Przystępujemy do projektu wymiany międzynarodowej

Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w projekt wymiany międzynarodowej „Erasmus”, w którym udział biorą następujące państwa: Polska, Rumunia, Portugalia, Grecja i Hiszpania. Tematem przewodnim tej edycji projektu jest „Zrównoważony rozwój i obywatelstwo jako wyzwanie edukacyjne na przyszłość”. Główne założenia i cele programu to uświadamianie społeczeństwa na temat wykorzystywania źródeł energii odnawialnej, recyklingu i metod transportu oraz przygotowanie uczniów do rozważnego podejmowania decyzji, z myślą o skutkach, jakie mogą one mieć dla naszej planety.