Ubezpieczenie 2019/2020

Wysokość składki w bieżącym roku szkolnym: 36 zł

Suma ubezpieczenia: 22 700 zł

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.