PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (aktualizacja 17.02.2020)
    Klasa I as / IX LO I bs / IX LO I cs / IX LO 1ds / IX LO 1es / IX LO 1ag / IX LO 1bg / IX LO 1cg  /G-9 1dg  /G-9 1eg /G-9 2a / G-9 2b /G-9 2c /G-9 2d /G-9 3a /G-9 3b /G-9 3c /G-9
Wychowawca Agnieszka Zagocka Zboril Tomasz Pabisz Marek Pondel Sławomir Fugas Jadwiga Amano Sabina Andres Agnieszka Rzemińska Aleksandra Grzesik Sławomir Tomaka Agnieszka Cencora Andrzej Kluz Marek Piliński Stanisław Feret Alina Dłuska Agata Stachowicz Dorota Kudyba Marcin Zawadzki
Poniedziałek 1. 7.30-8.15 II język obcy 106/110/108        /202/211         213 chem I             105 wos I 100/208 j.ang/fiz 105/101 wos/j.ang 11 wf kort wf 13 wf dz.
2. 8.20-9.05 II język obcy 106/110/108       /202/211 109 mat 213 chem II 210 j.pol 2 rel     113 mat 105 wos I 100/208 j.ang/fiz 105/101 wos/j.ang 11 wf kort wf 13 wf dz.
3. 9.15-10.00 208 fiz 213/200 chem/biol 109 mat 210 j.pol 212 mat 2 rel 205 his 104 mat 11/13 wf 13/kort wf 4 j.pol 113 mat 110 j.pol 101/105 j.ang II język obcy 100/106/108/206/211
4. 10.10-10.55 104 biol 213/200 biol /chem 105/211 j.ang 210 j.pol 205 his 202/101 inf 100 j.pol  208 fiz 5 mat 4 j.pol II język obcy/wf 106/108/110     /206/11/13/kort 2 rel 113 mat 109 mat
5. 11.05-11.50 211/100 j.ang 101/5 j.ang 205 his 208/213 fiz 110 j.pol 4 j.pol 105/113 wos 104 g.wych. 212 j.pol 109 mat II język obcy/wf 106/108/202     /206/11/13/kort 200 biol 210 j.pol 2 rel
6. 12.00-12.45 kort/11 wf 208 fiz 11/13 wf 100 filoz 2 rel 205 his 113/104 mat 105 wos 5 p.p. 108/106 j.ang 213/202 chem/biol 206/211 j.ang 110 j.pol 109 mat 200 biol 210 j.pol 101 fiz
7. 12.55-13.40 211/208 j.ang 205 edb 101/202 inf 206 wos II 100 filoz 4/15 j.ang 200 biol I 212 p.p. 106/5 j.ang 2 rel 213/108 chem/biol 210 j.pol 113 fiz 110 j.pol 104 mat 105 his  11 wf ch.
8. 13.50-14.35 212  geo     2 rel 210 wos II 202/205 inf/edb 4/108 j.ang     101/211 inf/j.ang 100/5 j.ang 200 biol 202 biol 105 his  104 mat         213 chem 11 wf ch.
9. 14.40-15.25 202/200 inf/biol         100 j.ang dj                         4 j.ang II 212 geo                    
Wtorek 1. 7.30-8.15 II język obcy 106/210/211         212 biol II 208/205 fiz/edb     200 biol     202/101 inf 213 chem II 104 mat     109 mat
2. 8.20-9.05 II język obcy 106/210/211 100 j.ang II 213 chem I 2 rel 205/208 edb/fiz     200 biol 212 geo 202/101 inf 105/110 his/biol 104 mat     109 mat
3. 9.15-10.00 200/213 biol/chem 11/13 wf 208 fiz 210 j.pol 110 j.pol 109 mat 2 rel 205 his 108 j.pol 4 mat 113 mat 212 geo 104 mat 105/106 his/biol 211 j.ang 100 j.ang 202/101 inf
4. 10.10-10.55 213/200 chem/biol 11/13 wf 101 mat 5 wos 202 biol 205 chem 212 geo 100/211 j.ang 105 his 4 j.pol 113 mat 2 rel 104 mat 109 mat 110 j.pol 106 j.ang 210 j.pol
5. 11.05-11.50 200 biol 5 his 101 g.wych. 100/206 j.ang 110 j.pol 4 j.pol 212 p.p. 11/13 wf 202 biol 105 his 106/2 j.ang/j.łac 113 mat 208/108 fiz/j.ang 109 mat 211 j.ang 213 chem 104/210 j.ang
6. 12.00-12.45 210 j.pol 101 mat 4 j.pol 100/106 j.ang 109 mat 212 p.p. 205 his 11/13 wf 200 chem 15/202 j.ang/inf 105/2 j.ang/j. łac 113 mat 208/108 fiz/j.ang 110 j.pol 211 g.wych. 213 chem 104/5 j.ang
7. 12.55-13.40 113 mat 212 geo 205/105 j.ang 11/13 wf 100/106 j.ang 108/101 j.ang 104 mat 210 j.pol 109 mat 5 p.p. 4 j.pol 202 j.ang II 110 j.pol 200/211 przyr/j.łac 213 chem 2 rel 208 fiz
8. 13.50-14.35 2 rel 104/101 j.ang 113/105 j.ang 11/13 wf 212 geo 108 j.ang I 212 j.hiszp     208 j.hiszp     213 chem 202 j.ang II 110 j.pol 200/211 przyr/j.łac         210 j.pol
9 14.40-15.25                         212 j.hiszp     208 j.hiszp                                
Środa 1. 7.30-8.15 205 his 4 j.pol 200/212 biol/chem 202 inf I     II język obce 106/108/109/101/206 213 chem 100 sp. z kult.         104 mat 210 j.pol 208/211 fiz/j.ang
2. 8.20-9.05 205 wos 100 filoz 4 j.pol 5 g.wych. 200 biol I II język obce 106/108/109/101/206 213 chem 211 j.pol 104 mat 110 j.pol 2 rel 210 j.pol 208/113 fiz/j.ang
3. 9.15-10.00 210 j.pol 5/202 j.ang/inf 205 his 109 mat 200/213 biol/chem 100 wok 208 fiz 11/kort wf 110 j.pol 212 chem 4 j.pol 211 j.pol 104 mat 110 godz.wych. II język obcy 106/108/206/2/101
4. 10.10-10.55 2 rel 109 mat 105 wos 210 j.pol 213/200 chem/biol 205 his 15/202 j.ang/inf 104 mat 212 geo 100 wok II język obcy/wf 106/108/ 206/ 101/11/ 13 211 j.ang 5 j.ang 113/208 j.ang/fiz
5. 11.05-11.50 211/108 j.ang 109/104 mat 213/200 chem/biol 100/5 j.ang 101 fiz 15/205 j.ang 2 rel 210 j.pol 105/202 wos 212 geo II język obcy/wf 4/106/206/6/11/13 110 j.pol 113 mat 203/208 j.ang/fiz
6. 12.00-12.45 210 j.pol 5/105 j.ang 208 fiz 205 his 100 rel 213 g.wych. 104 mat 203/211 j.ang kort wf 13/11 wf 108 his  113 mat 106/212 j.ang 2 rel 110 j.pol 200 biol 109 mat
7. 12.55-13.40 100 filoz 212 geo 109 mat 2 rel 213 chem 108 wos 205 edb 206/211 j.ang 105 his 210/5 j.ang 113 mat 4 ekon. w pr 106/200 j.ang 110/200 j.ang/biol wf kort/11/13
8. 13.50-14.35 113 mat 212 g.wych. 100 filoz 205 edb 11/13 wf 109 mat 101 inf  I 200/213 biol/chem 105 g.wych. 210/5 j.ang 108/202 j.ang 4/211 j.ang 2 rel 110/104 j.ang            
9. 14.40-15.25 113 g.wych. 2 rel 205 edb     11/13 wf 212 geo 213 j.ang I     210 j.ang II  105 wos 108 j.ang I 4 wos I     4 wos I            
Czwartek 1. 7.30-8.15 211/109 j.ang 213 wos II 208 fiz II 202 inf II     II język obcy 108/106/206/212 wf gr. I kort/11/13     200 g.wych.    
2. 8.20-9.05 113 mat 109 mat 4 j.pol 205 his 11/13 wf II język obcy 108/106/206/212 2 rel 105 his 100/208 j.ang/fiz doś 211/213 j.ang 104 mat 200 biol 210 j.pol
3. 9.15-10.00 113 mat 4 j.pol 109 mat 210 j.pol 205/202 edb/inf 108 biol 101/100 j.ang 104 mat 11 wf 11/13 wf 5/213 j.łac/chem 212 geo 110/208 j.ang/fiz doś 105/200 his/biol 211 j.ang 2 rel 106 zarz. i fin.
4. 10.10-10.55 kort/11 wf 4 j.pol 100/110 j.ang 210 j.pol 108 his 202 biol 206/113 j.ang 208/205 fiz/edb 2 rel 109 mat 5/213 j.łac/chem 212 geo 104 mat 105/200 his/biol 211 j.ang 106 j.ang 101 mat
5. 11.05-11.50 5 transl 108 wos 206/105 j.ang 109 mat 100/212 j.ang 11/13 wf 11/13 wf 205/208 edb/fiz 202/210 inf/ j.ang 4 j.pol 2 rel 113 mat 104 mat 110/213 j.pol/chem 200 chem 106 j.ang 101 mat
6. 12.00-12.45 211/100 j.ang 106/5 j.ang 4 j.pol 212 geo 109 wos 11/13 wf 11/13 wf 206/101 j.ang/inf 210 j.pol 202 p.p. 200/108 biol/j.ang 113 mat 208 fiz 110/205 j.pol/chem 104 biol 213 chem 105 his 
7. 12.55-13.40 205 his 202/5 inf/j.ang 2 rel 11/13 wf 109 mat 4 j.pol 210 j.pol 212 geo 110/100 wok 105 his 200/108 biol/j.ang 211 j.ang I 213 his 113 j. łac dj 208 biol     101/106 j.ang
8. 13.50-14.35 110 edb 205 his 202/101 inf 100/5 j.ang 109 g.wych. 108/106 j.ang 210 j.pol 212 p.p.     200 biol 4 j.pol 211 j.ang I     113 j. łac dj 110 j.pol     2 rel
9. 14.40-15.25 transl j.obcy                    106/108/104 212 p.p. 105/200 j.ang/biol         213 chem             100 sp. z kult. dj            
Piątek 1. 7.30-8.15 212/206 j.hiszp 212/206 j.hiszp 212/206 j.hiszp 212/206 j.hiszp 212/206 j.hiszp     104 mat 210 j.pol     4 j.pol 205 his  2 rel 208/108 fiz.doś/j.ang 109/213 j.angdj/chem II 211 j.ang     202/101 inf
2. 8.20-9.05 200/206 j.hiszp 200/206 j.hiszp 200/206 j.hiszp 200/206 j.hiszp 200/206 j.hiszp 4 j.pol 104 mat 106/211 j.ang 110 j.pol 2 rel 113 mat 210 j.pol 208/108 fiz.doś/j.ang 109/213 j.angdj/chem II 205 his  200 biol 202/101 inf
3. 9.15-10.00 210  j.pol 4  j.pol 5 mat 100/206 j.ang 213 chem 2 rel 104 j.pol 205 his 105 his 212/208 edb/fiz 15/108 j.ang 113 mat 202/101 inf 109 mat 110 j.pol 200 biol 106/211 j.ang
4. 10.10-10.55 211/200 j.ang 5 rel kort/13 wf 213 chem 108/100 j.ang 101 mat 106 g.wych. 2 rel 202 p.p. 208/205 fiz/edb 4 g.wych. 113 mat 104 mat 110 j.pol 212 ekonom 105 his  210 j.pol
5. 11.05-11.50 213 chem 101 mat kort/13 wf 200 biol 110 j.pol 208 fiz. 212 p.p. 100 wok 109 mat 202/108 inf/j.ang 106/206 j.ang 210/211 j.ang 205 his 2 rel 104 mat 113 mat 105 his 
6. 12.00-12.45 13/11 wf kort/13 wf 212/106 j.ang 109 mat 200 biol 205 edb 113/108 j.ang 104 mat 5/202 j.ang/inf     100 sp. z kult. 210/211 j.ang 2 rel 110/105 j.pol/his 213 chem 4 j.ang 101 mat
7. 12.55-13.40 200/202 biol/inf 4 j.ang II 212 geo 2 rel 109/100 j.ang 11/13 wf 11/13 wf 101/211 j.ang 113 j.ang II      104 mat 210 g.wych 205 g.wych. 110/105 j.pol/his 213 chem     208 fiz
8. 13.50-14.35     210 wos II 208 fiz. I 205 his 200 biol II     100 wok     113 j.ang II      wf gr. II 11/13 kort            
9. 14.40-15.25