PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
    Klasa I as/ IX LO I bs/ IX LO I cs / IX LO          1ds / IX LO 1es / IX LO 1ag / IX LO 1bg / IX LO 1cg  /G-9 1dg  /G-9 1eg /G-9 2a / G-9 2b /G-9 2c /G-9 2d /G-9 3a /G-9 3b /G-9 3c /G-9
Wychowawca Agnieszka Zagocka Zboril Tomasz Pabisz Marek Pondel               Sławomir Fugas Jadwiga Amano Sabina Andres Agnieszka Rzemińska Aleksandra Grzesik Sławomir Tomaka Agnieszka Cencora Andrzej Kluz Marek Piliński Stanisław Feret Alina Dłuska Agata Stachowicz Dorota Kudyba Marcin Zawadzki
Poniedziałek 1. 7.30-8.15 II język obcy 106/110/108        /206/211                         105 wos I 100/208 j. ang/fiz 105/109 wos/j.ang 11 wych. fiz. kort wych. fiz. 13 wych. fiz. dz.
2. 8.20-9.05 II język obcy 106/110/108       /206/211 109 matem. 213 chemia 210 j. polski 2 religia     113 matem. 105 wos I 100/208 j.ang/fiz 105/200 wos/biol 11 wych. fiz. kort wych. fiz. 13 wych. fiz. dz.
3. 9.15-10.00 208/212 fiz/edb 213 chemia 109 matem. 210 j. polski 200 biologia 2 religia 205 historia 104 matem. 11/13 wych. fiz 13/kort wych. fiz. 4 j. polski 113 matem. 110 j. polski 101/105 j.ang. II język obcy 100/108/206/211
4. 10.10-10.55 212/208 edb/fiz 200 biologia 4/213 j.ang. 210 j. polski 205 historia 202/101 infor. 100 wok 104 matem. 109 matem. 105 historia II język obcy/wf 106/108/110      /206/11/13/kort 2 religia 113 matem. 5  matem.
5. 11.05-11.50 211/100 j.angielski 101/5 j.ang. 205 historia 208/213 fizyka 110 j. polski 4 j. polski 105/113 wos 104 g.wych. 212 j. polski 109 matem. II język obcy/wf 106/108/202     /206/11/13/kort 200 biologia 210 j. polski 2 religia
6. 12.00-12.45 kort/11 wych. fiz. 208/212 fiz/edb 11/13 wych. fiz. 100 filozofia 2 religia 205 historia 113/104 matem. 105 wos 5 p.p. 108/106 j.ang. 213/202 chem/biol 206/211 j.ang. 110 j. polski 109 matem. 200 biologia 210 j. polski 101 fizyka
7. 12.55-13.40 211/100 j, angielski 205/208 edb/fiz 101/202 infor. 206 wos II 109 matem. 4/15 j.ang. 200 biologia 212 p.p. 106/5 j.ang. 2 religia 213/108 chem/biol 210 j. polski 113 fizyka 110 j. polski 104 matem. 105 his  11 wych. fiz. ch.
8. 13.50-14.35 212  geogr. 205 wdż 2 religia 210 wos II 109 wdż 4/108 j.ang. 106 wdż 101/211 inf/j.ang 100/5 j.ang. 200 biologia 202 biologia 105 his  104 matem. 110 g.wych.     213 chemia    
9. 14.40-15.25 105 wdż                 106 wdż             200 g.wych. 4 j.ang. I 212 geogr. 205 wdż 109 wdż            
Wtorek 1. 7.30-8.15 II język obcy 106/210      /211         212 biologia 208 fizyka I     200 biologia 205 wdż 202/101 infor. 213 chemia II     105 wdż 109 matem.
2. 8.20-9.05 II język obcy 106/210     /211 100 j.ang. II     2 religia 205 edb     200 biologia 212 geogr. 202/101 infor. 105/208 his/biol 104 matem. 113 matem. 109 matem.
3. 9.15-10.00 200/213 biol/chem 11/13 wych. fiz. 208/205 fiz/edb 210 j. polski 110 j. polski 109 matem. 2 religia 100 chemia 108 j. polski 4 j. polski 113 matem. 212 geogr. 104 matem. 105/106 his/biol 211 j.ang. 5 j.ang. 202/101 infor.
4. 10.10-10.55 213/200 chem/biol 11/13 wych. fiz. 205/208 edb/fiz 5 wos 202 biologia 100 chemia 212 geogr. 105/211 j.ang. 108 j. polski 4 j. polski 113 matem. 2 religia 104 matem. 109 matem. 110 j. polski 101 j.ang. 210 j. polski
5. 11.05-11.50 200 biologia 5 historia 101 matem. 100/206 j.ang. 205 edb 4 j. polski 212 p.p. 11/13 wych. fiz. 106/202 biol/chem 105 wos 110/2 j.ang/j.łac 113 matem. 208/108 fiz/j.ang 109 matem. 211 j.ang. 213 chemia 104/210 j.ang.
6. 12.00-12.45 210 j. polski 101 matem. 4 j. polski 100/106 j.ang. 109 matem. 212 geogr. 205 historia 11/13 wych. fiz. 206/200 chem/biol 15/202 j.ang/inf 105/2 j.ang/j. łac 113 matem. 208/108 fiz/j.ang 110 j. polski 211 g.wych. 213 chemia 104/5 j.ang.
7. 12.55-13.40 113 matem. 212 geogr. 208/105 j.ang. 11/13 wych. fiz. 100/106 j.ang. 108/101 j.ang. 104 matem. 205 historia 109 matem. 5 p.p. 4 j. polski 202 j.ang. II 110 j. polski 200/2 przyr/j.łac 213 chemia     210 j. polski
8. 13.50-14.35 205 historia 104/101 j.ang. 113/105 j.ang. 11/13 wych. fiz. 100 filozfia 108 j.ang. I 212 j.hiszp. 210 j. polski 212 j.hiszp. 109 wdż 106 wdż 202 j.ang. II 110 j. polski 200/2 przyr/j.łac 213 chemia     208 g.wych.
9 14.40-15.25                         212 j.hiszp.     212 j.hiszp.                 202 j.ang. I            
10 15.30-16.15                                                     202 j.ang. I            
Środa 1. 7.30-8.15 202 infor. I 4 j. polski 200 biologia 109 wdż 2 religia II język obce 108/106/110/205/206 213 chemia 105 wos I     105 wos I 104 matem. 110 j. polski 208/211 fiz/j.ang
2. 8.20-9.05 205 wos 100 filozofia 4 j. polski 5 g.wych. 109 matem. II język obce 108/106/110/202/206 213 chemia 211 j. polski 104 matem. 212/105 j.ang. 2 religia 210 j. polski 208/113 fiz/j.ang
3. 9.15-10.00 210 j. polski 202/5 inf/j.ang 205 historia 109 matem. 200/213 biol/chem 100 wok 110 j. polski 11/kort wych. fiz. 212 geogr. 2 religia 4 j. polski 211 j. polski 104 matem. 113/105 j.ang. II język obcy 106/108/206/208/101
4. 10.10-10.55 2 religia 109 matem. 105 wos 210 j. polski 213/200 chem/biol 205 historia 202/212 inf/j. ang 104 matem. 110 j. polski 100 wok II język obcy/wf 106/  108/   206/      101/  11/  13 211 j.ang. 5 j.ang. 113/208 j.ang/fiz
5. 11.05-11.50 211/108 j.ang. 109/104 matem. 213 chemia 100/5 j.ang. 202/101 inf/fiz 15/205 j.ang. 2 religia 210 j. polski 105/203 wos 212 geogr. II język obcy/wf 4/106/206/  101 /11/13 110 j. polski 200 biologia 113/208 j.ang/fiz
6. 12.00-12.45 210 j. polski 5/105 j.ang. 208 fizyka 205 historia 101/202 fiz/inf 213 g.wych. 104 matem. 100/211 j.ang. kort wych. fiz 13/11 wych. fiz. 108 his  113 matem. 106/212 j.ang. 2 religia 110 j. polski 200 biologia 109 matem.
7. 12.55-13.40 100 filozofia 212 geogr. 109 matem. 2 religia 200 biologia 108 wos 208/205 fiz/edb 104/211 j.ang. 105 historia 210/5 j.ang. 113 matem. 4 g.wych. 106/213 j.ang. 110 j. polski wych. fiz. kort/11/13
8. 13.50-14.35 113 matem. 212 g.wych. 100 filozofia 202 infor. I 11/13 wych. fiz. 109 matem. 205/208 edb/fiz     105 g.wych. 210/5 j.ang. 108/213 j.ang. 4/211 j.ang. 2 religia     106 wdż        
9. 14.40-15.25 113 g.wych. 2 religia 205 wdż     11/13 wych. fiz. 212 p.p. 213 j.ang. I     210 j.ang. II      108 j.ang. I 100 sp. z kult.                    
Czwartek 1. 7.30-8.15 211/109 j.ang. 213 wos II 4  j. polski 205 historia     II język obce 108/106/206/212 wych. fiz. gr. I kort/    11/13 104 matem. 200 g.wych. 105 wdż
2. 8.20-9.05 113 matem. 109 matem. 4 j. polski 205 historia 11/13 wych. fiz. II język obce 108/106/206/212 104 matem. 105 his 100/208 j.ang/fiz.doś 211/213 j.ang. 110 j. polski 200 biologia 210 j. polski
3. 9.15-10.00 113 matem. 4 j. polski 109 matem. 210 j. polski 110 j. polski 205/202 chem/biol 101/100 j.ang. 104 matem. 11 wych. fiz 11/13 wych. fiz. 5/213 j.łac/chem 212 geogr. 108/208 j.ang/fiz.doś 105/200 his/biol 211 j.ang. 2 religia 106 zarz. i fin.
4. 10.10-10.55 kort/11 wych. fiz. 4 j. polski 104/110 j.ang. 210 j. polski 108 historia 202/100 biol/chem 206/113 j.ang. 208 fizyka 2 religia 109 matem. 5/213 j.łac/chem 212 geogr. 205 his  105/200 his/biol 211 j.ang. 106 j.ang. 101 matem.
5. 11.05-11.50 5 translatoryka 108 wos 104/105 j.ang. 109 matem. 100/212 j.ang. 11/13 wych. fiz. 11/13 wych. fiz. 205 edb 202/210 inf/ j.ang 4 j. polski 2 religia 113 matem. 208 fizyka 110/213 j.pol/chem 200 chemia 106 j.ang. 101 matem.
6. 12.00-12.45 211/100 j.ang. 5/106 j.ang. 109 g.wych. 212 geogr. 4 wos 11/13 wych. fiz. 11/13 wych. fiz. 206/101 j.ang/inf 210 j. polski 202 p.p. 200/108 biol/j.ang 113 matem. 104 matem. 110/213 j.pol/chem 208 biologia 205 chemia 105 his 
7. 12.55-13.40 205 historia 5/202 j. ang/inf 2 religia 11/13 wych. fiz. 213 chemia 4 j. polski 210 j. polski 212 geogr. 110/100 wok 105 historia 200/108 biol/j.ang 211 j.ang. I 104 matem. 113 j. łaciński 208 biologia     109/106 j.ang.
8. 13.50-14.35 200 biologia 205 historia 202/101 infor. 100/5 j.ang. 109 g.wych. 108/106 j.ang. 210 j. polski 212 p.p. 206 j.ang. II  208/213 biol/chem 4 j. polski 211 j.ang. I     113 j. łaciński         2 religia
9. 14.40-15.25 translatoryka j obcy                    106/108/104     105 j.ang. I         213/208 chem/biol 2 religia         100 sp. z kult.            
Piątek 1. 7.30-8.15 200/206 j.hiszp. 200/206 j.hiszp. 200/206 j.hiszp. 200/206 j.hiszp. 200/206 j.hiszp.     104 matem. 210 j. polski 109 wdż 4 j. polski 205 his  2 religia 208/108 fiz.doś/j.ang 213 chemia II 211 j.ang.     202/101 infor.
2. 8.20-9.05 200/206 j.hiszp. 200/206 j.hiszp. 200/206 j.hiszp. 200/206 j.hiszp. 200/206 j.hiszp. 4 j. polski 104 matem. 106/211 j.ang. 110 j. polski 109 matem. 113 matem. 210 j. polski 208/108 fiz.doś/j.ang 213 chemia II 205 his  2 religia 202/101 infor.
3. 9.15-10.00 210  j. polski 4  j. polski 5 matem. 100/206 j.ang. 213 chemia 2 religia 110 j. polski 205 historia 105 historia 212 edb 208/108 j.ang. 113 matem. 202/101 infor. 109 matem. 104 matem. 200 biologia 106/211 j.ang.
4. 10.10-10.55 211/200 j.ang. 5 religia kort/13 wych. fiz. 109 matem. 100/108 j.ang. 101 matem. 106 g.wych. 2 religia 202 p.p. 208 fizyka 4 g.wych. 113 matem. 212 his 110 j. polski 104 matem. 105 his  210 j. polski
5. 11.05-11.50 213 chemia 101 matem. kort/13 wych. fiz. 200/210 biol/chem 110 j. polski 208/205 fiz/edb 212 p.p. 100 wok 109 matem. 202/108 inf/j.ang 106/206 j.ang. 210/211 j.ang. 104 matem. 2 religia 5 ekonomia 113 matem. 105 his 
6. 12.00-12.45 13/11 wych. fiz. kort/13 wych. fiz. 203/106 j.ang. 205/200 chem/biol 212 geogr. 109/208 edb/fiz 113/108 j.ang. 104 matem. 5/202 j.ang/inf     100 sp. z kult. 210/211 j.ang. 2 religia 110/105 j.pol/his 213 chemia 4 j.ang. 101 matem.
7. 12.55-13.40 5 religia 202 j.ang. II 212 geogr. 2 religia 109/100 j.ang. 11/13 wych. fiz. 11/13 wych. fiz. 101/211 j.ang. 113 j.ang. II      213 chemia 210 ekon. w pr. 205 g.wych. 110/105 j.pol/his         208 fizyka
8. 13.50-14.35 200 biologia 210 wos II 208 fizyka 202/205 inf/edb     212 p.p. 101 infor. I 105 wdż         wych. fiz.gr. II 11 13/         kort            
9. 14.40-15.25 202 infor. II         205/211 edb/j.ang