Olimpiada Niepełnosprawnych

6 września 2018 roku wolontariusze SKC wzięli udział w XX Olimpiadzie Niepełnosprawnych, która odbyła się na stadionie wojskowym „Podhalańczyk” w Rzeszowie. Najpierw wszyscy uczestniczyli we Mszy Św., którą celebrował m.in ksiądz biskup Jan Wątroba.

Po eucharystii we wspólnej procesji udaliśmy się na stadion, aby oficjalnie rozpocząć olimpiadę. Wzięło w niej udział około 500 osób. Wolontariusze chętnie pomagali uczestnikom olimpiady i wspierali ich podczas różnych konkurencji. Przez cały dzień naszym uczniom towarzyszyły uśmiechy na twarzy, ponieważ widzieli radość i starania niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach.

Nasi podopieczni udali się następnie pod naszą opieką na posiłek oraz otrzymali upominki. Zakończenie olimpiady poprowadził ks. Stanisław Słowik. Każdy z uczestników dostał wtedy złoty medal.

Nasi uczniowie udzielili na koniec wywiadów w radiu VIA i telewizji TVP3 Rzeszów. Akcja ta nauczyła nas szacunku do innych i świadomości tego, że wszyscy jesteśmy sobie równi. Warto pomagać potrzebującym…