Wiadomość w łupinie orzecha

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy działalność w projekcie Erasmus+. Tematem przewodnim tegorocznych zadań jest „Fruits of the Earth”. Październikowa praca polegała na przekazaniu treści do uczniów innych krajów, zamkniętej w nasionach owoców. Uczniowie naszej szkoły zdecydowali się na przesłanie wiadomości w łupinie orzecha włoskiego. Prace zostały spakowane i wysłane do poszczególnych krajów partnerskich.

In the school year 2021/2022, we are continuing our activities in the Erasmus + project.  The theme of this year’s quests is „Fruits of the Earth”.  The October work was to convey the content in the seeds of the fruit to students of other countries. Our students decided to send a message in a walnut shells. The works were packed and shipped to the individual partner countries.