W pustyni i w puszczy

Pod takim hasłem w Porębach Dymarskich nasi maturzyści odbyli szkolne wyjazdowe rekolekcje. Pierwszy dzień – „W puszczy” – upłynął na rozważaniu problemów osób wchodzących w dorosłość i zakończył się wspólnym ogniskiem, grami oraz wspaniałą chwilą adoracji. Drugi dzień – „W pustyni” – uczniowie spędzili rozważając, jak z owych problemów można wyjść z pomocą Pana Boga. Rekolekcje przebiegły owocnie i wszyscy ubogaceni duchowo wrócili do Rzeszowa.