Akcja „Podaruj wiersz”

,,Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo’’

Phil Bosmans

Młodzież  klas ID, I IB, IIBG, IIDG i II DS IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta ,,Podaruj wiersz’’. W ramach akcji chętne osoby przepisały wybrane utwory Z. Herberta.

Wiersze zostały dedykowane uczniom Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych oraz podopiecznym Dziennego Domu Pomocy ,,Przyjazny Dom’’.   

Miłym zaskoczeniem dla nas było zaangażowanie w akcję niektórych rodziców, którzy również przepisywali wiersze. Do kartek dołączone zostały słodkości.

Przez ten drobny gest chcieliśmy pokazać, że pamiętamy o samotnych, chorych, potrzebujących w każdym wieku.  Wiersze zostały przekazane w wyjątkowym dniu, trzeciego grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Nad właściwym przebiegiem akcji czuwały: Wioletta Machowska i Magdalena Szymańska.