Kwesta 1 listopada

  1 listopada 60 wolontariuszy SKC z naszej szkoły kwestowało na rzecz ubogich i bezdomnych.

Akcją zainteresowały się Radio Via i Telewizja Polska, których dziennikarze przeprowadzili wywiady z naszymi uczniami.

W czasie zbiorki zebrano rekordową kwotę: 162 600 zł. Pieniądze będą wykorzystane na zakup windy w schronisku dla kobiet w Racławówce i na bieżące wydatki Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta.

Szczere podziękowania kierujemy w stronę wszystkich uczestniczących.

A. L.  1DG

O kweście: