„Tak pomagam!”

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele zaplanowanych już wcześniej akcji charytatywnych. Z tego powodu uczniowie naszego liceum nie mogli zostać wolontariuszami w wielkopostnej zbiórce żywności. Jednak od 28.09 do 2.10.2020 mieliśmy możliwość wsparcia akcji „Tak pomagam” organizowanej przez Caritas, poprzez zbieranie żywności w poszczególnych klasach do specjalnie przygotowanych kartonów. Uczniowie i nauczyciele IX LO bardzo aktywnie zaangażowali się w zbiórkę, dzięki czemu udało nam się znacząco wspomóc akcję i mamy nadzieję, że zebrane produkty wywołają uśmiechy na wielu twarzach.

Wolontariuszki i wolontariusze z 2 as