.   wf 213 j. pol. 106/4b j. ang 104 his 105 j.pol 210/4a łac./j.ang. 202 mat. 205 geogr 208 j.pol 110/15 hist/biol
4. 10.10-10.55 206/200 biol./chem. 108 mat. 100/4b j.ang. 2 goografia 211 j.pol. 113/109 j. ang 212 j. pol. 101 mat. 5 j. pol.   wf 213 biol. 106 g. wych. 104 mat 105 hist 210/4a łac./j.ang. 202 chem. 205 rel 208 j.pol 110 mat
5. 11.05-11.50 200 geografia 108/4b wos (DJ)/j.ang.   wych. fiz. 2 mat. 211/4a j.ang. 113/5 biol./chem. 212 geografia 101 j. pol.   wf 109/100 chem./biol. 213 mat.  106 mat. 104 mat 105/15 łac/j.ang. 210 biologia 202/206 j.ang. 205 his 208 his 110 j.pol
6. 12.00-12.45 200/4b j. ang. 108 geografia 100 wos   wych. fiz.   wych. fiz. 113 biol. 212 his. 101 j. pol. 5 mat. 211/109 biol./chem. 213 mat.  106 mat. 104/203 fiz 105/15 łac/j.ang. 210 rel 202/206 j.ang. 205/4a j.ang 208 godz.wych 110 j.pol
7. 12.55-13.40 200/6 biol./edb 108 j.pol. 100 j.pol. 2/206 j.ang. 211 wos 113 mat.   wf 101 chem. 5/4b j. ang. 109/202 biol./inf. 213 rel. 106 geografia 104/203 fiz 105 g.wych. 210 mat 202 his 205/4a j.ang 208/15 j.ang 110 rel
8. 13.50-14.35 105/200 edb/biol. 108 godz. wych. 100 j.pol. 2 j.ang (DJ)     202 inf (II)   wf 101/208 fiz doś. 5/113 j. ang. 109 geogr. 213 rel. 106 wos (DJ) 104/211 j.ang.     210 mat         205 j.ang (I) 110 rel
9. 14.40-15.25 200 j. ang. (DJ)   wych. fiz. 101/202 inf.             212 j.ang (DJ) 101 fiz. 5 wos (DJ)         106 s. z k. (DJ)                            
10. 15.30-16.15       wych. fiz. 101/202 inf.                                                                
Czwartek 1. 7.30-8.15 H0-200, N3-108, H1-2, N2-100   wych. fiz. 113 mat.   inf. (DJ)     5 his.     213 his.     104 mat 105/205 j.ang/łac                    
2. 8.20-9.05 H0-200, N3-108, H1-2, N2-100 211 chem. 113 his. 212/110 j. ang.     202/5 inf./his.     213 mat. 106 mat. 104 mat 105/205 j.ang/łac 210 j.pol wych. Fiz. D3, H3, D2
3. 9.15-10.00 200 hist. 108/206 j.ang. 100 fiz. 2 j.pol. 211 mat. 113 geografia 212 mat.     5/202 his.(DJ)/inf. 109/15 j. ang. 213/205 chem./biol. 106 mat. 104/4B j.ang. 105 przyroda 210/4a j.ang./łac. wych. Fiz /  N2-110, N3-208, H2- 203, F0-6
4. 10.10-10.55 200 wos 108/206 j.ang. 100 mat. 2 j.pol. 211 hist. 113/110 biol./j.ang. 212 j. pol. 113 mat. 5 geografia 109/15 j. ang. 213/205 chem./biol. 106 his. 202/104 inf/fiz 105 przyroda 210/4a j.ang./łac. wych. Fiz /  N1-208, H1-203, H0- 4b, FK-6
5. 11.05-11.50 200/15 j.ang. 108 mat. 100/206 j.ang. 2 mat. 211 j.pol. 113/4a j. ang 212 his. 101 pp 5 chem. 109 biol.   wf   wf 202/104 inf/fiz 105 hist 210 biologia 106/213 biol./chem. 205 mat 208 mat 110/4b j.ang
6. 12.00-12.45 200/15 j.ang. 108/113 biol./chem. 100/206 j.ang. 2 rel 211 j.pol.   wf   wf 101 hist. 5 g. wych. 109 j. pol. 213 j. pol. 106 geografia 104 g.wych. 105 rel 210 mat 202/212 biol./chem. 205 his 208/4a j.ang 110/4b j.ang
7. 12.55-13.40 200 rel. 108 j.pol. 100/15 fiz./edb   wych. fiz. 211 biol. 113 biol. 212 pp 4b/101 j. ang. 5/2 biol./chem. 109 chem. 213/206 j. ang. 106 geografia 104 rel 105 j.pol 210 his 202 mat. 205 j.pol 208 j.pol. 110 mat
8. 13.50-14.35 200 filozofia 108 j.pol. 15/100 edb/fiz.   wych. fiz.     202/113 inf./biol. 212 rel 4b/101 j. ang. 2/5 chem./biol. 109 geografia 213/206 j. ang. 106 j. pol. 202  inf (II) 105 mat 210 his 104 rel. 205 j.pol 208 j.pol 110 p.prawa(DJ)
9. 14.40-15.25 translatoryka: -208, F1-108, HK-200     113 p.p. 212 rel 100 geografia             106 wos (DJ)                 205 p.e.(DJ). 101/202 inf 110 j.pol(DJ)
10. 15.30-16.15                             101/202 inf.                                            
11. 16.20-17.05                             101/202 inf.                                            
Piątek 1. 7.30-8.15 202 infor. (DJ) 108 j.ang. (DJ)     2/200 chem./biol.     113 mat. 212 p. e. ekon. (DJ) 101/208 chem./fiz.     109 biol. N3-106, H3-105, H2-104, F1-213 wych. Fiz. D1, H2, H1
2. 8.20-9.05 200/101 j.ang./inf.   wych. fiz. 100 chem. (I) 109/2 biol./chem. 211 j.pol. 113 mat. 212 j. pol. 4b/108 j. ang. 5 wos    wf N3-106, H3-105, H2-104, F1-213 202 mat. 205/206 j.ang 208 fiz 110/210 j.pol/biol
3. 9.15-10.00 200 mat. 108 hist. 100 biol. 2 j.pol. 211 rel. 113 chem. 212/101 wos (DJ)/inf. 4b/203 j. ang. 5/15 j. ang. 109 his. 213 mat. 106/4a j. ang. 104 mat   wych.fiz   wych.fiz 202 j.pol. 205/206 j.ang 208 fiz 110/210 j.pol/biol
4. 10.10-10.55 200 rel. 108/101 wos (DJ)/j.ang. 100/6 j.ang. 13/2 fiz./edb 211 fiz. 113/203 chem./biol. 212 mat.   wf 5/15 j. ang. 109 pp 213 j. pol. 106 rel. 104/4b j.ang. 105 j.pol 210 biologia 202/4a j.ang. 205 geogr 208 mat 110/206 hist/chem
5. 11.05-11.50 200 g.wych. 108 wos 100/211 j.ang. 2 rel.   wych. fiz. 113 j. pol 212/101 fiz. 211 mat. 5 mat. 109/15 j. ang. 213 biol. 106 geografia 104/4b j.ang. 105 j.pol 210 j.pol 202/4a j.ang. 205 godz.wych 208 mat 110/206 hist/chem
6. 12.00-12.45 200/15 fiz. 108 geografia 100 hist. 2 hist. 211 filozofia 113 j. pol 212/104 chem./biol. 101 rel. 5 rel. 109 mat. 213 biol. 106 j.pol   wych.fiz 105/206 j.ang 210 j.pol 202 chem. 205 mat 208/4a j.ang 110/4b j.ang
7. 12.55-13.40     108 rel. 100 fiz. 2/205 edb/fiz. 206/211 j.ang. 113 rel. 104/212 biol./chem. 101 j.pol. 5 geografia 109 j. pol. 213 chem. 4/106 j. ang   wych.fiz 105 hist 210 mat 202 p. e. ekon. 205 wos(DJ) 208 j.ang (II) 110 wos(DJ)
8. 13.50-14.35         100 chem.(II) 2 wos (DJ) 202/211 j.ang. 113 j.ang (I) 212 wdż     5 fiz. (og)     213 chem. 110 H1 101 inf (I) 110 H1 15/210 j.ang (II)                
9. 14.40-15.25                                             110 H1