Profil dyplomatyczno-prawniczy

Rozszerzenia:

  • język polski, historia, język angielski (w grupie ogólnodostępnej)
  • język polski, historia, wos (w grupie dwujęzycznej).

Opieka naukowa: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: prawo, dziennikarstwo, medioznawstwo,  aktorstwo, reżyseria, taniec, animacja kultury, psychologia, doradztwo zawodowe, lingwistyka,  politologia,  historia, nauki społeczne, muzykoterapia, ekonomia, komunikacja społeczna, teologia, religioznawstwo, administracja, pedagogika, bibliotekarstwo, i in.

Program skierowany jest do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, którzy będą rozwijać swoje uzdolnienia poprzez:
– uczestnictwo w wykładach i zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WSPiA,
– udział w rozprawach sądowych,
– wizyty w  Radiu Rzeszów, TVP Rzeszów oraz wydawnictwach prasowych,
– uczestnictwo w spektaklach teatralnych i filmowych,  wystawach,
– zaangażowanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym,
– redagowanie gazetki szkolnej,
– udział w zajęciach teatralnych, poetyckich i recytatorskich.

Powrót do góry