Nasi wolontariusze po raz kolejny w akcji

31 maja, jak co roku, nasze niezawodne SKC wraz z opiekunką p. Anną Dec, brało udział we Mszy Świętej w centralnej procesji Bożego Ciała.
Zadaniem pięćdziesięciu czterech wolontariuszy z naszej szkoły było niesienie i rozdawanie chlebków w czasie procesji.