SU na kongresie

Delegacja Samorządu Uczniowskiego wzięła udział w II Kongresie Samorządów Uczniowskich, organizowanym przez Radę Młodzieży Rzeszowa. Obecni wzięli udział w panelach zarówno dyskusyjnych, jak i eksperckich, podczas których poruszono tak ważne tematy, jak m.in.: prawa i obowiązki uczniów czy możliwości młodych w Rzeszowie. Na warsztatach rozmawiano o tym, co – wg uczniów – należy zmienić w Rzeszowie. Na spotkaniu byli obecni również: pani Krystyna Stachowska – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa, pan Zbigniew Bury z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa oraz pani Małgorzata Rauch- Podkarpacka Kuratorka Oświaty.

Dziękujemy za zaproszenie i liczymy, że II Kongres Samorządów Uczniowskich przyczyni się do poprawy relacji uczeń – oświata!