Adopcja serca

Adopcja Serca to program pomocy biednym dzieciom z Afryki. Akcja organizowana jest przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek, natomiast darczyńcami są osoby indywidualne, grupy ludzi, szkoły, firmy itp.

W ramach rocznych programów można wspierać edukację dzieci na różnych poziomach. Wysyłane pieniądze wykorzystywane są na opłacanie szkoły, zakup podręczników, pomocy szkolnych, a także dożywianie. Akcją objęte są najczęściej sieroty lub półsieroty bez środków do życia i szans na poprawę swojej egzystencji.

Już od 2008 roku społeczność Gimnazjum nr 9 zaadoptowała Lorrain Kalonga - dziewczynkę urodzoną 9 września 1999 roku w Zambii - półsierotę, wychowywaną przez matkę.

W październiku 2013r. zakończyliśmy opiekę nad Lorrain Kalonga, która przeprowadziła się wraz z rodziną daleko od misji, gdzie znajdowała się szkoła. Nie mogła być nadal objęta pomocą Adopcji Serca.

Za dotychczasową pomoc dla Lorrain otrzymaliśmy podziękowania:

„Bardzo dziękuję za okazane dziewczynce serce i pomoc. Wierzę, że dziecko zapamięta Waszą dobroć.”

Siostra Józefa z Zambii

Naszą nową podopieczną jest Ireen Lungu z Zambii (ur. 30 października 2010r.).

Wspieramy dziecko finansowo, wysyłamy paczki z najpotrzebniejszymi rzeczami, wymieniamy korespondencję. W szkole organizujemy zbiórki pieniędzy dla naszej podopiecznej. W ramach opłaty adopcyjnej robione są zakupy dla Ireen. Uczniowie bardzo chętnie angażują się w podejmowane akcje.

Opiekunami Adopcji Serca są: mgr Anna Dec, mgr Agnieszka Zagocka-Zboril, mgr Magdalena Rewers.

Powrót do góry