Rok szkolny 2020/2021. Aktualizacja 4.09.2020
    Klasa 1a 1b 1c 1d 1M 2as 2bs 2cs 2ds 2es 2ag 2bg 2cg 2dg 2eg 3a 3b 3c 3d
Wychowawca Adrianna Chmiel Edyta Szala Sabina Kaplita Magdalena Szymaska Magdalena Rewers Magorzata Dziadu-Kucel Tomasz Pabisz Marek Pondel Sawomir Fugas Jadwiga Amano Sabina Andres Agnieszka Rzemiska Aleksandra Grzesik Sawomir Tomaka Joanna To Andrzej Kluz Marek Piliski Stanisaw Feret Alina Duska
Poniedziaek 1. 7.30-8.15 200 wd             211/212 j.ang. N1-106, H5-205, H4-101   wf   wf 104 mat 105 hist 210/205 biol/chem 202 biol.     208 j.pol 110 pryroda(DJ)
2. 8.20-9.05 200 mat. 108 wd 100 godz. wych.     211/212 j.ang. N1-106, H5-205, H4-101   wf   wf 104 mat 105 mat 210/205 biol/chem 202 biol.     208/203 fiz/j.ang 110/113 przyr/his
3. 9.15-10.00 200 mat. 108 mat. 100/203 rel. 2 wd 206,15,211 j.obcy 113 pol. 212 biol. 101/210 biol./chem. 5 pp 109 his. 213/105 biol./chem 106/4a j. ang. 104/4b ang   wych.fiz   wych.fiz 202 mat. 205 mat 208/203 fiz/j.ang 110 mat
4. 10.10-10.55 200 acina 108 chem. 100 j.ang. 2 j.pol. 206,15,211 j.obcy 113 his. 212/210 j.ang 101 j. pol. 5 mat. 202/15 inf./fiz. 213/105 biol./chem 106 rel 104/4b ang   wych.fiz   wych.fiz 202 mat. 205 mat 4a/208 j.ang/fiz 110 godz.wych
5. 11.05-11.50   wych. fiz. 108 hist. 100 j.pol. 2 j.pol. 211/200 chem./biol. 113 wos 212 chem. 101 mat. 5 j. pol. 15/202 fiz./inf. 213/105 j.ac/j.ang. 106 mat.   wych.fiz 105/206 j.ang. 210 rel 109 j.pol. 205 j.pol 4a/208 j.ang/fiz 110/4b j.ang
6. 12.00-12.45 200 chem. 108 edb 100 j.pol. 101/2 inf./filozofia 211/15 fiz./chem. 113 mat. 212 mat.   wf 5 j. pol. 109 mat. 213/4a j.ang./j.ac 106 his. 104 rel 105/206 j.ang. 210 godz.wych 202 j.pol. 205 j.pol 208 mat 110/4b j.ang
7. 12.55-13.40 200 j. pol 108 j.pol. 100 mat. 2/4b j.ang. 211 mat. 113/101 fiz./inf. 212 geografia   wf 5 fiz. 109/206 j. ang. 213 mat. 106/203 wos(DJ)/j.ang 104 j.pol 105 j.pol 210/15 j.ang. 202 his 205 rel 208 wd 4/a110 ac/chem
8. 13.50-14.35 200 j. ang (DJ) 108 fiz.   wych. fiz. 2 hist. 202/101 inf. 113 rel. 212 j.pol 211 g. wych. 5 wos (DJ) 109/206 j. ang.     106 mat. 104 fiz. 105 j.pol 210 j.ang-Igr 202 p.e. ekon. 205 geogr     110 chem - gr.II
9. 14.40-15.25     108/200 j.ang.   wych. fiz. 2/100 wos(DJ)/j.ang 211 wd. H1-212 104 religia     H0-101     106 wd     105 s.z kult(DJ)         205 geogr        
10. 15.30-16.15             2 j.ang. (DJ)     H1-212         H0-101                                    
Wtorek 1. 7.30-8.15   wych. fiz. 108 j.ang. (DJ) 100 mat. 2/202 filozofia/inf.     113 chem. 212 mat. 101/4b j. ang 5 j. ang. (DJ) 109 mat. N1-106, N2-104, H0-105, H4-213, F0-15 208/200 chem./biol. 205/206 j.ang     110 j.pol
2. 8.20-9.05   wych. fiz. 108 j.ang. (DJ) 100 mat. 2 j.pol. 211 biol. 113 chem. 212 mat. 101/4b j. ang 5/4a j. ang. 109 mat. N1-106, N2-104, H0-105, H4-213, F0-15 208/200 chem./biol. 205/206 j.ang     110 j.pol
3. 9.15-10.00 200 biol. 202/108 inf./filozofia 100 rel. 2/4b j.ang. 211 mat. 113/15 j. ang 212/4a j.ang 101 mat. 5 mat. 109 j. pol. 213/206 j. ang. 106 mat. 104 j.pol 105 j.pol 210/205 chem/biol wych. fiz /HO-110, H1- 203,N1-208, FK-6
4. 10.10-10.55 200 j. pol. 108/202 filozofia/inf. 100 edb 2/4b j.ang. 211 j.pol. 113/15 j. ang 212/4a j.ang 101 mat. 5 j. pol. 109 chem. 213/206 j. ang. 106 mat. 104 mat 105 mat 210/205 chem/biol N2-110, N3-208, H2-203, F0-6/ wych. fiz
5. 11.05-11.50 200/206 j.ang. 108 mat. 100 hist. 2 hist. 211/15 j.ang. 113 j. pol 212 geografia 101 j. pol.   wf 109 his. 213 chem. 106 j. pol. 104/202 fi/inf 105 mat 210 chem 5/4a j.ang. 205 mat 208 mat 110/4b j.ang
6. 12.00-12.45 200 hist. 108 rel. 100 geografia 2 wos 211 rel. 113 mat. 212 g.wych. 101 biol.   wf 109 g. wych. 213 mat. 106 j. pol. 104/202 fiz/inf 105/15 j.ang. 210 j.pol 5/4a j.ang. 110 wos(DJ) 208 mat 110 wos(DJ)
7. 12.55-13.40 N1-108, HK1-100, H2-205, F0-2 211 mat.   wf 212 p. e. ekon. (DJ) 101/200 fiz./biol. 5 his. 109 geografia 213 j. pol. 106/4a j. ang. 104 his 105 j.pol 210 wd 202 rel. 110 wos(DJ) 208 rel 110 wos(DJ)
8. 13.50-14.35 N1-108, HK1-100, H2-205, F0-2 211 hist.   wf 212 wos (DJ) 101 geografia 5 biol.     213 his. 106 j. ang (DJ) 104 fiz 105 rel     202 mat.     208 rel    
9 14.40-15.25                 211 hist.                     213 wd.     108 wd-II sem 105 wos(DJ)     110 religia     101/202 inf    
10 15.30-16.15                   3                                                 101/202 inf    
roda 1. 7.30-8.15 200 mat. (DJ)             211 j.pol. N2-109, N3-101, H2-113, H3-5, F0-108 213/100 j.ang/j.ac 106 geografia 104 pol 105 wos(DJ) 210 j.ang-IIgr 202 j.pol. 205 mat     110 his-II gr.
2. 8.20-9.05 200 j. pol.         2 j.pol. 211 geogr. N2-109, N3-101, H2-113, H3-5, F0-108 100/213 j.ac/j.ang 106/206 j. ang 104 pol 105 wos(DJ) 210 chem 202 j.pol. 205 geogr 208 mat 110/212 hist/biol
3. 9.15-10.00 200/206 chem./biol. 108 mat. 100 wd 2 chem. 211 godz. wych. 113/109 j. ang 212 mat. 101 wos 5 j. pol.   wf 213 j. pol. 106/4b j. ang 104 hist 105 j.pol 210/4a j.ang/ac 202 mat. 205 geogr 208 j.pol 110/15 hist/biol
4. 10.10-10.55 206/200 biol./chem. 108 mat. 100/4b j.ang. 2 goografia 211 edb 113/109 j. ang 212 j. pol. 101 mat. 5 j. pol.   wf 213 biol. 106 g. wych. 104 mat 105 hist 210/4a j.ang/ac 202 chem. 205 rel 208 j.pol 110 mat
5. 11.05-11.50 200 geografia 108/4b wos (DJ)/j.ang.   wych. fiz. 2 mat. 211/4a j.ang. 113/5 biol./chem. 212 geografia 101 j. pol.   wf 109/100 chem./biol. 213 mat. 106 mat. 104 mat 105/15 ac/j.ang. 210 przyroda 202/206 j.ang. 205 his 208 his 110 j.pol
6. 12.00-12.45 200/4b j. ang. 108 geografia 100 wos   wych. fiz.   wych. fiz. 113/2 biol./chem. 212 his. 101 j. pol. 5 mat. 109/211 chem./biol. 213 mat. 106 mat. 104/203 fiz 105/15 ac/j.ang. 210 rel 202/206 j.ang. 205/4a j.ang 208 godz.wych 110 j.pol
7. 12.55-13.40 200 biol. 108 j.pol. 100 j.pol. 2/206 j.ang. 211 wos 113 mat.   wf 101 his. 5/4b j. ang. 109/212 biol./chem. 213 rel. 106 geografia 104/203 fiz 105 g.wych. 210 mat 202 his 205/4a j.ang 208/15 j.ang 110 rel
8. 13.50-14.35 200 biol. 108 godz. wych. 100 j.pol. 2 j.ang (DJ)     113 geografia   wf 101/208 fiz do. 5/4b j. ang. 109/212 biol./chem. 213 rel. 106 wos (DJ) 104/206 j.ang. 105 wd 210 mat     205 wd     110 rel
9. 14.40-15.25 200 rel.   wych. fiz. 101/202 inf.         113 p.p.     105 wd 5 wos (DJ)                                     110 wd
10. 15.30-16.15       wych. fiz. 101/202 inf.                                                                
Czwartek 1. 7.30-8.15 H0-200, N3-108, H1-2, N2-100   wych. fiz. 113 mat. 212/110 j. ang.     5 his.     213 his. 106 s. z k. (DJ) 104 mat 105/205 j.ang/ac                    
2. 8.20-9.05 H0-200, N3-108, H1-2, N2-100 211 chem. 113 his. 212/110 j. ang.     202/5 inf./his. 109 biol. 213 mat. 106 mat. 104 mat 105/205 j.ang/ac 210 j.pol wych. fiz. D3, H3, D2
3. 9.15-10.00 200 hist. 108/206 j.ang. 100 fiz. 2 j.pol. 211 mat. 113 geografia 212 mat.     5/202 his.(DJ)/inf. 109/15 j. ang. 213/205 chem./biol. 106 mat. 104/4B j.ang. 105 przyroda 210/4a ac/ang wych. fiz /N2-110, N3-208, H2- 203, F0-6
4. 10.10-10.55 200 wos 108/206 j.ang. 100 mat. 2 j.pol. 211 hist. 101/110 inf./j.ang. 212 j. pol. 113 mat. 5 geografia 109/15 j. ang. 213/205 chem./biol. 106 his. 202/104 inf/fiz 105 przyroda 210/4a ac/ang wych. fiz /N1-208, H1-203, H0- 4b, FK-6
5. 11.05-11.50 200/15 j.ang. 108 mat. 100/206 j.ang. 2 mat. 211 j.pol. 113/4a j. ang 212 his. 101 pp 5 chem. 109 geografia   wf   wf 202/104 inf/fiz 105 his 210 przyroda 106/213 biol./chem. 205 mat 208 mat 110/4b j.ang
6. 12.00-12.45 200/15 j.ang. 108 biol. 100/206 j.ang. 2 rel 211 j.pol.   wf   wf 101/113 chem./fiz. 5 g. wych. 109 j. pol. 213 j. pol. 106 geografia 104 mat 105 rel 210 mat 202/212 biol./chem. 205 his 208/4a j.ang 110/4b j.ang
7. 12.55-13.40 200 rel. 108 j.pol. 100/211 fiz./biol.   wych. fiz.     113 biol. 212 pp 101/4b j. ang. 5/2 biol./chem. 109 j. pol. 213/206 j. ang. 106 geografia 104 rel 105 j.pol 210 his 202 mat. 205 j.pol 208 his 110 mat
8. 13.50-14.35 200 edb 108 j.pol. 211/100 biol./fiz.   wych. fiz.     113 biol. 212 rel 101/4b j. ang. 5/2 chem./biol. 109 rel. 213/206 j. ang. 106 j. pol. 202 inf -2gr 105 mat 210 his 104 wd 205 j.pol 208 j.pol 110 p.prawa(DJ)
9. 14.40-15.25 translatoryka: -208, F1-108, HK-200     113 wd 212 rel 101 geografia 5 wd. 109 rel.     106 wos (DJ)                 205 p.e.(DJ). 101/202 inf 110 j.pol(DJ)
10. 15.30-16.15                             101/202 inf.                                            
11. 16.20-17.05                             101/202 inf.                                            
Pitek 1. 7.30-8.15 202 infor. (DJ) 108 j.ang. (DJ)     2 biol. 211 mat. 113 mat. 212 his. 101 fiz     109 biol. N3-106, H3-105, H2-104, F1-213 wych. fiz. D1, H2, H1
2. 8.20-9.05 200/101 j.ang./inf.   wych. fiz. 100 chem. 2 hist. 211 j.pol. 113 mat. 212 j. pol. 108/109 j. ang. 5 WOS   wf N3-106, H3-105, H2-104, F1-213 202 mat. 205/206 j.ang 208 fiz 110/210 j.pol/biol
3. 9.15-10.00 200 mat. 108 hist. 100 mat. 2 j.pol. 211 rel. 113/105 chem./biol. 101/212 inf./fiz. 203/4b j. ang. 5/15 j. ang. 109 his. 213 mat. 106/4a j. ang. 104 mat   wych.fiz   wych.fiz 202 j.pol. 205/206 j.ang 208 fiz 110/210 j.pol/biol
4. 10.10-10.55 200 j.pol. 108/101 wos (DJ)/j.ang. 100/6 j.ang. 2 mat. 211 fiz. 113/203 chem./biol. 212 mat.   wf 5/15 j. ang. 109 pp 213 j. pol. 106 rel. 104/4b j.ang. 105 j.pol 210 przyroda 202/4a j.ang. 205 geogr 208 mat 110/206 hist/chem
5. 11.05-11.50 200 biol. 108 wos 100/203 j.ang. 2 rel.   wych. fiz. 113 j. pol 212/101 fiz./inf. 101 mat. 5 mat. 109/15 j. ang. 213 biol. 106 geografia 104/4b j.ang. 105 j.pol 210 j.pol 202/4a j.ang. 205 godz.wych 208 mat 110/206 hist/chem
6. 12.00-12.45 200/15 fiz. 108 geografia 100 hist. 2 edb 211 filozofia 113 j. pol 212/104 chem./biol. 101 rel. 5 j. pol. 109 mat. 213 biol. 106 ek w prak.   wych.fiz 105/206 j.ang 210 j.pol 202 chem. 205 mat 208/4a j.ang 110/4b j.ang
7. 12.55-13.40 200 filozofia 108 rel. 100 fiz. 2 fiz. 211/202 j.ang. 113 rel. 212/104 biol./chem. 101 his. 5 geografia 109 j. pol. 213 chem. 110 H1   wych.fiz 105 hist 210 mat     205 wos(DJ) 208/4a j.ang 110 wos(DJ)
8. 13.50-14.35         100 filozofia 2 wos(DJ) 211/202 j.ang. 208/113 fiz/j.ang 212 j. ang. (DJ) 200 chem. 5 rel. 109 wd. 213 chem. 110 H1 101 inf - I gr 110 H1 210/15 j.ang                
9. 14.40-15.25                                 5 rel.     213 s. z k. 110 H1