Olimpiady

Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych w roku szkolnym 2022/2023 z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2022/2023:  

Nazwa olimpiadyOrganizator*Przedmiot
Olimpiada Matematycznaegzamin maturalny: matematyka 
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego egzamin maturalny: język polski  
Olimpiada Informatyczna egzamin maturalny: informatyka
Olimpiada Języka Angielskiego egzamin maturalny:  język angielski  
Olimpiada Języka Niemieckiego egzamin maturalny:  język niemiecki  
Olimpiada Języka Rosyjskiego egzamin maturalny:  język rosyjski  
Olimpiada Języka Francuskiego egzamin maturalny: język francuski  
Olimpiada Języka Hiszpańskiego egzamin maturalny: język hiszapński  
Olimpiada Języka Białoruskiego egzamin maturalny:  język białoruski
Olimpiada Języka Ukraińskiego egzamin maturalny:  język ukraiński
Ogólnopolska Olimpiada Historyczna egzamin maturalny: historia
Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawieegzamin maturalny: historia  
Olimpiada Języka Łacińskiegoegzamin maturalny: język łaciński i kultura antyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym egzamin maturalny: wiedza o społeczeństwie
Olimpiada Biologicznaegzamin maturalny: biologia
Olimpiada Chemicznaegzamin maturalny: chemia
Olimpiada Filozoficznaegzamin maturalny: filozofia
Olimpiada Geograficznaegzamin maturalny: geografia
Olimpiada Fizycznaegzamin maturalny: fizyka
Olimpiada Artystycznaegzamin maturalny: historia sztuki lub historia muzyki

*Nazwy organizatorów olimpiad zostaną uzupełnione po rozstrzygnięciu konkursu na organizację olimpiad w roku 2022

Powrót do góry