Tajemnice rzeszowskiego zamku

17 maja nasza szkoła została zaproszona przez IPN na żywą lekcję historii na temat represjonowanych Polaków w Rzeszowie. Dzięki oprowadzającemu nas p. doktorowi Jackowi Magdoniowi
dowidzieliśmy się o ciemnej stronie historii Zamku Lubomirskich, mieliśmy możliwość zwiedzić cele, w których przetrzymywano więźniów politycznych.
Następnym punktem zwiedzania był pomnik Żołnierzy Wyklętych. Wstąpiliśmy również do Urzędu Marszałkowskiego, aby zobaczyć salę poświęconą płk. Łukaszowi Cieplińskiemu, gdzie wysłuchaliśmy prelekcji o funkcjonowaniu samorządu województwa.

Zdobyte informacje poszerzyły nasze horyzonty oraz dały nam nową perspektywę na zagmatwaną historię XX wieku.