Informacja dla zainteresowanych IB w naszej szkole

Harmonogram działań:

 • październik 2019 r. zakończenie procesu autoryzacji
 • marzec 2020 r. wizyta w naszej szkole komisji akredytacyjnej z Genewy
 • wrzesień  2020 r. start pierwszego rocznika w ramach  programu międzynarodowej matury IB
 • maj 2022 r. pierwsza grupa naszych licealistów przystępuje do  matury międzynarodowej 

Bieżące działania szkoły:

 • nasi nauczyciele są obecnie sukcesywnie szkoleni przez centrum IB  w Genewie oraz otrzymują certyfikaty uprawniające ich do nauczania w systemie  IB
 • szkoła jest wyposażana w odpowiednie pomoce naukowe i laboratoryjne oraz niezbędne podręczniki i literaturę
 • systematyczny kontakt z naszym koordynatorem w Genewie

O programie IB DP  International  Baccalaureate Diploma Programme 

 • program matury międzynarodowej IB jest realizowany przez dwa lata. Po pierwszej klasie (w przypadku liceów 3- letnich) oraz po drugiej (w przypadku liceów 4-letnich),
 • uczniowie, którzy wybiorą system IB uczęszczają tylko na zajęcia z wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym programu IB
 • przedmiot wybrany na poziomie podstawowym jest realizowany w wymiarze 4 godzin tygodniowo (w sumie 150 godzin), natomiast na poziomie rozszerzonym 6 godzin tygodniowo (240 godzin w sumie)
 • nauka odbywa się w  języku angielskim (z wyjątkiem języka polskiego i języków obcych
 • uczniowie muszą dokonać wyboru 6 grup przedmiotowych, w tym obowiązkowy jest język polski oraz matematyka, ponadto  w naszej ofercie będą:  język obcy (angielski, hiszpański, niemiecki), ekonomia, wos, biologia, chemia, fizyka oraz sztuka.

 Oprócz nauki 6 przedmiotów obowiązkowych elementami programu są również:

 1. TOK – Teoria Wiedzy – ma charakter kursu filozoficznego, gdzie poruszane są zagadnienia z zakresu etyki, moralności oraz filozofii. Przedmiot zostaje zaliczony na podstawie ustnej prezentacji oraz eseju
 2. CAS – Kreatywność, Akcja, Wolontariat – to program rozwoju osobistego. Wymaga zrealizowania minimum 150 godzin zegarowych na aktywność o charakterze społecznym, kontakt ze sztuką, rozwój fizyczny. Podstawą zaliczenia jest dzienniczek prowadzony przez ucznia, którym zamieszcza wszelką dokumentację związaną ze swoją aktywnością
 3. EE (esej) – praca badawcza pisana samodzielnie przez ucznia pod okiem promotora z wybranego tematu nadesłanego przez centrum w Genewie, ocena wliczana jest do ostatecznego wyniku matury

WAŻNE !

 • w Polsce matura IB jest traktowana na zasadach świadectwa dojrzałości, większość uczelni ma bardzo korzystny przelicznik ocen IB /w szczególności uniwersytety medyczne/  co ułatwia aplikację na studia. Niektóre uczelnie przyjmują absolwentów klas IB pomijając tradycyjny proces rekrutacji albo na szczególnych zasadach
 • za granicą dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy na wielu uczelniach  całego świat, jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge) lub SAT (Massachusetts Institute of Technology)