Chemiczne seminarium na Politechnice Rzeszowskiej

Uczniowie profilu biologiczno-chemicznego wzięli udział w seminarium pt. „Wybrane problemy chemii”. Spotkanie odbyło się na Politechnice Rzeszowskiej i składało się z części wykładowej, na której uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną Wydziału Chemicznego, dowiedzieli się jak powstają farby, lakiery oraz jakie jest wykorzystanie materiałów ceramicznych.

Na zakończenie odbyły się kolorowe, śmieszne a zarazem pouczające pokazy chemiczne kół naukowych Wydziału Chemicznego. Następnie uczniowie udali się na zajęcia laboratoryjne. Tam samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne, które kolejno analizowali i interpretowali wyniki z zakresu alkacymetrii, redoksometrii, reakcji redoks, inżynierii procesowej oraz rozdzielania mieszanin.

Po takim dniu – 14 lutego nie pozostaje nic, tylko zakochać się w chemii.