List Dyrektora Szkoły

Z przyjemnością informuję, że od 1 września 2020 roku otwieramy w naszej szkole oddział międzynarodowy IB dla czteroletniego liceum.

   Po trwającej od 2017 r. procedurze akredytacyjnej prowadzonej przez International Baccalaureate Organization w Genewie IX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie 19 marca 2020 r uzyskało certyfikat IB Diploma Programme International Baccalaureate. Jako jedyna szkoła w Rzeszowie i na Podkarpaciu dołączyła do elitarnej grupy szkół na całym świecie oferujących Międzynarodową Maturę. Ostatecznie decyzja Ministra Edukacji Narodowej zakończyła kilkuletni proces tworzenia oddziału międzynarodowego.

   Nie musisz już wyjeżdżać do  Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Wrocławia, aby zrealizować swoje marzenia związane z Międzynarodową Maturą IB DP.

Dlaczego warto?

   International Baccalaureate Diploma Programme, czyli Matura Międzynarodowa, jest powszechnie uważana za najlepszy model szkolnictwa średniego na świecie. Dwuletni kurs o charakterze przeduniwersyteckim realizowany jest w polskim systemie edukacyjnym w dwóch ostatnich klasach czteroletniego liceum. Kończy się egzaminem dojrzałości uznawanym na całym świecie i otwierającym bramy renomowanych uniwersytetów we wszystkich krajach.

Struktura kształcenia w oddziale międzynarodowym

W klasie pierwszej i drugiej uczniowie:

 • realizują polską podstawę programową w oparciu o programy autorskie,
 • wybierają jedną grupę z rozszerzeniami :
       grupa A : matematyka, biologia, chemia
       grupa B : matematyka, fizyka, chemia
       grupa C : matematyka, biologia, fizyka,
 • poznają wymogi i wyzwania IB DP,
 • przygotowują się do nauki w języku angielskim będącym językiem wykładowym w kolejnych dwóch latach (intensywna nauka języka angielskiego oraz terminologii angielskojęzycznej, niektóre lekcje częściowo w języku angielskim),
 • korzystają z pomocy i konsultacji indywidualnych, mających na celu ułatwienie uczniom wyboru przedmiotów i poziomów do realizacji w programie IB DP.

   W klasie trzeciej i czwartej uczniowie realizują dwuletnią naukę w Programie IB DP przygotowującym do matury międzynarodowej. W tym czasie uczniowie uczęszczają tylko na sześć wybranych przez siebie przedmiotów z poniżej przedstawionych grup, spośród których trzy są na poziomie podstawowym, a trzy na rozszerzonym. Wszystkie zajęcia  (oprócz języka polskiego, niemieckiego i hiszpańskiego ) prowadzone są w języku angielskim. 

 • Grupa 1: język polski
 • Grupa 2: drugi język (angielski, niemiecki lub hiszpański)
 • Grupa 3: historia, ekonomia
 • Grupa 4: biologia, chemia, fizyka
 • Grupa 5: matematyka
 • Grupa 6: sztuka lub jeden z przedmiotów z grup 2-5

   Ponadto uczniowie oddziału realizują trzy obowiązkowe komponenty, takie jak: Teoria Wiedzy (TOK), program rozwoju osobistego (CAS) oraz Extended Essay (Praca dyplomowa), które stanowią sedno edukacji IB Diploma Programme, zapewniając wszechstronny rozwój osobowości ucznia jako obywatela świata.

Prace maturalne podlegają zewnętrznemu systemowi sprawdzania według tych samych kryteriów obowiązujących na całym świecie, które są w pełni obiektywne i zapewniają wszystkim uczniom równe szanse podczas aplikacji na rodzime oraz zagraniczne uczelnie.

Nie przegap swojej szansy na międzynarodową przygodę!

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem programu panią Agatą Stachowicz pod adresem: p_agata@interia.pl

Marian Pietryka – dyrektor IX LO